Kvalitní zaškolení pracovníků v průmyslu je nezbytné pro zefektivnění výroby

Nízká nezaměstnanost a často také neochota k manuální práci jsou v současné době hlavním důvodem, proč průmyslové společnosti obtížně hledají zaměstnance. Právě proto roste důležitost kvalitního zaškolování pracovníků, vedoucí k zefektivnění výroby. Ke kvalitnímu zaškolení pracovníků pomáhá například metoda Training Within Industry (TWI), o níž budou mimo jiné debatovat zástupci leteckých a automobilových firem na Setkání se špičkami, jež se uskuteční v pondělí 19. října v prostorách Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi.

Organizátoři akce, výrobce letadlových dveří LATECOERE Czech Republic a TWI Institute Czech Republic připravily program, který účastníky seznámí s metodami zlepšování adaptačního procesu a zaškolování nových pracovníků v Česku i ve světě. Své zlepšovací metody zde kromě LATECOERE Czech Republic představí společnosti Czech Airlines Technics a Toyoda Gosei Czech. Na setkání vystoupí také americký odborník Patrick Graupp, spoluautor metody TWI.

Metoda TWI zavádí jednotné, standardizované zaškolení pracovníků na pracovišti. Díky této metodě se zaškolení výrazně urychluje a snižuje se chybovost. Zvyšuje se také kvalita a produktivita práce, dochází ke snížení zmetkovitosti, ale například i snížení fluktuace zaměstnanců. Ve výsledku nám tato metoda přináší snížení výrobních nákladů,“ říká Iva Bursová, HR ředitelka ve společnosti LATECOERE Czech Republic.

Pokud se ptáme, s jakými problémy bojují firmy ve výrobě či službách, vždy se objeví alespoň jedna z následujících věcí: produktivita, kvalita, nastavení a dodržování standardů, zaškolování, disciplína, bezpečnost, efektivita či manažerské dovednosti vedoucích,“ říká Markéta Šimáková, partnerka konzultační společnosti DMC a trenérka TWI. „Na každý tento problém má TWI nástroj – modul Job Instruction pro nastavení standardů a rychlejší zaškolování, Job Relations pro řešení problémů a Job Methods pro kontinuální zlepšování. Každý modul sám o sobě přináší zlepšení,“ doplňuje Markéta Šimáková.

Metoda TWI slouží jako nástroj k zefektivnění školicích procesů nových pracovníků nejen v leteckém, ale například i v automobilovém průmyslu. Vznikla již ve 40. letech minulého století v USA, kde pomáhala zvyšovat produkci válečné výroby. V 50. letech ji použila společnost Toyota ke školení zaměstnanců jako součást programu Toyota Production System. Do České republiky se metoda dostala v roce 2010 a v současnosti je touto metodou vyškoleno v ČR a na Slovensku více než 1 500 pracovníků a využívá ji 40 českých a slovenských firem.