Nábor inspirativních lídrů pokračuje

Progresivní firmy z rozmanitých odvětví průmyslu, které realizují výzkum, vývoj, výrobu, popřípadě transfer energií či ICT, mají do 11. listopadu poslední příležitost zviditelnit se zapojením do druhého ročníku národní iniciativy Czech Industry Challenge. Vedle slavnostního vyhlášení skupiny inspirativních lídrů roku 2020 a kvalifikace na návaznou Czech Industry Photo putovní fotovýstavu, přihlášené firmy letos naposled získají garantovanou komunikaci na podporu růstu jejich značky.

Nábor inspirativních lídrů

Osvětová Czech Industry Photo přehlídka průmyslových fotografií s uměleckým přesahem bude po prosincovém galavyhlášení cestovat po vybraných městech České republiky i zahraničních lokacích v průběhu roku 2021. Každého startu se účastní přední česká média, významní hosté i vrcholný management zainteresovaných firem.

Největší hybnou silou a přidanou hodnotou Czech Industry Challenge je strategické propojení zúčastněných průmyslových firem, odborných partnerů i expertů, vlivných médií, vzdělávacího a státního sektoru v jeden celek, což vytváří násobný efekt.

Možnost online přihlašování firem skončí o středeční půlnoci dne 11. listopadu vyplněním krátkého formuláře na webových stránkách www.czechindustrychallenge.cz. Průmyslové podniky všech velikostí se mohou vedle fotografické výzvy zároveň účastnit dalších pěti stimulů národní iniciativy Czech Industry Challenge:

  • Výzva č. 1 – Průmyslová umělecká fotografie (předseda poroty: Jan Pohribný, APF ČR)
  • Výzva č. 2 – Náborová kreativní kampaň (předseda poroty: Jan Tropp, Profi HR)
  • Výzva č. 3 – Firemní a kariérní web (předsedkyně poroty: Dita Přikrylová, Czechitas)
  • Výzva č. 4 – Nevšední ambasador a event (předsedkyně poroty: Kateřina Sobotková, AV ČR)
  • Výzva č. 5 – TOP (ne)pracovní prostor (předsedkyně poroty: Kamila Douděrová, Kamidesign)
  • Výzva č. 6 – Podpora odborného vzdělávání (předseda poroty: Bohumil Kartous, spoluzakladatel vzdělávacího start-upu Education Republic).

„Tato iniciativa má vedle popularizace českého průmyslu a schopných firem rovněž sloužit jako edukativní a popularizační nástroj k budování prestiže a perspektivy zaměstnání v průmyslu především v očích dětí a mládeže, a to v podobě putovní osvětové výstavy Czech Industry Photo. Tato se bude realizovat pro veřejnost v rámci druhého ročníku v roce 2021 opět bezplatně,“ říká její zakladatelka Kateřina Škopková.

Krátký videosestřih ze zářijové zastávky #CzechIndustryPhoto výstavy a tiskové konference v Praze


#CzechIndustryChallenge posvětlilo svými záštitami Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Druhý ročník tohoto celorepublikového projektu je realizován ve spolupráci a za podpory 30členné renomované poroty, významných partnerských subjektů a hlavních mediálních partnerů Profi HR a CzechIndustry. Detailní informace jsou k dispozici na webových stránkách této národní iniciativy. Galavyhlášení výsledků druhého ročníku proběhne dne 10. prosince.