Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2010

(Tisková zpráva vydaná dne 22. října 2010 organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2010 je od 2. do 5.11.2010, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin, v pátek 5.11. do 14 hodin.

Místem konání veletrhu je brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Brno, pavilon F.

Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejenom po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Na veletrhu bude zastoupeno 186 samostatných vystavovatelů, více jak 250 fakult a přes 3 500 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách. Každý student návštěvou veletrhu získá

  • vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí,
  • informace o přijímacím řízení a podmínkách studia,
  • tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení,
  • katalog na CD s rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu,
  • zdarma poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách,
  • pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu tištěný návod „Jak na VŠ“ a „Slovníček VŠ pojmů“.

Státní správa, vystavovatelé i diváci věnují veletrhu Gaudeamus neustále větší pozornost a přikládají mu velký význam. Nad letošním veletrhem převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hejtman Jihomoravského Kraje pan Mgr. Michal Hašek, primátor města Brna, pan Roman Onderka a tradičně i rektor Vysokého učení technického v Brně, pan Prof. Ing. Karel Rais, Csc. MBA.

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný zejména počtem a složením vystavovatelů, novými doprovodnými programy, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol budou na veletrhu vystavovat renomované zahraniční univerzity a vysoké školy ze zemí Evropské unie a dalších světových velmocí. Na XVII. ročníku veletrhu Gaudeamus bude v letošním roce zastoupeno nejvíce zemí za celou historii. Vystavovatelé se na veletrh zaregistrovali ze 17 zemí a to z České republiky (132), Koreji (12), Rakouska (7), Slovenska (6), Finska (6), Velké Británie (4), Švýcarska (4), Holandska (3), Polska (2), Kanady (2), Dubaje (2), Řecka (1), Ruska (1), Francie (1), Nového Zélandu (1), Turecka (1) a Číny (1).

V průběhu XVII. ročníku veletrhu Gaudeamus budou probíhat tři doprovodné programy. Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den ve dvou přednáškových sálech. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2011/2012. Již třetím rokem bude probíhat doprovodný program s názvem „Věda pro život“, jehož cílem je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Prezentované přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet. Zcela novým doprovodným programe je expozice „Pojďme si hrát s technikou“, která je zaměřená na propagaci studia technicky zaměřených studijních oborů. Expozice je dílem sedmi největších českých technických univerzit. Doprovodné programy „Věda pro život“ a „Pojďme si hrát s technikou“ pomohou studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění.

V průběhu veletrhu proběhne v roce 2010 již podruhé soutěž o nejlepší expozici. Soutěžit budou vystavovatelé o přízeň studentů. Studenti sami budou hodnotit expozice vystavovatelů, zda informují o budoucím studiu srozumitelně, výstižně a v dostatečném rozsahu. Hodnotící komise bude složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchodní Brno Pionýrská, dále ze Střední školy umění a designu Brno Husova, Střední průmyslové školy technické Brno Sokolská a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé. Komise bude pracovat nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno Pionýrská, která bude gesční školou soutěže. Výsledky soutěže budou vyhlášené na společenském večeru veletrhu, který proběhne 3. listopadu od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská 1 a následující den zveřejněné na www.gaudeamus.cz.

Veletrh je určen i pro odborné návštěvníky, pro které je v letošním roce připraven speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky, nebo účastník specializované přednášky pro výchovné poradce, která proběhne v úterý 2. 11. od 9:40 v přednáškovém sále A pavilonu F. Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které výchovní poradci najdou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. V systému je zpracováno 432 vzdělávacích institucí a přes 5 000 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.