Alena Veselá

Lidsky příjemná práce s týmem kreativních nadšenců

Rozhovor s Alenou Veselou, personální ředitelkou společnosti ABB


Absolvovala jste pedagogickou fakultu, byla jste tedy původně učitelkou?

To byl můj původní záměr, který jsem v podstatě nikdy nerealizovala s výjimkou krátké doby po studiu, kdy jsem učila dva semestry na vysoké škole angličtinu. Bylo to ještě v době dokončování mé diplomové práce, takže učitelkou jsem se vlastně nikdy nestala. Už v průběhu studia jsem inklinovala více k využití angličtiny v překladatelství. Mé první kroky v kariéře tak byly v oboru překladatelství a tlumočnictví, a to zejména v technické oblasti. Začala jsem spolupracovat se Škodou Jaderné strojírenství v Plzni. Později jsem se trochu vrátila k tomu, že jsem studovala pedagogickou fakultu, protože mé první kroky v personalistice byly v oblasti vzdělávání.

Takže jste přeci jen využila to, co jste studovala.

Ano, do personalistiky jsem se dostala přes vzdělávání, kde určitá vazba na mé studium byla. Do určité míry jsem se cítila v rozvoji lidí fundovaná, i když tato oblast se ve firmě teprve budovala. Při studiu jsme měli nejen pedagogiku, ale i psychologii, díky čemuž jsem získala určitou základnu pro svou další práci, aniž bych tušila, že skončím jako personalista. V současné době mám na starosti personální oblast společnosti ABB v klastru zemí, který zahrnuje Českou republiku, Maďarsko, Slovensku a Ukrajinu.

ABB působí po celém světě. Pokud jde o personální politiku, je totožná ve všech zemích?

V tomto směru jsme hodně globální firma, máme jednotnou personální politiku pro celou skupinu ABB. Netvoříme si vlastní politiku jen pro své země, i když dílčí strategie samozřejmě reflektuje konkrétní potřeby byznysu.

Jednou z vizí vaší společnosti pro nejbližší roky je přitáhnout talenty. Co se vlastně míní tím v personalistice hojně používaným pojmem talent?

To je otázka, na kterou se nedá jednoduše odpovědět. Ani u nás nemáme přesnou definici talent rovná se... Hlavně to je člověk. Když mluvíme o talentu, je to někdo, kdo je pro firmu zajímavý, perspektivní a je schopen a ochoten se dále rozvíjet. Zájem získávat talenty, který zmiňujeme v rámci naší vize, plyne z toho, že firma chce jít do budoucnosti a potřebuje lidi, na kterých lze stavět. Nábor v ABB Group patří do oblasti talent managementu.

Jak tedy hledáte talenty?

Hledání talentů bych rozdělila na dvě oblasti. První jsou mladší lidé s potenciálem, kteří se rekrutují z řad absolventů vysokých a středních škol, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Patří sem technické fakulty univerzit v České republice i v zahraničí, jejichž prostřednictvím se snažíme oslovit nebo alespoň představit, kdo jsme. Jsem přesvědčena o tom, že jedna z věcí, proč k nám lidé jdou, je velmi příjemná firemní kultura a možnost pracovat se špičkovými technologiemi. Pro studenty děláme soutěže, ale hlavně s nimi spolupracujeme tak, že je přivedeme do firmy - nabízíme brigády či částečné úvazky, připravujeme přednášky a exkurze, spolupracujeme na diplomových pracích.

A ta druhá oblast?

Druhá skupina talentů jsou lidé, kteří jsou naopak již velmi zkušení a dobře nás znají. S těmito lidmi máme možnost se setkávat v rámci různých odborných setkání, ať už to jsou veletrhy, přednášky a podobně, nebo formou publikací příspěvků v odborných magazínech. Oslovujeme je buď na přímo, pokud obsazujeme konkrétní pozice, nebo se jim věnujeme i tehdy, když se o nás zajímají a my zrovna nemáme volné pozice. Je to čas, který se vyplatí. Tímto způsobem jsme se setkali s velkým počtem velmi zajímavých lidí, z nichž některé jsme mohli v budoucnu uplatnit.

Popište nám blíže firemní kulturu, o které jste mluvila.

Jsme technická společnost, z čehož vyplývá, že velká část našich zaměstnanců jsou technicky erudovaní lidé. Pro řadu z nich je jejich obor koníčkem. V naší společnosti se těmto technickým odborníkům líbí, že disponuje širokým know-how, má i velmi silné postavení v oblasti R&D. Především je to ale skutečnost, že odborné znalosti jsou téměř povinně sdíleny. Firemní kultura rozhodně nepodporuje to, že někdo bude erudovaný odborník a s nikým se o své znalosti nerozdělí. Takovému člověku u nás pšenka příliš nepokvete. Trváme na tom, že budeme hodně investovat do rozvoje odborných dovedností a naše podmínka je, aby daný člověk byl schopen a ochoten předávat je dál.

Považujete vaše pracovní prostředí za přátelské?

Důležité je, že vnímáme člověka. Domnívám se, že prostředí je hodně přátelské. Je značně i sociálně orientované, což osobně vidím jako důsledek toho, že společnost vznikla spojením švédské a švýcarské firmy. Pozoruji sociální aspekt v tom, že bereme na lidi ohled, aniž bychom byli tolerantní tam, kde už to není dobré s ohledem na konkurenceschopnost. Přestože jsme firma s řadou globálních a globálně nastavených procesů, pro mě je to svět, v němž cítím velký prostor pro kreativitu a obrovské možnosti pro kariérní příležitosti napříč různými zeměmi. Jednotná kultura způsobuje, že se cítíme jako doma, ať přijdeme do jakékoli země. To je velice příjemné.

Pracují u vás většinou muži?

Jsou to většinou muži, i když naše firma zaměstnává 40 % žen. Je to poměrně vysoké číslo, které je ale způsobeno tím, že ženy jsou hodně zastopeny ve výrobě. Na druhou stranu si velice dobře statisticky vedeme i v zastoupení žen v managementu. Máme generální ředitelku a další dvě top manažerky. Do nedávné doby jsme měli ženu i na pozici CFO, takže čtyři ženy v nejvyšším vedení, což u technické společnosti není pravidlem. Nemohu říct, že by nás mužský svět válcoval, na druhou stranu však technické školy produkují absolventy především mužského pohlaví, takže na technických pozicích samozřejmě muži převládají.

Co si myslíte o kvótách pro povinné zastoupení žen ve firmách?

My kvóty nemáme a ani se je nechystáme zavádět. Hodně se ale zvyšuje pozornost a množství aktivit věnovaných podpoře diverzity. Konkrétně ženskému tématu je věnován jeden velký korporátní projekt, který začal v letošním roce průzkumem velkého vzorku zaměstnankyň na všech úrovních ve všech zemích světa. Měla jsem tento průzkum na starosti a bylo to velice zajímavé. Cílem projektu je identifikovat, v čem si jako firma vedeme dobře a pro ženy jsme atraktivní a kde naopak máme rezervy jak v porovnání s konkurencí tak s možnostmi, které reálně v dnešním světě existují. Pak můžeme zavádět opatření, abychom přilákali více žen. Je to záležitost hodně dlouhodobá a velice mě zajímá.

Máte vypracovaný systém řízení kariéry?

Těchto systémů je dokonce několik. Ten nejčerstvější, který běží pilotně jen v některých typech pozic, se odklání od tradičnějšího modelu, kdy jsme plánovali nástupce na jednotlivé pozice. Koncept, který nazýváme Global Talent Pool má poněkud obrácený sled. Jde o to, že jsou identifikováni lidé, kteří mají potenciál, podávají dobrý výkon, mají zájem o rozvoj a kariérní růst a jsou mobilní, na pozice, které jsou pro firmu klíčové. Přitom se nehledí na to, v jaké jsou aktuálně zemi a jakou zastávají pozici. Z této skupiny lidí, která se každý rok aktualizuje, se budou vybírat kandidáti na obsazení pozic ve společnosti. Je to zajímavá práce a myslím si, že lepší způsob než ten tradiční – flexibilnější a realističtější.

Projevují zaměstnanci zájem o mezinárodní kariéru?

Hodně se to zlepšuje. Když jsem začala v naší společnosti pracovat v roce 2005, tak Česká republika byla v rámci ABB Group takzvanou přijímací zemí. Cizinci měli zájem přicházet k nám, ale Češi do zahraničí příliš ne. Před dvěma lety jsme už měli 16 expatů z České republiky umístěných v celém světě a ráda bych zdůraznila, že na atraktivních a vysokých pozicích. Trend se zlepšuje i s tím, jak se generačně obměňuje složení zaměstnanců. Mladší lidé bývají ochotnější a flexibilnější.

Jakými dalšími způsoby si udržujete zaměstnance?

Kvalitní lidi by neudržela firma jako celek, ale velice záleží na jednotlivých nadřízených. Společnost buduje a podporuje takovou kulturu a kritéria, aby se kvalita vedoucích pracovníků neustále zlepšovala a firma tak měla větší šanci motivovat a udržet kvalitní lidi. Pokud daný jedinec má špatného nadřízeného, tak je u něho mnohem vyšší pravděpodobnost, že ho ztratíme, i když jako firma nabízíme dobré zázemí. Snažíme se proto pracovat na tom, abychom měli dobré šéfy a vedoucí. To ostatní, jako jsou benefity a incentivy, samozřejmě musí tvořit dobrý a zdravý základ, ale není to úplně nejdůležitější. Jdeme hlavně tou cestou, aby tady lidé pracovali rádi a měli podporu svých nadřízených i dobré ohodnocení.

Dá se říci, jak vypadá váš běžný pracovní den?

Hodně cestuji, takže jeden z typů běžného dne je ten, kdy ráno sednu do auta a odjedu do jedné z našich poboček, kde mám některého ze svých HR business partnerů. S tímto člověkem strávím několik hodin, kdy si předáme důležité informace a domluvíme plány do budoucna. Při takové návštěvě se obvykle potkám ještě se šéfem dané jednotky nebo divize a podobných schůzek mívám víc. Typický den může být i takový, že celý den sedím ve své kanceláři u počítače. Většinou je to ale více tvoření, než jen sepisování. V poslední době mě takto zaměstnává již zmíněný Global Talent Pool.

Jezdíte také do ostatních zemí, které máte na starosti?

Jezdím, i když v poslední době nemusím jezdit tak často jako dříve. Jednak se v rámci úsporných opatření snažíme cestovat méně než v minulých letech a spíše využívat alternativní komunikační technologie a druhak je v tuto chvíli kvalita mých spolupracovníků v těchto zemích opravdu vysoká. Většinou nám postačuje telefonický kontakt nebo interní chatovací program a naše interakce je i přesto velmi intenzivní. Jezdím tam přibližně dvakrát za rok, ale vídáme se častěji, protože v mezičase máme různá setkání a workshopy, na kterých řešíme věci týkající se našich čtyř zemí. Můj kontakt s lidmi z mého týmu je tedy podstatně častější než návštěva v jejich zemi.

Co vás nejvíc baví na vaší práci, na personalistice?

Sviští v ní spousta energie a spolupracuji s velkým množstvím opravdu zajímavých lidí. Zatím jsem se nesetkala s takovou koncentrací inspirujících lidí jako v ABB. Velice mě baví práce s mým týmem. Je to lidsky příjemná práce s týmem kreativních nadšenců. Líbí se mi, že HR strategie ABB se jmenuje „People Strategy“. Již ten název, který zahrnuje slovo „lidé“ je moc hezký a opravdu to tak je. Baví mě i práce s kolegy z managementu, ať už z byznysu či jiných oblastí, kde také potkávám velké osobnosti. Sama za sebe mám pocit, že mám dostatek prostoru pro to, abychom mohli něco tvořit. V neposlední řadě mě baví možnost spolupráce s kolegy z dalších zemí, což není jen fráze, ale skutečná denní praxe.

 

Doplňující otázky

Čemu se věnujete mimo svou práci? Zpívám ve sboru, tancuji salsu. Věnuji se také rodině.

Máte oblíbené místo, kam jezdíte? Mám hodně oblíbených míst, jako doma si připadám hned v několika lokalitách. Ráda jezdím na Severní i Jižní Moravu – Lednicko-valtický areál, Ostravsko, Beskydy, Jeseníky a za svůj druhý domov již od studia považuji Plzeň.

Co jste si vždy chtěla vyzkoušet, ale ještě jste to nezkusila? To je složitá otázka. Mám pocit, že to, co jsem chtěla dělat, už dělám. Například ráda cestuji a už jsem toho hodně procestovala, nějakou představu o světě už mám. Baví mě práce s lidmi a tu už také mám.

Jste spokojená s tím, jak se vám daří? Určitě jsem.

Jste optimistka? Těžko říct, navenek to tak určitě vypadá. Ale asi ano. Věřím, že i moje pozitivní nebo optimistická energie je důvod, proč je to v našem týmu příjemné. Dodáváme si optimismu vzájemně, nesnažíme se hledat viníky, protože to by nás stejně nikam neposouvalo.

 

Rozhovor připravila