Společnost dm drogerie markt od července zvyšuje mzdy, pro nemanažerské pozice až o 8 procent

dm drogerie markt zvyšuje od 1. července 2022 mzdy. Zároveň bude navýšena také hodnota stravenek ze současných 100 korun na 150 korun. Společnost tak reaguje na prudký nárůst inflace a cen energií, pohonných hmot a potravin. Cílem je předcházet reálnému poklesu mezd.

„Rychlé ekonomické změny vytvářejí nepřiměřený tlak zejména na spoluobčany s nižšími příjmy. Je v našem zájmu, aby spolupracovníci dm drogerie markt nemuseli upínat své myšlenky k tomu, zda dokážou ze své výplaty udržet chod domácnosti. Řádné ocenění člověka a jeho nasazení je základním kamenem firemní filozofie. Protože i v této složité situaci zůstává společnost dm ekonomicky stabilní, přistoupila ke zvýšení mezd, a to o 8 procent pro nemanažerské pozice a o 4 procenta pro pozice manažerské. Jednatelky a prokuristé se navýšení mzdy zřekli.“

- Jiří Peroutka, manažer komunikace dm drogerie markt -