Ľuboslava Kačmaříková

Investice vložená do IT vzdělávání se musí vyplatit

Rozhovor s Ľuboslavou Kačmaříkovou, Business Development manažerkou pro Training ve společnosti Arrow ECS

Vaše společnost je na trhu už neuvěřitelných 24 let. Jakou pozici si za tu dobu vydobyla?

Po celou tu dobu patříme mezi nejpřednější IT firmy na českém trhu a v oblastech, ve kterých působíme, navíc máme jako distributor většinový podíl na trhu. Jako školicí středisko Arrow ECS Education jsme začali nabízet celou škálu IT certifikovaných školení již v roce 1998. V současné době pokrýváme svými školeními 17 zemí Evropy, což nám umožňuje aktivní spolupráci a využívání zkušených zahraničních lektorů našich sesterských společností.

Čerstvě jste dokonce získali titul Global Training Provider. Čeho se to týká?

Získaní titulu Global Training Provider znamená, že jsme se stali oficiálním certifikovaným školicím střediskem IBM a jsme tak oprávněni nabízet certifikovaná školení této značky, což je pro nás důležité a velice si toho vážíme. Řídíme se certifikovanými osnovami, používáme certifikované materiály připravené společností IBM a na všechna nabízená školení využíváme zkušených lektorů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Pro lepší přehled a jednodušší orientaci zákazníků jsme navíc vytvořili dedikovanou webovou stránku http://edu.arrowecs.eu/ibm/cz, která je specificky zaměřená na celé portfolio IBM kurzů.

Pro nás je to skutečně čest spolupracovat s takovou společností, jejíž jméno se pojí s tradicí, historií i výsledky.

V jakých dalších oblastech školení poskytujete?

Aktuálně poskytujeme školení v celkem 25 oblastech jako je serverová a desktopová virtualizace (např. Citrix, VMware), bezpečnost a networking (např. Juniper, F5 Networks a Check Point), nebo pro řešení z oblasti hardwarové infrastruktury reprezentovaná již zmíněnými IBM nebo NetApp.

IT oblast se neustále vyvíjí, a proto je školení odborníků důležité. Podle čeho by si měli vzdělávací instituci vybírat?

Vzdělávání není levná záležitost. Zárukou toho, aby zákazníci získali během školení znalosti, které potřebují, by měla být certifikovaná školení, která jsou vytvořená a garantovaná přímo výrobci. Témata jsou probíraná dle certifikovaných osnov, využívají se certifikované materiály a to nejdůležitější je, že školení jsou vedena certifikovanými lektory, u kterých jsou každoročně testovány jejich znalosti a zkušenosti získané praxí. Je nutné, aby školení vedl instruktor, který má nejen prezentační dovednosti, ale také praktické zkušenosti, a pracuje s danými produkty.

Zákazníci potřebují školení hlavně pro získání znalostí, které poslouží k efektivnímu využití produktů používanými v jejich společnosti. Určitě by se proto měli při výběru správného školení soustředit na to, jakou pozici a kompetence má vzdělávací společnost a kdo školení provádí. Výstupem certifikovaných školení je pak mezinárodně uznávaný certifikát, který účastník kurzu může předložit kdekoliv po světě, neboť má všude stejnou platnost.

Vzdělávacích institucí v IT sféře je mnoho. Můžete se pochlubit něčím, co jiní nemají?

Určitě, vždy je za co se pochválit :-). Naší největší chloubou jsou naši lektoři a kvalita školení. Většina lektorů jsou našimi zaměstnanci a pracují jako systémoví inženýři. To znamená, že jsou neustále ve styku se zákazníkem, pracují s produkty v praxi a zároveň připravují různé prezentace a akce pro naše partnery. Někteří z nich dokonce obdrželi i ocenění „The Best Instructor of the Year in EMEA“ udíleného na základě hodnocení našich zákazníků. Také se můžeme pochlubit velice dobrými hodnoceními našich školení jejich účastníky, kde máme průměrné hodnocení 4,8 (ze škály 5 nejlepší – 1 nejhorší). No a neméně důležité jsou také tituly, kterých dosáhlo naše školicí středisko. Například v oblasti certifikovaných školení VMware jsme od 1. 1. 2014 jako jediní v České republice získali vyšší status partnerství „Premier VMware Authorized Training Center“. Byli jsme vybráni na základě hodnocení našich školení jejich účastníky, našich aktivit, množství nabízených termínů školení a jejich garance. Také získaný titul certifikovaného školicího střediska IBM je známkou kvality našich kurzů a naší silné pozice na trhu v oblasti vzdělávání.

Jedním z vašich pilířů úspěchu jsou tedy lektoři. Co nám ale můžete povědět o školicích prostorách, kde kurzy probíhají?

Většina školení probíhá v našem školicím středisku v Praze. Máme zde vlastní tři učebny zařízené pro maximálně dvanáct osob. Pokud se kurz koná mimo hlavní město, například v Ostravě, pak spolupracujeme s partnery, kteří nám poskytují vlastní prostory. Velikost skupin je v mnoha případech limitována počtem dvanácti osob, a to kvůli efektivitě a kvalitě školení. IT školení totiž není nijak jednoduchá problematika ke vstřebání, je zde mnoho cvičení a postupů, které vyžadují velmi individuální přístup instruktorů, takže dvanáct osob je limitní hranice.

Nabízíte také školení formou SPVC. Oč se jedná?

SPVC je forma vzdělávání, která konkrétně znamená Self-paced Virtual Class. Jedná se o vzdělávání formou samostudia, kdy zákazník po objednání kurzu získá přístup k prezentacím, materiálům a labům a školení absolvuje dle vlastního uvážení a vlastním tempem. Záleží tak pouze na něm, kdy a kde chce kurz absolvovat. Tato forma se stává oblíbenou hlavně z důvodu ušetření nákladů a času na cestování.

V této souvislosti stojí jistě za zmínku právě probíhající promo akce „IBM certifikovaná školení 1+1 zdarma“, která se týká právě SPVC kurzů. Pokud se zákazník zúčastní v našem školicím středisku jakéhokoliv instruktorem vedeného IBM kurzu, získá zdarma jeden SPVC kurz dle vlastního výběru. Na stránkách IBM školení si tak může vybrat z více než 600 SPVC kurzů. Tímto způsobem umožníme zákazníkům získat dvě školení za cenu jednoho a hlavně si vyzkoušet, jak SPVC kurzy fungují.

Domníváte se, že je SPVC vhodnou metodou vzdělávání v IT oblasti?

Má odpověď je ano, SPVC je vhodná metoda vzdělávání, ale ne každý ji upřednostňuje. Někdo preferuje instruktorem vedené kurzy, aby měl přímý kontakt s lektorem, jednodušší možnost kladení dotazů a přímou odezvu. Jsou ale i zákazníci, kteří upřednostňují samostatnou práci, volnost v tom, kdy školení absolvovat, a kteří chtějí ušetřit čas a peníze. V takovém případě je pak SPVC ideální volbou.

Bavíme se stále o IT školení, ale co další související produkty, které poskytujete?

Kromě placených certifikovaných školení nabízíme také konzultace, instalace, návrhy řešení i bezplatné vzdělávání našich partnerů a zákazníků formou workshopů a seminářů, na která pak můžou navázat certifikovaná školení. Také poskytujeme služby „Kompetenčního centra“, které nabízí našim obchodním partnerům a koncovým zákazníkům plnou technickou i vědomostní podporu, jestliže si zvolí produkt nebo řešení dodávané naší společností. Nejnovější technologie předních IT dodavatelů, které jsou v kompetenčním centru instalovány, umožňují seznámit se v simulovaném provozu s nejnovějšími řešeními nebo si otestovat dodávané řešení ještě před samotnou ostrou instalací.

Jsou nějaké trendy v oblasti vzdělávání?

Ty trendy zde skutečně jsou a mění se. Například co se týče formy vzdělávání, i když jsou v popředí hlavně instruktorem vedené kurzy, stále se ve větším množství objevují i poptávky na online kurzy. Zákazník je například v práci nebo doma a vzdáleně se připojí na školení, lektora tak slyší a vidí přes video. Důležité je rovněž, že ne vždy je zákazník v České republice schopen najít školení, o které má zájem. Takovéto školení se například koná v Anglii, což znamená náklady na cestovné a ubytování. Proto je pro něj tento typ výuky na dálku dostupnější a výhodnější. My tyto kurzy v rámci sesterských institucí nabízíme taky. Další formou je již zmiňovaná forma SPVC kurzů nebo e-learning. Jak už bylo řečeno, tato forma kurzů šetří čas i finance.

Kam Arrow ECS směřuje v blízké budoucnosti?

Naše konkrétní plány bohužel nemohu blíže specifikovat, ale je jisté, že jsou :-). Pro zákazníky chystáme novinky v portfoliu našich kurzů a určitě budeme pokračovat v zajímavých promo akcích… Jistě se je na co těšit.

 

Ľuboslava Kačmaříková vystudovala ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde navázala také na doktorské studium. Už při studiích začala pracovat ve společnosti Arrow ECS, kde je již 9 let zodpovědná za oblast vzdělávaní na pozici Business Development Manager. Ve volném čase ráda čte knihy, sportuje a cestuje.