IIK Grand Prix má své vítěze

Na červnovém setkání Institutu Interní Komunikace (IIK) byly vyhlášeny výsledky soutěže IIK Grand Prix, která hodnotila práce z oblasti interní komunikace ve 4 kategoriích: elektronická komunikace, tištěné médium, komunikační strategie a událost. Porota byla složena z 8 odborníků z oblasti interní komunikace, marketingu, brandu, digitální i tištěné komunikace a hodnotila ve dvou kolech celkem 15 prací z 9 společností.

„Hlavním důvodem vyhlášení soutěže IIK Grand Prix je snaha o vytvoření transparentní soutěže, která přinese zpětnou vazbu na každou práci, otevře diskusi, nabídne možnost poučit se a posune hranice interní komunikace,“ vysvětluje Tomáš Poucha, spoluzakladatel IIK. Díky členství IIK v mezinárodní organizaci FEIEA postoupí vítěz do evropského kola FEIEA Grand Prix.

Práce, které tedy dále postupují jsou: interní zaměstnanecký časopis Echo vydávaný společností T-Mobile, série coachovacích rozhovorů, komunikační strategie DHL IT Services Value Wheel Survey a elektronická komunikace společnosti ČEZ „Naše principy“ věnující se podpoře firemní kultury. V kategorii událost bylo uděleno čestné uznání České pojišťovně a projektu „Manažerská konference České pojišťovny“. Přihlášené práce v této kategorii zároveň rozvířily diskusi o interním marketingu – do jaké míry lze projekty považovat za interní komunikaci a odkud se jedná o interní marketing? Dle reakcí členů IIK bylo odsouhlaseno, že téma bude jedním z plánovaných setkání.

„S výsledky i průběhem soutěže jsme spokojeni, práce, které se nám sešly byly opravdu velmi kvalitní a potvrdili jsme si, že česká interní komunikace má světu co nabídnout“ shrnuje přihlášené práce Petr Sedláček, kouč a lektor s dlouholetou znalostí interní komunikace, který během vyhlašování soutěže prezentoval názory poroty směrem k soutěžícím.

Soutěžící, porota i účastníci červnového setkání se shodli, že téma soutěže je natolik zajímavé, že by se mu rádi věnovali více do detailů, proto bude srpnové setkání IIK věnováno ohlasům soutěže. Přizvána bude opět porota a hlavním bodem setkání bude diskuse nad pracemi a zpětná vazba od poroty.

Přihlášené práce  jsou společně i s přihláškami ke stažení na www.institutik.cz. Zveřejnění ostatních prací, popř. doplňující dotazy na info@institutik.cz.

Institut interní komunikace (IIK)
Institut interní komunikace je nezávislou neziskovou organizací sdružující členy, kteří se interní komunikací profesně zabývají nebo se o ni zajímají. Byl založen s cílem vytvoření neformálního diskusního sdružení odborníků primárně z oblasti interní komunikace, dále i z oblastí interní komunikaci příbuzných. Cílem IIK je profilovat interní komunikaci jako prestižní a důležitou oblast a propojit se s mezinárodními skupinami, čímž chce dále podporovat zvýšení úrovně a odbornosti české interní komunikace. IIK taktéž podporuje sdílení informací, vytváření a výměnu nejvhodnějších postupů a zkušeností.

Fedaration of European Business Communicators Associations (FEIEA)

FEIEA je celoevropskou asociací věnující se interní komunikaci na mezinárodní úrovni. V současnosti má 11 členů. Od roku 1955, kdy byla FEIEA založena, se snaží o zvýšení efektivity a upevnění pozice korporátní komunikace v Evropě. Zároveň poskytuje prostor pro diskusi a spolupráci v oblasti interní komunikace.
Mezi primární strategické cíle organizace se řadí propojování mezinárodních asociací i jednotlivců, sdílení teoretických poznatků a zlepšování praktických zkušeností. FEIEA také poskytuje cenné informace o evropských institutcích dalším zájemcům o odborné poznatky z oboru.

FEIEA Academy je jednou z předních profesních událostí určená senior managerům v oblasti komunikace, kteří na společeném setkání probírají perspektivu komunikace napříč Evropou, sdílí své zkušenosti a diskutují o vlasním know how v oblasti interní komunikace.

FEIEA Grand Prix je soutěž oceňující nejlepší práce z oblastni firemní komunikace. Umožňuje Evropským firmám se zviditelnit a upozornit na svou značku skrze prestižní soutěž. Soutěž je posuzována ve třech fázích. Na základní, národní kolo navazuje semifinále, které následuje finále, kde zasedá pan-evropská porota. Porota je složena z reprezentantů asociací jednotlivých členských zemí, společně s odborníky na komunikaci z Evropského parlamentu a Evropské komise. Vítězové jsou vyhlášeni na tradiční FEIEA Grand Prix galavečeři, navazující na FEIEA Academy