Získejte volný vstup na libovolný jednodenní kurz z listopadové a prosincové nabídky 1. VOX

Konec roku bývá spojen s uzavřením účetního období. Ani letos se tomu nevyhneme – čeká nás roční zúčtování příjmů zaměstnanců, formuláře, elektronická podání, lhůty a další povinnosti.

VOX logo

Konec roku je také ve znamení zaměstnanců končících pracovní poměr – čeká Vás proto nábor, výběr a nástup zaměstnanců nových. Jak si se vším poradit? Vyberte ten správný seminář z níže uvedené nabídky…   

Jako bonus nabízíme třem uživatelům EduCity a HRNews vstup na vybraný jednodenní kurz (z níže uvedených) zdarma.

ZÍSKEJTE VOLNÝ VSTUP

Nabídka platí do 4.11.2019, vylosovaným uživatelům zašleme informace e-mailem během 7.11.2019.

 

8. 11. 2019

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2019 a očekávané změny pro rok 2020 (pí Vladislava Dvořáková, DiS.), více v odkazu zde

11. 11. 2019

Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků
(p. Pavel Hájek), více v odkazu zde

14. 11. 2019

Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání zaměstnanců (doc. PhDr. Ing. Jan Urban), více v odkazu zde

15. 11. 2019

Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler), více v odkazu zde

18. – 19. 11. 2019

Podřízený zaměstnanec od A do Z (pí Olga Franců), více v odkazu zde

18. – 22. 11. 2019

Mzdově personální profesionál® (tým 8 lektorů), více v odkazu zde

18. 11. 2019

Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020 (JUDr. Dominika Brůha), více v odkazu zde

18. 11. 2019

Jak zvýšit svoji osobní produktivitu a nevyhořet (Ing. Mgr Radka Loja), více v odkazu zde

18. 11. 2019

Efektivní výběrový pohovor (PhDr. Jiří Beníšek) více v odkazu zde

19. – 20. 11. 2019

Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (pí Ivona Homolková), více v odkazu zde

19. 11. 2019

Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (tým 4 lektorů), více v odkazu zde

19. 11. 2019

Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020
(Ing. Olga Krchovová), více v odkazu zde

20. – 21. 11. 2019

Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení (doc. PhDr. Ing. Jan Urban), více v odkazu zde

20. 11. 2019

Ochrana osobních údajů, ePrivacy – se zaměřením IT problematiku (p. Petr Loužecký), více v odkazu zde

20. 11. 2019

Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020 (pí Jana Dorčáková, Mgr. Šárka Chotěborská), více v odkazu zde

21. 11. 2019

Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny pro rok 2020 (Mgr. Magdaléna Vyškovská), více v odkazu zde

21. 11. 2019

Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020 (pí Jana Čemusová, Jitka Luciani), více v odkazu zde

22. 11. 2019

Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2020 (Ing. Marie Hajšmanová), více v odkazu zde

26. 11. 2019

Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce (Mgr. Michal Vrajík), více v odkazu zde

27. 11. 2019

Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2019 a v roce 2020 (pí Dvořáková Vladislava), více v odkazu zde

27. – 28. 11. 2019

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2020 (tým 4 lektorů), více v odkazu zde

28. 11. 2019

LinkedIn pro personalistu profesionála (Ing. Veronika Lencová), více v odkazu zde

28. 11. 2019

Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží a sporů (Mgr. Radka Lankašová), více v odkazu zde

29. 11. 2019

Problematičtí zaměstnanci aneb „drahé“ chyby zaměstnavatelů
(Mgr. Tomáš Liškutín), více v odkazu zde

2. 12. 2019

Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (p. Zdeněk Křížek), více v odkazu zde

3. 12. 2019

Specifika pracovněprávních vztahů se zaměstnanci z IT oddělení (Mgr. Lucie Demeterová), více v odkazu zde

3. 12. 2019

Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování zdravotní pojišťovně, správné administrativní postupy, souvislosti (PhDr. Mgr. Adam Ander), více v odkazu zde

4. 12. 2019

Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a nového zákona o ochraně osobních údajů (Mgr. Vladimír Černý), více v odkazu zde

6. 12. 2019

Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2019 a k 1. 1. 2020, problémové situace z praxe a jejich řešení (Ing. Antonín Daněk), více v odkazu zde

9. 12. 2019

Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a novinky roku 2020 (pí Vladislava Dvořáková, DiS.), více v odkazu zde

10. – 11. 12. 2019

Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích
(p. Jáchym Důjka), více v odkazu zde

18. – 20. 12. 2019

Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2020 (tým 3 lektorů), více v odkazu zde

18. 12. 2019

Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020 (Mgr. Vladimír Černý), více v odkazu zde

19. 12. 2019

Mzdové předpisy pro rok 2020 (Ing. Růžena Klímová), více v odkazu zde

20. 12. 2019

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020 a roční zúčtování za rok 2019 (Ing. Marie Hajšmanová), více v odkazu zde