Nad víkendovými veletrhy Biostyl a Evolution se bude vznášet (prvotřídní) ženská energie

Praha, 4. dubna 2011 – Odpovědnost za klíčová rozhodnutí, budování kariéry či směřování mnohamiliardových investic, stejně jako řízení i několika tisíc zaměstnanců – tyto činnosti už dávno nejsou pouhou mužskou výsadou. Ženy v nejvyšších manažerských funkcích i na úrovni majitelek prosperujících společností lze v 21. století považovat za stále častější jev, který se dále rozmáhá, vyvažuje potřeby dnešního byznysu a zároveň jej významně obohacuje o množství nových prvků, postupů i prostou intuici. Čím to? „V souvislosti s řízením firem se aktuálně mluví spíše o tendenci uplatňovat více intuice a kreativity a meziosobního jednání oproti dříve upřednostňované logice a analytickým vlastnostem. První kategorie je vlastní spíše ženám a ta druhá naopak více mužům,“ vysvětluje Jiří Vokáč Čmolík, programový ředitel veletrhu Evolution, který se pořádá společně s velerhem BIOSTYL 2011 v termínu 8. až 10. dubna na holešovickém Výstavišti.

A právě ženám-manažerkám bude zasvěcena podstatná část firemní sekce prvního ročníku Evolution, který se zaměřuje na vzdělání a osobnostní rozvoj. Prostřednictvím kouček a lektorek a zejména čelných představitelek byznysu, společenského či kulturního světa bude přiblížen tzv. ženský leadership. Tedy obor, jenž se věnuje fungování žen v top managementech a rozhodovacích procesech. A který v sobě skýtá mnoho poznatků vycházejících z psychologické rozdílnosti žen a mužů a odhaluje rovněž jeho úskalí v praxi.

Protože je účast v rámci firemní sekce Innerwinner veletrhu Evolution limitována, je třeba včasná registrace. Třídenní vstupenky na tuto uzavřenou část lze pořídit za zvýhodněnou cenu 3 000 Kč na www.vstupenkov.cz. Základní jednodenní vstupné na veletrh Biostyl je 200 Kč. Více informací na www.biostyl.cz.

Workshop o ženském leadershipu proběhne v sobotu 9. dubna v rámci firemní sekce a povede jej Bea Benková - významná slovenská koučka zaměřená na ženskou energii v podnikání a zároveň úspěšná investiční bankéřka. Společně s aktivními účastníky workshopu se mimo jiné pokusí zbořit mýtus o snaze žen napodobovat muže: „Ženy disponují svými zbraněmi, které je odlišují od mužů a díky nimž dosahují svých cílů nejen v byznysu, ale i v osobním životě. Prostřednictvím hodinového workshopu se pokusím návštěvníky zasvětit jak do teorie, tak jim nabídnout celou řadu praktických informací, které si budou moci prožít na vlastní kůži,“ vybízí k účasti Bea Benková, která v průběhu svého workshopu představí dvanáct předních žen-manažerek, jež se pravidelně objevují na nejvyšších pozicích anket a průzkumů hledajících vlivné ženy českého byznysu.

Účastníci veletrhu Evolution se dozvědí mnohé další detaily a zajímavosti týkající se ženského elementu v byznysu – například o původu zájmu žen o vedoucí postavení, které může mít kořeny až v dětství a rodinných poměrech. Odkryjí se také názory mužů na vnímání žen ve funkcích a to, jak tyto skutečnosti ženy ovlivňují. V následné diskuzi budou moci zúčastnění zhodnotit své preference o mužích či ženách v nadřízených rolích. Důležitým bodem této problematiky je rovněž situace na trhu práce a firemní filozofie, která pozici žen více či méně podporuje i s ohledem na jejich roli matek.

Za hlavní ženské přednosti můžeme společně s experty ze sekce Innerwinner považovat například výrazné komunikační schopnosti, intuici a vyjednávací dovednosti a schopnost pracovat v týmu. Také díky své intuici dokážou dobře odhadovat situace, vcítit se do rivalů a odhalit jejich slabosti. Intuice ženám může rovněž napovědět, kdy a jak nejlépe investovat a jaké riziko podstoupit.

Cílem mnohých návštěvníků sekce Innerwinner nesporně bude KORPORÁTNÍ ČAJOVNA. Kromě příjemného prostředí a vybraných čajů se zájemcům naskytne výjimečná příležitost setkat se tváří v tvář s osmi vysoce postavenými manažerkami, působícími ve společnostech operujících na našem trhu. Zastoupeny budou společnosti jako například Vodafone, Hewlett Packard atd.

A téma hovorů, které bude moderovat známá lektorka Tereza Kalinová? Sama na tu otázku odpovídá a zároveň přibližuje podstatu problému: „Ženy se převlékly do mužských šatů, začaly myslet, mluvit a chovat se jako muži. Některé z nás ale časem zjistily, že nám v tom není dobře. Že nám něco schází. Ta žena uvnitř nás se začala bouřit a žádat své místo. Začaly jsme hledat jak být ženami a zároveň být ve své ženskosti rovné mužům. Jak byznys - dominantu mužů - obohacovat a nechat se jím obohacovat, místo abychom s ním bojovaly. Proto do čajovny pozveme několik „úspěšných“ žen a zeptáme se jich na to, jak samy sebe jako ženy v businessu prožívají, jaká dilemata a otázky řeší a jak a čím ve své ženskosti business obohacují.“ Po krátké úvodní diskusi bude vždy následovat „open space“ v malých skupinách, ve kterém účastníci budou moci s těmito ženami sami diskutovat.

Vedle ženského leadershipu nabídne Innerwinner a celý veletrh Evolution řadu dalších témat, která jsou aktuální na poli firemní kultury, rozvoje a profesního růstu. Půjde namátkou o korporátní drama, tedy využití divadla a technik improvizace pro vzdělávání, nebo nyní často skloňovaný neuroleadership, vědomý business, emoční inteligenci anebo gamestorming.

Partnerem veletrhů je Incheba Praha.

Generálním partnerem veletrhu BIOSTYL je společnost INTERSPAR, odborným garantem je PRO–BIO Svaz ekologických zemědělců ČR.

Odborným partnerem veletrhu Ecoworld je CENIA – česká informační agentura životního prostředí, partnerem veletrhu Ecoworld je společnost Nano Energies Trade.

Generálním partnerem veletrhu Evolution je společnost Inner Winner, partnery jsou společnosti EduCity, Top Vision, ČSRLZ, HR Forum.

Hlavním mediálním partnerem veletrhů je Tiscali.cz.

Další informace: