Webinář: Digitalizace HR a nejmodernější technologie vám pomohou zachovat kontinuitu podnikání

I v době nejistot a rychlých změn mohou společnosti nejen zachovat, ale dokonce rozvíjet své podnikání. Zásadní roli hraje digitální transformace tří oblastí, jimiž jsou lidé, výroba a zákazníci. Firmy momentálně řeší nové situace a čelí dosud nepoznaným výzvám, s nimiž jim pomohou technologie.

Vedení mnoha organizací se vzhledem k nastalým okolnostem musí v oblasti pracovní síly vypořádat s novými výzvami. Například jak dostat správné lidi na kritické pozice a pomoci tak firmě, aby přečkala současnou situaci. Jak citlivě realizovat propouštění či flexibilnější formy zaměstnávání, nebo naopak jak rychle a efektivně nabírat ve velkém. Společnost přitom potřebuje mít detailní přehled o stavu HR a musí umět naslouchat zaměstnancům.

HR manažeři dále řeší například změny v řízení výkonu a odměňování, podporu zdraví, duševní pohody a bezpečnosti zaměstnanců. Kritickým faktorem, zvláště v dnešní době, je zajištění souladu s legislativou a vládními nařízeními.

Dynamické změny byznysu a podnikatelského prostředí se nemalou měrou promítají do personálních agend společností. HR lídři tak musí přijít na to, jak rychle získat nové kompetence a dovednosti, jak podpořit produktivitu pracovníků v nových rolích a jak pomoci manažerům s vedením jejich týmů.

Zvládnutí těchto výzev je klíčové pro zachování kontinuity podnikání, pomoci s tím mohou nejmodernější technologie a podnikové aplikace. Často je ale komplikací, že digitální transformace HR byla dosud v mnoha firmách opomíjena. HR oddělení se zabývala administrativou a unikala jim práce s lidmi, v níž spočívá mnohem vyšší přidaná hodnota. Náplň práce HR manažerů se musí místo vyplňování tabulek a papírování zaměřit na kritické pozice, přeskupení pracovní síly, a přípravu na nové úkoly.

S cílem představit manažerům nejmodernější HR trendy, které pomohou zachovat kontinuitu podnikání, připravila společnost SAP ČR sérii webinářů zaměřených na digitalizaci, práci s talenty a organizaci pracovní síly.

Digitalizace je základem moderního operativního HR. Dostupnost digitálních procesů od automatizace pravidel a vnitřních předpisů přes mobilní aplikaci až po elektronické podepisování dokumentů umožňuje HR oddělení pružně reagovat na nové výzvy a příležitosti.

Talent Management, neboli řízení talentů, se soustředí na adaptaci, rozvoj, ale i nábor zaměstnanců, kteří hrají kritickou roli v době, kdy se svět mění doslova před očima. Dozvíte se mimo jiné, jak využít Talent Management k vytvoření nového normálu a ke stabilizaci a dalšímu rozvoji klíčových pracovníků.

Reorganizace a restrukturalizace pracovní síly je v dnešní době nestability a dynamických změn jedním ze základů zachování kontinuity podnikání. Plánování, organizační změny a příprava zaměstnanců na nové úkoly jsou aktuálně velmi potřebné. Inspirujte se nejlepšími praktikami a zkušenostmi od lídrů z celého světa a seznamte se s moderními nástroji, které vám pomohou tyto náročné úkoly zvládnout.

Tři bezplatné webináře společnosti SAP ČR zaměřené na kontinuitu podnikání z pohledu lidských zdrojů se uskuteční ve dnech 11.-13. srpna 2020 vždy od 10 hodin dopoledne a budou trvat 45 minut.

Příslušnými tématy vás provede Ondřej Mlček, odborník na danou problematiku a konzultant SAP SuccessFactors, předního globálního HR řešení lokalizovaného na míru českým zákazníkům. Registrace je zdarma.

Registrace na webinář