Nový termín akreditovaného semináře STAVEBNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA

Od 1. 1. 2018 vstoupila v platnost rozsáhlá novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

S tím souvisejí i další nové právní předpisy jako je např. vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb nebo novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, která je účinná od 1. 9. 2018.

V souvislosti s těmito změnami vypsala vzdělávací společnost STUDIO AXIS nový termín akreditovaného semináře na toto téma.

Datum a místo konání:

  • 8. 11. 2018 - čtvrtek - od 9 do 14 h
  • STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Výklad bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky, atd.

Seminář je akreditován pro celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků), ČKA (Česká komora architektů), a také úředníků územních samosprávných celků.

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete na: https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=728&record=31432