Solární pumpy na vodu zvítězily v ekologické soutěži

Praha, 23.6.2011 - Již dvacátou prestižní Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2011 předal dnes ministr Tomáš Chalupa. Soutěž je jedním z nejdůležitějších ocenění pro instituce, neziskové organizace a firmy za projekty na ochranu životního prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost práce. První místo získala společnost Water Solar Technology Ltd. za projekt “Čerpání vody ze slunce”. Odborná porota ocenila zejména skutečnost, že k čerpání vody není potřeba zdroj energie. Proto se tyto systémy hodí například pro ostrovní systémy.

Porota pod vedením prof. Bedřicha Moldana posuzovala letos 62 příspěvků od velkých společností, malých a středních podniků, místní samosprávy, neziskových organizací, škol a jednotlivců Oproti loňskému roku narostl počet projektů o 11. Soutěž získala podporu Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR.

„Podporujeme firmy i další subjekty, které se chovají odpovědně a zasazují se o péči a zlepšování životního prostředí. Ochrana zdraví i přírody je důležitým tématem i dnes, kdy všichni - nejen firmy - šetří všude, kde to jde. Aktivity Business Leaders Fora bezesporu napomáhají, aby si všichni uvědomili, že chytrá řešení se jim nejen vrátí, ale že mohou i znamenat velké zisky," říká Tomáš Chalupa, Ministr životního prostředí.

Na druhém místě se umístila firma Václav Pospíšil s projektemCenově dostupné perforované trubky.Tyto speciální perforované trubky slouží k ekonomicky přijatelnému řešení pro jímání a odvod tekutin nebo plynů nebo naopak k jímání vody pro její další využití (včetně pitné vody).

Třetí místo obsadila společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. za projekt „Recyklace přenosných baterií s obsahem zinku“. S využitím této technologie je Česká republika schopná plnit náročný cíl materiálového využití pro zpracování přenosných baterií, daný závaznou směrnicí Evropské unie.

Letos poprvé byla vedle kategorie ochrany životního prostředí vyhlášena také kategorie ochrany zdraví. Vítězem této ceny je společnost Vodafone Czech Republic, a.s. za projekt „Jsme stejná krevní skupina“ – podpora dárcovství krve v ČR“. Projekt měl za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o problematice dárcovství krve a zvýšit počet prvodárců. Výsledkem bylo přes 6000 nových dárců krve, krev darovalo i 120 zaměstnanců.

„Udržitelný rozvoj a environmentálně příznivý hospodářský růst je "tématem dne". Zároveň se všichni shodují na tom, že jedním ze základních předpokladů úspěchu jsou inovace a nové technologie. Naše soutěž v tomto ukazuje cestu. Bylo předloženo mnoho projektů, které aplikují nové technologie a některé z nich dokonce přinášejí zcela nová a perspektivní řešení,“ uvádí předseda poroty prof. Bedřich Moldan.

Vedle hlavních cen bylo uděleno také osm zvláštních ocenění. V příštím roce se koná Evropské kolo soutěže The European Business Award for the Environment 2012, kam za Českou republiku porota může nominovat celkem deset projektů.

Jubilejní ročník soutěže přináší významnou změnu. Do příštího roku vstupuje soutěž se jménem „Cena Futurum“ a novým vizuálním stylem. Pořadatelem soutěže je nadále Business Leaders Forum Prince Charlese.

  • Cena zdraví a bezpečného životního prostředí existuje od roku 1991, tedy právě dvacet let
  • Za toto období poroty posoudily více než 1000 projektů
  • Organizátorem soutěže je Business Leaders Forum Prince Charlese
  • Partnerem projektu je vydavatelství Economia, a.s.
  • Záštitu nad soutěží má Ministerstvo životního prostředí ČR, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR
  • Do soutěže se mohou přihlásit podniky, instituce, neziskové organizace i jednotlivci
  • Odborná porota nominuje projekty do The European Business Award for the Environment 2012 za Českou republiku
    Projekty zpracovávají témata ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců

Další výsledky 20. ročníku Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí

Finalisté Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí 2011:

ASAN CZ s.r.o., ČSAD Havířov a.s., Ekodendra, EKO-PF, s.r.o., ESTO CHEB s.r.o., Filtrační technika spol. s .o., HAJTEP spol. s r.o., Kardia s.r.o., Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., Medeco consulting s.r.o., Recifa a.s., Václav Pospíšil, Vodafone Czech Republic, a.s., Water Solar Technology Ltd.

Podrobnosti o projektech, které byly ve finále soutěže, naleznete zde:

http://ekocena.cz/netgenium/(S(ctrlfeqli4elnbnuzyaphi55))/ViewPage.aspx?viewpage=584&sx=0&sy=0&tab=0

Zvláštní ocenění od poroty získali:

HAJTEP spol. s r.o., Kardia s.r.o., Ekofarma: Sad u ořechového háje, Auto*Mat, o.s., ČVUT Praha, FSv, Prof. Josef Pešák, Univerzita Olomouc , Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., Juwital s.r.o.

Nominováni do evropské ceny EBAE 2012 jsou tyto společnosti:

V kategorii produkt: Medeco consulting s.r.o., Kancelářské zdravotní židle Forergo

V kategorii proces: Filtrační technika spol. s r.o., Adsorbční zařízení nezávisle propojené obslužnou katalytickou dopalovací jednotkou

V kategorii management: Ovocnářská unie ČR, Integrovaná produkce ovoce

V Kategorii mezinárodní spolupráce: Water Solar Technology Ltd., Voda ze slunce: systém SOLAR PUMP

Vybrané fotografie z vyhlášení si můžete stáhnout dnes po 18. hodině na této adrese:

http://www.ekocena.cz/netgenium/(S(uqiae5ytb00rye453dn42q55))/gallery/default.aspx?ekocena2011

Další informace či Vaše dotazy, prosím, posílejte na email: ekocena@blf.cz, Radka Lukášová, nebo volejte na GSM: + 420 722 515 481.