Elektrotechnika již není jen vůně kalafuny a cínu

Rozhovor s Naděždou Mauleovou, ředitelkou VOŠ a SPŠE Plzeň

Jaký je současný stav poptávky firem po kvalifikovaných absolventech technických oborů?

Již dva tři roky zpět pozoruji opravdu zvýšený zájem firem z oboru elektrotechniky po našich absolventech.

Naděžda Mauleová, ředitelka VOŠ a SPŠE Plzeň

V čem podle vás obecně spočívají největší překážky spolupráce firemní a akademické sféry?

Myslím si, že největší překážka je v komunikaci. Obě strany se moc snaží o vzájemnou spolupráci, každá něco vymyslí, naplánuje a pozve druhou stranu, ale bohužel se to nehodí např. pro uzavírání klasifikace či psaní čtvrtletních prací, pro zapojení do různých projektů i zahraničních, svázání vzdělávacími programy – to je jen ukázka překážek ze strany školy.

Jaké formy spolupráce se školami mají pro zaměstnavatele smysl?

Někteří zaměstnavatelé požadují od nás, od školy, již hotového pracovníka, do kterého již nebudou muset zpočátku nic investovat. Jiní zaměstnavatelé požadují absolventa se základními znalostmi.

Myslím, že smysl pro zaměstnavatele má delší poznání budoucího zaměstnance, tzn., že naši žáci budou s firmou dlouhodobě spolupracovat již při studiu jak střední školy, tak popřípadě i při studiu školy vysoké. Ve druhém a třetím ročníku střední školy žáci absolvují 14denní odborné praxe, šikovné žáky firmy zaměstnávají i o prázdninách. Na vyšší odborné škole mají studenti třetích ročníků povinnou 14týdenní praxi, to je dostatečná doba k vzájemnému poznání a zpravidla student zůstává pracovat ve firmě, kde tuto praxi vykonával.

Představte nám absolventy VOŠ a SPŠE Plzeň.

Naši absolventi jsou mladí, sebevědomí lidé připraveni na svět práce či další studium. Naším cílem je, aby absolventi obou škol splňovali požadavky evropských zaměstnavatelů: uměli pracovat v týmu, používali odborné kompetence, byli komunikativní, využívali ICT znalosti a dovednosti, byli adaptabilní, uměli analyzovat a řešit problémy, osvojili si schopnost se rozhodovat, získali číselnou gramotnost, měli jazykové kompetence a R/W gramotnost. A zároveň byli i dobrým člověkem.

Jaké je jejich uplatnění na stávajícím trhu práce?

Uplatnění našich absolventů na trhu práce je různé v závislosti na vystudovaném oboru a typu školy. Absolventi oboru Elektrotechnika se mohou uplatnit na následujících pozicích: Elektrotechnik pro elektrické stroje a přístroje, Elektrotechnik projektant, Elektrotechnik technolog, Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník, Mechatronik elektronických zařízení, Revizní technik elektrických zařízení.

Absolventi našeho nosného oboru informační technologie se mohou uplatnit na následujících pozicích: Správce počítačových sítí a operačních systémů v malé a střední organizaci, technik IT, správce aplikací, operátor výpočetní techniky, programátor, produktový manažer, projektový manažer, obchodní zástupce.  Absolventi oboru Technické lyceum zpravidla pokračují ve studiu na vysokých školách.

Uplatnění absolventů VOŠ Marketing: Absolventi se mohou uplatnit ve firmách výrobních, obchodních i z oblasti služeb jak v soukromém, státním nebo neziskovém sektoru. Studenti jsou připraveni pro funkce marketingových pracovníků, vedení marketingového oddělení, organizování a řízení marketingových projektů, práce v reklamních a mediálních agenturách, poradenství v oboru apod. a jsou schopni zastávat manažérské funkce.

Vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika je v národní soustavě povolání uvedeno jako nejvhodnější příprava pro povolání samostatných elektrotechniků, samostatných projektantů elektroenergetických sítí nebo samostatných energetiků v oblasti výroby a distribuce elektrické energie. Absolvent se může uplatnit zejména jako samostatný elektrotechnik a samostatný projektant.

Absolvent oboru IT na VOŠ se může uplatnit zejména jako správce operačních systémů a sítí a samostatný správce aplikací. Vzdělávací program Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace připravuje absolventy také pro práci samostatných programátorů, testerů aplikací a úloh nebo vývojářů webových stránek a aplikací.

V loňském roce SPŠE oslavila 60 let od svého vzniku, jak se od té doby změnily požadavky na technické vzdělávání?

Díky rozvoji Elektrotechnického závodu bývalých Škodových závodů docházelo i k rozvoji naší školy. Požadavky na absolventy se v čase samozřejmě mění. S oblibou říkávám, že elektrotechnika již v současné době není jen vůně kalafuny a cínu, vše je založeno na výpočetní technice.

V národní iniciativě Průmysl 4.0 se ukazují věci, které my již učíme – robotizace, automatizace, internet věcí. Jsem opravdu hrdá na to, že našim absolventům můžeme poskytnout moderní a smysluplné vzdělání.

Jak aktuálně probíhá spolupráce vaší školy s firmami?

Každoročně spolupracujeme s desítkami společností, které přijímají naše žáky střední školy a studenty vyšší odborné školy na pravidelné odborné praxe. Studenti VOŠ si ve společnostech zpracovávají svoje absolventské práce. Do velkého množství firem chodí naši žáci SŠ na exkurze v rámci odborných předmětů. Také společnosti jsou velmi iniciativní v pomoci s vybavováním naší školy moderní technikou.

V roce 2015 jsme organizovali již 3. ročník akce Otevíráme dveře vzděláním, kdy v prostorách školy se prezentují firmy, kde si mohou absolventi VOŠ a SPŠE Plzeň najít mnohostranné uplatnění. Expozice je přístupná nejen našim studentům, ale i absolventům či potenciálním uchazečům o studium a jejich rodičům. Kromě strategických firem regionu se prezentují i technické fakulty ZČU v Plzni.

Jsou zde nějaké další návrhy a prostor pro zlepšení?

Já bych si moc přála, aby naše škola byla „dodavatelem“ zaměstnanců pro konkrétní společnosti. Aby naši žáci, kteří si volí např. ze zaměření ve čtvrtém ročníku slaboproudu, věděli, že pak budou moci pracovat u konkrétních společností. V případě zaměření mechatronika – systémy automatizované výroby, řízení strojů a výrobních linek naši žáci mohou pracovat ve spolupracujících firmách ZAT a. s., Eurosoft s. r. o., Invelt – elektro s. r. o., atd. Absolventi zaměření webdesign se mohou uplatnit ve společnosti ANTprofi s. r. o. i Kerio Technologies s. r. o..

Plánujete do budoucna další prohloubení nebo jiné formy spolupráce školy s firmami?

Plánujeme získat odborníky z praxe pro výuku některých předmětů, v současné době je to například Ing. Luboš Hlávka ze společnosti HL TRADE s. r. o., která poskytuje komplexní služby v oblasti elektromontáží, především v oblasti slaboproudé techniky a bezpečnostních technologií.