Shromáždění členů České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ) zvolilo nové vedení

15. února 2011 se v sídle členské organizace T-Mobile uskutečnilo VI. Shromáždění členů společnosti. Shromáždění členů zvolilo nové vedení ČSRLZ a odsouhlasilo strategii společnosti na období dalších čtyř let. Prezidentem ČSRLZ byl zvolen Ing. František Mika, ředitel společnosti MMI. Viceprezidenty pro jednotlivé strategické oblasti se stali Jana Riebová pro strategii partnerství s managementem, Hana Krbcová pro strategii spolupráce s vedením, Jaroslav Durda pro strategii v regionech a Zdeněk Šimek pro strategii sociálního dialogu. Volba vedení společnosti je nezbytná k novým progresivním krokům ČSRLZ.

Představenstvo ČSRLZ nyní složené z osmi členů bude společně se jmenovanými ambasadory a expertní radou naplňovat v dalším volebním období strategii. Cílem strategie je vybudovat z ČSRLZ respektovaného partnera HR specialistů, manažerů, vedení organizací a dalších subjektů v oblasti vedení lidí a využití lidského potenciálu. „Naší prioritou pro následující období je zvýšit přítomnost a působnost ČSRLZ v klíčových regionech, posílit synergii mezi manažery a specialisty při vedení lidí, zaostřit vnímání vedení organizací na potenciál lidského faktoru a podpořit koncept udržitelného rozvoje formou sociálního dialogu,“ potvrzuje František Mika, který je v čele ČSRLZ již 12 let.

Členy představenstva ČSRLZ pro další funkční období se stali: Richard Dobeš, Managing Partner Central Europe, KRAUTHAMMER INTERNATIONAL; Jaroslav Durda, HR ředitel, TIETO CZECH s.r.o..; Eva Hejlová, Personální náměstkyně, VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE; Hana Krbcová, Ředitelka divize personalistika, ČEZ, a.s.; František Mika, Ředitel, MMI; Hana Pitnerová, HR ředitelka, HELLA CORPORATE CENTER CENTRAL & EASTERN EUROPE, s.r.o.; Jana Riebová, Director Human Resources, UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s.; a Zdeněk Šimek, Personální náměstek, VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR.

Členy revizní komise zůstávají: Marie Němečková, dříve Ředitelka odboru centrální středisko personální administrativy, ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s., a František Mareš, člen představenstva a náměstek generálního ředitele, POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP.

Členové představenstva se budou nově opírat o činnost ambasadorů (respektované osobnosti se zvláštním posláním v zájmu propagace Společnosti ve specifických oblastech), expertních rad (uznávaní odborníci zaměření na konkrétní cíl) a bývalých členů a členek představenstva, kteří se chtějí nadále podílet na činnosti Společnosti.

 

Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ) je profesní nezisková organizace – sdružení právnických osob – která byla založena roku 1993 s cílem sdružit odborníky a zvýšit povědomí české veřejnosti o procesním řízení podniků v personální oblasti. Mezi naše členy patří v současnosti téměř 300 organizací. Společnost je řádným členem Evropské asociace personálního řízení (EAPM) a Světové federace asociace personálního řízení (WFPMA). Projekt Alternativa je jednou z iniciativ ČSRLZ – vedle dalších projektů jako ocenění nejlepších projektů a profesionálů v oblasti rozvoje lidských zdrojů HREA Excellence Award, nebo Zaměstnatelná budoucnost, projekt spolupráce mezi vysokými školami, studenty a zaměstnavateli.