Moje EduCity vyhodnoceno jako "excelentní" služba

Kvalita služby, cena, schopnost dodat službu a úroveň poskytované zákaznické podpory. To jsou čtyři kritéria hodnocení dodavatelů služeb, která jsou součástí každoročního interní hodnocení dodavatelů mezinárodní logistické společnosti DHL. Mezi hodnocenými dodavateli byla letos i společnosti Ivitera, a.s., která pro DHL zajišťuje službu Moje EduCity - online aplikaci pro výběr a objednávání vzdělávacích služeb pro zaměstnance založenou na největší české databázi vzdělávacích firem a kurzů www.educity.cz.

Zaměstnanci DHL oceňují na službě Moje EduCity především zákaznickou podporu, což je kategorie hodnocení, v níž Ivitera získala 100 bodů ze 100. Za druhou nejlepší vlastnost portálu Moje EduCity byla s minimální ztrátou bodů označena kvalita služby. Ve výsledku tak Ivitera získala nejvyšší možnou známku – Excellent.

Ivitera a Moje EduCity

Projekt Moje EduCity vznikl v roce 2003 a je prvním portálem v České republice umožňujícím řešit proces vzdělávání ve firmách v propojení na aktualizovanou nabídku více než 30 tisíc školení a kurzů. Je nástrojem pro správu externích i interních školení zaměstnanců včetně možnosti outsourcingu objednávání kurzů a sledování statistik. Vedle společnosti DHL jej používají také společnosti Telefónica Czech Republic, T-Mobile, RWE a další.

Kromě portálů EduCity a Moje EduCity provozuje společnost Ivitera také portály www.meetings.cz, www.jobcity.cz, zpravodajské servery www.hrnews.cz a www.managementnews.cz a online vzdělávací nástroj pro manažery www.selflearning.cz.