Chceme nabídnout povznášející příležitost

Rozhovor s Jörgem Petzoldem, ředitelem divize Akademie společnosti TÜV SÜD Czech, s.r.o.

Dr. Jörg Petzold vystudoval Vysoké učení technické v Brně a Evropskou vysokou školu ekonomickou EAP Paris – Oxford – Berlin.

Před svým působením v Akademii TÜV SÜD Czech pracoval ve společnosti Central European Management Academy, s. r. o., podnikající v oblasti personálního poradenství, kde zastával pozici jednatele. Během své kariéry v oblasti lidských zdrojů ve finančním sektoru se podílel zejména na budování vzdělávacích systémů, vývoji a realizaci development center či výběru zaměstnanců pro obchodní síť. Pracoval na projektech pro společnosti Oberösterreichische Versicherung Linz, Erste Bank Ukrajina Kyjev, Pojišťovna České Spořitelny Praha, Stavební Spořitelna České Spořitelny Praha a další.

Jörg Petzold má rád vzdělávání, rozvíjení se a uskutečňování svých představ. Mezi jeho koníčky patří plavání, squash, vysokohorská turistika a cestování.

Jörg Petzold

V profilu společnosti TÜV SÜD Czech na EduCity se dočteme, že se zabýváte certifikacemi, testováním a vzděláváním ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Skutečně je váš záběr tak široký?

Jako inspekční a certifikační orgán provádíme celý komplex technických, inženýrských, zkušebních, poradenských, verifikačních a certifikačních činností, směřujících k zajištění bezpečnosti výrobků, technických zařízení, jejich částí a materiálů, a to v různých technologických oborech. Naše divize Akademie zároveň nabízí koncept vzdělávání v oblastech kvality, průmyslu, životního prostředí, bezpečnosti a soft skills.

Seznamte nás ve stručnosti s více než stoletou historií společnosti TÜV SÜD.

Počátky firmy TÜV SÜD sahají až do poloviny 19. století. Víme přesně, že dne 6. ledna 1866 vzniklo z podnětu výrobců parních kotlů Technické kontrolní sdružení (Technischer Überwachungsverein). Cílem této inovátorské iniciativy bylo chránit lidi a majetek před neprobádanými riziky nových technických vynálezů.

V České republice je TÜV SÜD Group zastoupena od roku 1995 firmou TÜV SÜD Czech s.r.o., která na devíti regionálních pobočkách zajišťuje služby a servis klientům. Hlavním cílem společnosti je poskytovat zákazníkům služby se zárukou stálé a trvalé kvality a odbornosti. Jednotnost postupů, cílů (spolehlivost, bezpečnost, kvalita, ochrana přírody, nákladová efektivita), výsledných dokumentů TÜV SÜD a v neposlední řadě také bohatá historie zajišťují produktům a službám rozpoznatelnost a akceptaci na celém světě.

Komu především jsou určeny vaše vzdělávací aktivity?

Zejména odborníkům v oblasti kvality, techniky, životního prostředí a bezpečnosti.

V oblasti soft skills nabízíme kurzy a semináře pro zaměstnance pracující v obchodní sféře (např. Obchodní akademie) a pro manažery na všech úrovních (např. Manažerská akademie).

Představte nám vaše nejčastější odborná školení.

Největší zájem je v současné době o školení Energetické náročnosti budov, Interní auditor systému řízení kvality, Koordinátor BOZP na staveništi, Interní auditor integrovaného systému řízení a Systém řízení kvality v automobilovém průmyslu.

Je pravda, že se vedle odborných školení se zaměřujete také na tzv. soft skills?

Ano, je to tak. V rámci rozšíření naší nabídky soft skills jsme se spojili s firmou Dynargie, která je prestižním dodavatelem v oboru školení manažerských a obchodních dovedností. Jako partneři nyní nabízíme například tyto kurzy: Manažerské dovednosti, Vedení týmu a delegování, Prodejní dovednosti, Vyjednávání, Projektové řízení, Leadership a další.

Soustředíme se rovněž na speciální tréninky v oblasti osobního rozvoje. Některé kurzy měkkých dovedností Akademie připravuje také v anglickém, německém a ruském jazyce, což hojně využívají zahraniční manažeři působící na místním trhu.

Připravujete vzdělávací programy i zákazníka?

Jistě, poskytujeme tzv. In-house školení, která jsou připravena přesně podle individuálních potřeb jednotlivých klientů. Naši konzultanti nejprve analyzují a definují specifické požadavky společnosti na obsah, rozsah či formu školení a následně klientovi připraví konkrétní návrh vzdělávacích programů. Dále lze konzultovat problematiku s ohledem na specifické potřeby, možnosti a situaci organizace.

Pořádá Akademie TÜV SÜD Czech také semináře a konference. Jaké?

V současnosti je největší zájem o témata úspor energií a to jak v oblasti stavebnictví tedy nízkoenergetické pasivní výstavby, tak v oblasti úspor ve složitých energetických systémech a výrobě. Další semináře, které se letos uskutečnily a ještě uskuteční, vychází z nově platné legislativy a patří sem např. téma provádění kovových konstrukcí podle aktuálních technických norem nebo požadavky na výrobce v kosmetickém průmyslu.

Na přelom roku plánujeme seminář na téma štíhlé procesy a změny v legislativě v oblasti životního prostředí.

Kde probíhají vaše vzdělávací akce a kdo v nich vyučuje?

Kurzy a semináře Akademie TÜV SÜD Czech probíhají v našich školících centrech v Praze, Brně a ve vybraných hotelech. Všichni naši lektoři jsou profesionálové s dlouholetými zkušenostmi.

Do jaké míry vám ve vaší činnosti pomáhá zázemí přední mezinárodní společnosti?

TÜV SÜD je již více než 140 let společností garantující více hodnoty a jistoty. Pro doplnění bych uvedl, že minulý rok logo TÜV SÜD – oktagon – vyhrálo prestižní německé ocenění a pyšní se titulem “Značka století“. Bohatá historie, návaznost na naše předchůdce a sdílené know how nám spolu s kvalifikací a nadšením zaměstnanců pomáhá v našich aktivitách. V souladu s naší filozofií prvotřídní značky chceme nabídnout našim klientům více jistoty a jejich produktům a službám více hodnoty.

V současné době probíhá na EduCity soutěž, do které TÜV SÜD Czech jako hlavní cenu věnoval let balonem. Proč vás napadla právě tato cena?

Ze své osobní zkušenosti vím, že let balonem je nádherný zážitek a dodá vám pocit absolutní volnosti. Tuto doslova povznášející příležitost chceme nabídnout vítězi. Osobně doufám, že z letu bude mít stejně úchvatné vzpomínky jako já.

Jaké další aktivity plánujete do konce roku 2010?

Velmi intenzivně sledujeme trendy na trhu a naše aktuální portfolio vychází zejména z poptávky zákazníků a obchodních partnerů, takže do konce roku se soustředíme například na vzdělávání zaměřené na Energetickou náročnost budov, SCC školení a zkoušku pro vedoucí pracovníky nebo na Factory Business Simulation – finanční řízení pro nefinanční manažery.

Na jaký kurz či seminář byste rád pozval uživatele EduCity?

Rád bych uživatele pozval na speciální seminář týkající se osobního rozvoje se záhadným názvem ho´oponopono, který má podtitul „návrat ke zdroji pro vědomý management a podnikání“. Předlohou tohoto programu jsou knihy „Tajemství“ a „Svět bez hranic“ od známého autora Dr. Joe Vitale.

NÁVRATEM KE ZDROJI PRO VĚDOMÝ MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ

1. ČÁST:  30. 11. – 01. 12. 2010 od 10:00 do 17:00, Novodvorská 994/138, Praha 4 - Braník

2. ČÁST:  06. 12. – 07. 12. 2010 od 10:00 do 17:00, Penzion Ekosport, Vacov-Rohanov 3, Jižní Čechy

Doplňující otázky:

Oblíbený autor, kniha: Joe Vitale „ Svět bez hranic“
Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): Queen
Oblíbená činnost: Diskutovat s přáteli
Kam byste se chtěl podívat: Austrálie
Na co se těšíte: Vánoce s rodinou
Čeho se bojíte: Ničeho
Váš největší pracovní úspěch: Zavedení systému vzdělávání a sales book ve Stavební spořitelně České spořitelny
Vaše motto: Nikdy se nevzdávej
Oblíbený nápoj: Mochito
Oblíbená rozhlasová stanice: Kiss 98 FM
Oblíbený film: Hvězdné války
Oblíbené místo: Kanárské ostrovy
Oblíbené periodikum: Time
Oblíbený server: Google, Educity
Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě: Sám sebou