Skupina InterContinental Hotels Group získala ocenění Aon Global Best Employer 2018

Aon, světový lídr v odvětví profesionálních služeb pro oblast lidských zdrojů a řízení rizik, dnes oznámil, že ocenění Aon Global Best Employer již druhým rokem v řadě získala společnost IHG (InterContinental Hotels Group), jedna z předních světových hotelových sítí. V České republice je skupina IHG zastoupena hotelem InterContinental a dvěma hotely sítě Holiday Inn.

S téměř dvacetiletými zkušenostmi v podpoře nejlepších zaměstnavatelů na celém světě a více než čtyřicetiletými zkušenostmi v oblasti zaměstnaneckých průzkumů srovnává program Aon Best Employers společnosti s cílem identifikovat ty, které konzistentně usilují o vytvoření konkurenční výhody prostřednictvím svých lidí a budují si tak pověst výjimečného zaměstnavatele. Společnost IHG získala titul Global Best Employer už druhý rok po sobě, což dokazuje její odhodlání své zaměstnance účinně motivovat a vytvářet jim excelentní podmínky na pracovišti. Kromě globálního ocenění vyhrála skupina IHG také národní titul Aon Best Employer 2018 ve 32 zemích světa.

„Jsem potěšen, že skupina IHG obhájila titul Aon Global Best Employer. Potvrzuje to její silné stránky, které byly klíčovými pro zisk ocenění i v loňském roce a které jsou základem výjimečného pracovního zázemí a vedou k dosahování silných a udržitelných obchodních výsledků. Blahopřejeme týmu IHG k udržení tak vysokých standardů,“ prohlásil Michael Burke, CEO Talent for Aon.

„Lidé jsou v samém srdci našeho podnikání, a proto je pro nás důležité se ujistit, že jsou motivovaní a ztotožnění s našimi firemními hodnotami, které jsou vyjádřeny heslem Skutečná pohostinnost pro každého,“ řekl Ranjay Radhakrishnan, ředitel HR skupiny IHG.

Ocenění ve studii Aon Best Employers získala společnost IHG na základě hodnocení založeném na čtyřech pilířích:

  1. Index motivovanosti: zaměstnanci mluví pozitivně o svém zaměstnavateli, mají v úmyslu ve společnosti zůstat a jejich zaměstnanecká zkušenost je motivuje k tomu, aby každý den vydávali ze sebe to nejlepší.
  2. Index vedení: vrcholové vedení jasně definuje vizi budoucnosti, uvědomuje si hodnotu svých zaměstnanců a vede je k úspěchu.
  3. Index kultury výkonnosti: zaměstnanci se ztotožňují s cíli společnosti a jsou odměňováni a uznáváni za svůj přínos společnosti.
  4. Index značky zaměstnavatele: zaměstnanci jsou hrdí na společnost, pro kterou pracují, a vědí, co dělá jejich společnost lepším místem pro práci.

O Aon

Aon  (NYSE: AON) je celosvětově vedoucím poskytovatelem služeb na poli risk managementu, pojišťovacího a zajišťovacího makléřství a konzultací v oblasti lidských zdrojů. Zaměřuje se především na identifikaci, analýzu a řízení rizik, na správu pojistných programů a poradenství při likvidaci pojistných událostí. Globálně Aon spolupracuje se 70 % firem v žebříčku Fortune500. Více informací o studii Aon Best Employers naleznete na www.bestemployers.cz. Více informací o Aon na www.aon.cz.

Aon Hewitt - divize mezinárodní konzultační společnosti Aon zaměřená na poradenství v řízení lidských zdrojů se od 1. července 2019 stala součástí společnosti Spencer Stuart. Nově firma nese název Kincentric.