Nadbytečná židle u státnic? Nikoliv. Empty chair

V průběhu června se objeví u státních závěrečných zkoušek prázdná židle. Nejde o špatné počty ani o absenci někoho ze zkušební komise, ale o výraz svobody slova, respektive lidských práv. Projekt umístění prázdné židle u státních závěrečných zkoušek, který iniciovala Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) za podpory dalších vysokých škol jako například: Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, Fakulty  elektrotechniky a  informatiky University Pardubice a Obchodně podnikatelské fakulty Slezské Univerzity v Opavě, se inspiroval případem čínského disidenta Liou Siao-poa.

V průběhu června se objeví u státních závěrečných zkoušek prázdná židle. Nejde o špatné počty ani o absenci někoho ze zkušební komise, ale o výraz svobody slova, respektive lidských práv. Projekt umístění prázdné židle u státních závěrečných zkoušek, který iniciovala Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) za podpory dalších vysokých škol jako například: Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, Fakulty  elektrotechniky a  informatiky University Pardubice a Obchodně podnikatelské fakulty Slezské Univerzity v Opavě, se inspiroval případem čínského disidenta Liou Siao-poa.

„Vzdělání je především o otevřenosti názorů a sdílení myšlenek, připuštění více variant pohledů na věc a samostatném uvažování v širších kontextech. Z tohoto důvodu se chceme připojit k vyjádření nesouhlasu s porušováním lidských práv,“ říká rektor Vysoké školy ekonomie a managementu prof. Ing. Milan Žák, CSc. „Empty chair a konkrétní případ čínského vysokoškolského profesora, jemuž bylo zakázáno přednášet, publikovat a veřejně vystupovat, je nám proto velmi blízký,“ dodává Milan Žák.

Čínský disident Liou Siao-po si od prosince 2008 odpykává jedenáctiletý trest za „podvracení státní moci“, tedy i za to, že se podílel na vzniku „Charty 08“, prohlášení inspirovaného československou Chartou 77. Ta požadovala dodržování lidských práv v Číně, k němuž se paradoxně před pár lety zavázala sama ČLR. Prohlášení Liou Siao-poa při závěrečném soudním přelíčení je překvapivě smířlivé a jeho jednání je obhajobou čestného, odpovědného a důstojného života završeného nadějí demokratické budoucnosti.

Vysoká škola ekonomie a managementu dlouhodobě spolupracuje s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni, která realizuje humanitární pomoc, rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci či dodržování lidských práv. Vysoká škola ekonomie a managementu se například podílí na stavbě škol v Africe, čímž zajišťuje dětem v tamní oblasti přístup ke kvalitnímu vzdělávání. V loňském září se tak VŠEM účastnila otevření první školy v Etiopii, řadící se k nejzaostalejším a nejvíce zalidněným zemím na světě. V dlouhodobém horizontu plánuje VŠEM vystavět několik dalších základních škol. V březnu tohoto roku se VŠEM angažovala i v dalším projektu, a to festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, jehož byla již podruhé generálním partnerem.

_________________________________________________________________________

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) se stala součástí českého vysokého školství na základě státního souhlasu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v říjnu roku 2001. Svým studentům nabízí bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing./MBA) studijní programy ve studijních oborech Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Management firem a Konkurenční prostředí a management. VŠEM dále poskytuje programy celoživotního vzdělávání, i specializované profesní kurzy a profesní vzdělávání. VŠEM získala navíc akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) a dále akreditaci od European Council for Business Education (ECBE). V obou případech pro bakalářský studijní program Ekonomika a management a magisterský profesní studijní program Master of Business Administration. Významnou součástí školy je i výzkumné pracoviště Centrum ekonomických studií VŠEM.

Hlavním posláním a cílem VŠEM je působit jako nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy na mezinárodně srovnatelné úrovni.

Liou Siao-po je čínský literární kritik, esejista, obhájce lidských práv a nositel Nobelovy ceny míru za rok 2010. V letech 2003 až 2008 byl předsedou Nezávislého čínského PEN klubu. Za své nenásilné politické úsilí byl několikrát zatčen, vězněn a odsouzen. Naposledy byl zatčen v prosinci 2008 a po roce v neveřejném procesu odsouzen k jedenácti letům vězení. V současnosti zůstává v žaláři bez možnosti komunikace s okolním světem. Liou Siao-po je spoluautorem a jedním z prvních signatářů Charty 08, inspirované československou Chartou 77. Za své aktivity v oblasti lidských práv získal ocenění organizace Reportéři bez hranic za svobodu tisku a společnost. Organizace Člověk v tísni mu v roce 2009 udělila cenu Homo Homini a Česká republika se i výrazně podílela na jeho Nobelově nominaci.

Pro více informací kontaktujte: