Pozvánka na seminář v rámci MSV: Správnou supervizí k úspěšné realizaci investic

Dovolujeme si vás pozvat na seminář, který pořádáme v rámci Mezinárodního Strojírenského Veletrhu 2019 v Brně.

TÉMA: Správnou supervizí k úspěšné realizaci investic

Supervizní činnosti a technická due diligence pro investiční projekty technologických celků a zařízení v chemickém, petrochemickém, potravinářském a energetickém průmyslu.

Komu je seminář určen: Seminář je určen pro investory, dodavatele a provozovatele technologických celků a zařízení.

V rámci semináře budou prezentovány české i evropské legislativní požadavky platné pro přípravu a realizaci investičních projektů. Při panelové diskusi budou prezentovány zkušenosti společnosti TÜV SÜD Czech se supervizními činnostmi v oblastech investic při výstavbě technologických zařízení, jejich uvádění do provozu a kontrole managementu aktiv.

Cílem semináře je výklad o supervizních činnostech v souvislostech:

  • souladu investice s platnými legislativními předpisy a smluvními požadavky kontraktu,
  • optimální připravenosti investice k úspěšné kolaudaci,
  • úspory času a nákladů.

 

Termín a místo konání: 8.10.2019, Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, Brno
Cena: ZDARMA
Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Informace a přihlášky: Ing. Ivana Kroupová, email: ivana.kroupova@tuv-sud.cz, Telefon: 239 046 817, Mobil: 724 743 419

Kapacita je omezená. Přihlášky zasílejte do 30. 9. 2019