Křest a autogramiáda publikace Písemná komunikace v praxi

Společnost 1. VOX a.s. zve na křest a autogramiádu publikace Písemná komunikace v praxi – Úprava obchodních a úředních písemností v 21. století. Akce se koná v úterý 1. 12. 2015 v 15:17 v sídle společnosti na adrese Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1. Pokřtít knihu přislíbil pan Ladislav Špaček.

Účastníci autogramiády si budou moci publikaci zakoupit za zvýhodněnou cenu 195 Kč včetně DPH.

Účastníci semináře ETIKETA A NORMY V PÍSEMNÉM STYKU – ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY,“ který téhož dne autogramiádě předchází, obdrží publikaci zdarma.

Níže přiložená pozvánka platí pro 2 osoby. Svou účast prosím potvrďte na email vox@vox-kurzy.cz.

Recenze PhDr. Ladislava Špačka

Kniha Písemná komunikace v praxi je skvělou pomůckou pro firmu i úřad, využije ji ovšem kdokoliv, kdo chce být zdvořilý, chce zachovávat pravidla současné spisovné češtiny a nechce se znemožnit neznalostí gramatických pravidel. Obsahuje neuvěřitelné množství příkladů, jak správně zacházet s jazykem z hlediska gramatického i grafického. Sama norma o úpravě písemností, která je platným vodítkem pro písemný úřední i osobní styk, nestačí, je jen pouhým výčtem pravidel. Tato kniha ji rozvádí do netušených podrobností, aplikuje ji na písemnosti každodenního využití. Lze ji používat cíleně k uspokojení potřeby napsat správně dopis, proslov nebo úřední dokument, ale lze ji dokonce číst i jako souvislý a obohacující text, neboť její styl a jazyk je na rozdíl od technických norem živý a čtivý, autoři hýří vtipem a umí i při výkladu „nudných“ pravidel vyvolat u čtenářů úsměv.

Nesmírně cenná je kapitola týkající se práce s textovými dokumenty v počítači, návody jsou natolik podrobné a přehledné, že i naprostý laik dokáže podle nich využít všech možností, které počítačové programy nabízí.

Cenné jsou také cvičení, příklady a ukázky chybných a správných řešení, zde čtenář ocení upozornění na záludnosti jazyka a etikety v písemném styku. Ve druhé části si čtenář osvěží a doplní znalosti z pravopisu a stylistiky, které se kdysi učil, ale dávno je zapomněl. K tomu mu dopomáhá nepřeberné množství praktických příkladů z každodenní praxe.

Ti, kteří píšou častěji obchodní sdělení nebo si připravují proslovy k nejrůznějším příležitostem, budou mít knížku stále na svém psacím stole a jsem si jist, že do ní stokrát nahlédnou. Pracovat s jazykem není jednoduché a ani po deseti letech školní docházky nemáme absolutní jistotu, jaký tvar správně použít, který jazykový prostředek je vhodný z hlediska gramatického a stylistického – v tom nám bude kniha výborným rádcem.

Písemná komunikace v praxi – Úprava obchodních a úředních písemností v 21. století

 
    pisemna-komunikace-v-praxi-uprava-obchodnich-a-urednich-pisemnosti-v-21-stoleti
Autor: Radim Martynek, Jiří Pondělíček, Zuzana Stolarská
ISBN: 978-80-87480-41-0
Termín vydání: 12.2015
Počet stran: 308
Vazba: šitá, formát B5
Nakladatelství: VOX
Obor nakladatelství: Ostatní obory
Doporučená cena: 377 Kč