Ukázkový workshop: Adaptivita stojí na agilitě, 22. 10. 2019, Praha

Firmy se chovají jako živý organismus. Průběžně se mění požadavky, dostupnost zdrojů i týmová dynamika. Nezřídka se stává, že finálním výstupem je na konci něco jiného, než jaké bylo zadání od interního či externího zákazníka, a to může být frustrující. Zaběhlé rigidní postupy už zkrátka nestačí. Jak ale docílit přirozené přizpůsobivosti ke změnám a agility, o nichž se v současné tolik hovoří, avšak málokterá firma je má skutečně zažité?

Workshop: Agilní řízení a agilní týmy, DMC management consulting

Některé zdroje uvádí, že pro agilitu neexistují nástroje a že je to filozofie, která se špatně učí a musí se žít a zažít, aby přinášela výsledky. Společnosti DMC management consulting se nicméně po několika letech zkušeností s implementacemi světově uznávaných metodik trvalého zlepšování ve firmách podařilo nalézt řadu paralel vhodných pro uplatnění i v agilním způsobu řízení.

Přijměte pozvánku na ukázkový workshop: „Adaptivita stojí na agilitě“, během něhož si ukážeme, jak i do dynamické reality dnešního byznysového prostředí zavést prvky rutiny a standardizace známé z výroby, a přitom dosahovat výrazně lepších výkonů a udržet lidi motivované, angažované.

Na praktické ukázce v týmu si vyzkoušíte práci s metodikou KATA a principy KATA koučování. Naučíte se vést týmy ne s ohledem na zadání, ale především s ohledem na vizi výsledku a směřování každého projektu. Zjistíte, jak pracovat s chybou, jak experimentovat a především, jak poskytovat podporu při hledání řešení, které bude reagovat na skutečné potřeby zákazníků, respektive zadavatelů. Použití principů KATA je vhodné jak pro firmy se zavedeným agilním řízením, tak i pro ty, které chtějí pouze uplatňovat agilní přístup (bez nutnosti zavedení celého systému).

Přečtěte si reportáž z jarního setkání.

Přihlaste se na ukázkový workshop

Termín akce: 22. 10. 2019, 15:00 – 18:00

Místo konání: Praha, místo bude upřesněno na základě potvrzené registrace

Cena: vstup volný

Facilitátor: Markéta Šimáková, Managing Partner, DMC management consulting, Master Trainer TWI (Training Within Industry), Toyota Kata Coach

Bližší informace o akci.

Registrace