Hlavně se nebát mluvit

Rozhovor s Ing. Petrem Paskem, majitelem a ředitelem společnosti Slůně - svět jazyků, s.r.o.

Petr Pasek vystudoval management a marketing na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Od roku 1996 působil jako učitel angličtiny pro dospělé. V roce 1998 založil společnost Slůně - svět jazyků, kterou dodnes vede jako ředitel a která byla loni vyhlášena Firmou roku v Moravskoslezském kraji.

Zároveň působí jako externí pedagog na Masarykově univerzitě a VŠB Technické univerzitě Ostrava. V květnu 2009 byl zvolen viceprezidentem Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA ČR), kde má na starosti především komunikaci s médii a PR. Kromě jazyků se rád věnuje sportu, cestování a setkávání s lidmi.

Petr Pasek, Slůně - svět jazyků

Jak vznikl název vaší společnosti - Slůně?

Jako základ jsem si dali několik požadavků: český název související s jazyky, představující něco, co se dá zhmotnit, graficky dobře znázornitelný. Začínali jsme ve dvou - já a moje nejlepší kamarádka Lucie, byli jsme malí, a proto měl název vyjadřovat, že jsme malí, ale že máme růstový potenciál. Slůně splňuje všechny podmínky - s jazyky souvisí tak, že slon má ve světě zvířat nejlepší paměť a ta je velmi důležitá při učení se cizím jazykům. Ostatní aspekty jsou pochopitelné.

Jazykových škol a agentur je velké množství, v čem je ta vaše specifická?

Na první pohled jsou si opravdu jazykové školy či agentury podobné, obdobná je i nabídka našich služeb. Pro nás je klient tím nejdůležitějším, snažíme se mu vyjít maximálně vstříc. Nabízíme vysoký standard ve všech formách výuky. Například ve skupinových kurzech pro veřejnost je náš maximální počet studentů 8, v ostatních jazykových školách je to kolem 12. Dalším plusem pro naše studenty je také počet hodin - máme 20 vyučovacích týdnů se 3VH týdně oproti konkurenci 16 týdnů s výukou například 2VH.

Pokrýváme také celou republiku - máme 4 kamenné pobočky v Praze, Brně, Plzni a Ostravě. Takže pokud preferujete osobní komunikaci, můžete se za námi kdykoliv zastavit, ale můžete si také zvolit virtuální kontakt, kde vše vyřídíte přes internet od objednání až po platbu, případně i výuku - Skype výuka.

Které jazyky vyučujete?

V rámci individuální výuky jsme schopni zajistit skoro všechny jazyky ve všech jazykových úrovních, a to jak s českým lektorem tak s rodilým mluvčím. Ve skupinových kurzech pro veřejnost jsou to AJ, NJ, FJ, ŠP, RJ, čínština, čeština pro cizince. Prakticky učíme všechny jazyky, které nabízí naše druhá divize - překladatelská agentura - ta jich má v současné době 106, viz. http://www.slune.cz/preklady-a-tlumoceni/prekladane-jazyky/

Jaké možnosti můžete nabídnout zájemcům o studium angličtiny v kurzech pro veřejnost?

Základem je výuka v dopoledních, odpoledních a večerních termínech. Vyučujeme také o víkendu.

Pro dospělé:
- Se všeobecným zaměřením - AJ, NJ, FJ, ŠP, RJ, Čínština, čeština pro cizince
- Přípravné ke Cambridge zkouškám FCE a CAE (angličtina)
- Konverzační kurzy s rodilým mluvčím nebo českým lektorem (angličtina)

Nově se s námi můžete učit anglicky nebo také cizinci česky na kolejích VŠB v Ostravě. Pro děti a teenagery nabízíme kurzy AJ - zábavnou „neškolní" formou se naučí hlavně komunikovat a získají kladný vztah k cizímu jazyku. Připravujeme mimo jiné Divadelní kurzy v angličtině.

O které z těchto možností je v současné době největší zájem?

Samozřejmě vede angličtina, ale zaznamenali jsme letos zvýšený zájem o ruštinu.

Jaká je vaše rada pro tzv. falešné začátečníky, kterým se nedaří ve studiu jazyka pokročit?

Zvolit kvalitní jazykovou školu. Poptat se ve svém okolí, se kterou školou mají lidé dobré zkušenosti. U studia jazyka je důležitá především motivace a stanovení si reálných cílů. Někomu může pomoci skupinový kurz, kde má možnost srovnání s ostatními studenty a ti jej „nutí" se dále posunovat. Pokud se bude studiu věnovat, každý semestr postoupí o „stupínek" výše. Jinou variantou může být individuální výuka, kde se lektor soustředí pouze na vás a tato forma výuky je nejefektivnější.

Nejdůležitější je rozvíjení všech čtyř základních složek jazyka najednou, falešní začátečníci mají tendence se zaměřit pouze na jednu. Největším problémem všeobecně „českých" studentů je strach z konverzace - dělám chyby, proto raději mlčím. Proto nebát se a mluvit, mluvit a mluvit.

Co byste doporučil firmě, která hledá kurz angličtiny na míru pro své zaměstnance?

V prvé řadě by měli analyzovat své potřeby a potřeby zaměstnanců, k čemu jazyk potřebují a v jakém časovém horizontu chtějí výsledků dosáhnout. Ve zkratce:
- výuka skupinová x individuální
- všeobecná x specializovaná (business,..)
- český lektor x rodilý mluvčí x kombinace obou
- frekvence výuky - krátkodobé intenzivní kurzy, roční, pobytové,...

Možností je celá řada, pokud si firmy nejsou jisté mohou se na nás kdykoliv obrátit o bezplatnou konzultaci, vhodný typ kurzu jim „ušijeme" na míru.

K čemu slouží jazykový audit?

Jazykové audity představují ověřování a hodnocení jazykových znalostí zaměstnanců. Na základě tohoto hodnocení se pak rozhoduje o možnostech dalšího vzdělávání. Nejčastěji jej využívají firmy k přezkoušení jazykových znalostí potenciálních uchazečů o zaměstnání. Může být osobní nebo telefonický. Realizovaný přímo v dané firmě nebo v prostorách naší jazykové školy. Samotný audit může provádět český lektor nebo rodilý mluvčí, je možná i kombinace obou.

Kdo vyučuje ve vašich kurzech?

Čeští lektoři nebo rodilí mluvčí. Lektoři mají VŠ vzdělání převážně pedagogického nebo filologického zaměření, praxi ve výuce a pobývali delší dobu v zahraničí. Disponují mezinárodními jazykovými certifikáty (FCE, CAE, CPE, TEFL). Všichni lektoři procházejí náročným výběrovým řízením pořádaným naší firmou. Spolupráce je navázán pouze s těmi lektory, kteří s úspěchem absolvují tento vstupní pohovor.

Pořádáte také kurzy angličtiny pro děti. Z jaké metodiky vycházíte?

Ano, pořádáme. Vycházíme z vlastních zkušeností a jednoduchých obecně platných pravidel, které sice všichni znají, ale ne všechny jazykové školy je aplikují. Výuka probíhá hravou formou, buď s rodilým mluvčím nebo českým lektorem - používající výhradně cílový jazyk. Uplatňujeme tzv. nepřímé učení s využitím her a pohybu, aktivaci všech smyslů, střídání činností, upevňování a používání. Počet dětí ve skupince je maximálně 8. Naše kurzy nesuplují školní výuku. Klademe důraz na komunikaci a získání kladného vztahu k cizímu jazyku, samozřejmostí je individuální přístup.

Představte nám výuku jazyků pomocí Skype.

Skype výuka je moderní způsob výuky cizího jazyka, která probíhá on-line přes internet pomocí programu Skype (potřebujete pouze mikrofon, sluchátka, popř. webkameru). Učit se tak můžete z pohodlí svého domova nebo firmy. Tato forma výuky je vhodná pro lidi, kteří hodně cestují a nemůžou být na jednom místě v pravidelných časech. Dále pro lidi, kteří se chtějí učit ne moc rozšířený jazyk, kdy je problém najít lektora v místě pobytu zájemce.

Například já se učím brazilskou portugalštinu přes Skype. Protože v Ostravě není lektor, který se zaměřuje na brazilskou portugalštinu, ale jen na evropskou (a to jsou dnes 2 téměř odlišné jazyky), musel jsem si najít lektorku v Brně. Přitom já sám pendluji mezi Ostravou a Prahou. Skype výuka mi dává možnost učit se pravidelně odkudkoli, kde mám internetové připojení.

Co připravujete do nejbližší budoucnosti?

Divadelní kurzy angličtiny, specializované kurzy.

 

Doplňující otázky:

Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): dance music

Oblíbená činnost: sport - badminton, in-line

Kam byste se chtěl podívat: Latinská Amerika

Na co se těšíte: na dovolenou v Berlíně

Váš největší pracovní úspěch: fungující Slůně!

Vaše motto: kdo se bojí, nesmí do lesa

Oblíbený nápoj: Caipirinha

Oblíbená rozhlasová stanice: Kiss Morava, Evropa 2, Express Rádio

Oblíbený film: Ďábel nosí Pradu

Oblíbené místo: New York

Oblíbené periodikum: Marketing a Média

Oblíbený server: www.ceskenoviny.cz