IT se bez podpory HR neobejde. Pomáháme tyto dva světy propojit

Rozhovor s Martinou Dubcovou, manažerkou rozvoje ze společnosti KEY Trainings s.r.o.

Tým KEY Trainings buduje své know how v oblasti vzdělávání už čtrnáct let. V průběhu turbulentního roku 2020 však firma odstartovala transformaci, aby tak maximálně vyhověla měnícím se potřebám zákazníků. Pod novým firemním jménem se zaměřuje na komplexní servis a podporu pro HR i IT specialisty firem – IT vzdělávání s lidskou tváří.

V rozhovoru Martina Dubcová zmiňuje mimo jiné konzultační služby pro pracovníky zajišťující vzdělávání nebo vznikající platformu pro evidenci absolvovaných školení a dosažených certifikací.

Martina Dubcová, KEY Trainings

Jak se za poslední rok vyvinula potřeba firem po IT vzdělávání a jejich očekávání?

V minulém roce se ukázalo, že znalost IT je ještě důležitější než kdy dřív. Pokud se zaměstnavatel držel klasického způsobu rozvoje znalostí svých zaměstnanců formou classroom v učebnách dodavatele, nebo obchodování face to face a nebyl připraven na přechod do online podoby, odrazilo se to na celkovém obratu firmy.

V IT oddělení je síla společnosti, proto je vidět i zvýšený zájem o proškolení IT specialistů. Opět se ukázala důležitost propojení světa IT a nastavení fungování zaměstnanců. Zcela se změnily požadavky na soft skills vzdělávání, kromě známých témat, jako jsou obchodní a prezenční dovednosti, se objevila také zcela nová: business na dálku, prezentování online, jak vést tým na dálku aj. Také se upravila délka školení, která se často z původních 8 hodin zkrátila na několik kratších bloků.  

Vaše společnost navazuje na letitou historii ApolloLive s.r.o., která se v roce 2020 se přejmenovala. Jaká je vaše současná vize coby KEY Trainings?

Vize KEY Trainings je být vzdělávacím partnerem pro společnosti, které podporují své zaměstnance v profesním i osobním rozvoji. Jak jí docílíme? Máme dlouhodobé zkušenosti ve vzdělávání. Známe kvalitu služeb lektorů a společností na českém i zahraničním trhu. Máme osobní vztahy s různými IT vendory. Připravujeme platformu pro zjednodušení práce HR, IT managerům a IT specialistům.

Zaměřme se na služby, které vaši myšlenku podporují. Jak probíhá vaše spolupráce s klienty, kteří IT vzdělávání poptávají? V čem jim můžete nabídnout největší přidanou hodnotu?

Naše přidaná hodnota je nejvíce vidět až po skončení školení. HR poptá konkrétní školení s certifikační zkouškou pro svého IT specialistu. Kurz nabídneme, v případě potřeby upravíme zákazníkovi na míru a realizujeme. Pokud k tomuto kurzu, technologii nebo certifikační zkoušce vyjde update (a že je to v IT světě velice časté), informujeme klienta a nabídneme mu vhodné řešení. Například pokud expiruje certifikační zkouška, budeme to my, kdo tuto informaci sdělí zákazníkovi a vysvětlí mu, jak má dále v certifikační cestě pokračovat, tedy čím lze zkoušku nahradit nebo kterou jinou certifikační zkoušku si zvolit.

Není v silách HR, aby hlídala všechny IT aktualizace. Často ani IT specialisti zahlcení projekty nemají čas na takovouto činnost. Tímto způsobem se snažíme ulehčit HR i IT jejich práci.

IT problematika se neustále vyvíjí a věčným tématem jsou certifikace. Co v tomto ohledu připravujete?

V současné době vyvíjíme platformu napojenou na naše webové stránky, která poslouží k evidování absolvovaných školení a dosažených certifikací. Klient získá nástroj, díky kterému bude mít veškeré informace o dosažených úspěších na jednom místě. Systém navíc bude hlídat platnost jednotlivých certifikací a před vypršením klienta vždy včas upozorní. Navíc by se systém měl stát také pomocníkem personalistů. Více si o chystaném systému povíme v některém z příštích článků...

Jak přesně pomáháte personalistům ve firmách?

Personalisté často obdrží od IT požadavek, kde není zcela jasné, co přesně potřebují. My s personalisty tento požadavek probereme a vysvětlíme jaké další informace je potřeba od IT zjistit, abychom zajistili vhodný kurz. Následně navrhneme několik variant školení. Cílem je pomoci personalistům najít kurz a uspokojit tak požadavek IT.

Řada IT kurzů je standardizovaná podle konkrétních osnov a potřeb certifikací. Vy však nabízíte také vlastní unikátní kurzy, které konkurence nemá. Podle čeho vybíráte témata?

Naše kurzy vedou lektoři, kteří pracují na IT projektech. Vědí, jaké informace zákazníkům v dané technologii chybí a na co se opakovaně ptají. Na základě toho vznikají kurzy, ke kterým jsou vytvořeny praktické laby pro upevnění znalostí. Některé laby lze zakoupit i samostatně, aby zákazník získal prostředí na testování.

Můžete nějaké zmínit? O jaké je aktuálně zájem?

V oblasti IT jsme zaznamenali velký zájem o OpenSource řešení, o bezpečnost a programování. Jak jsem již zmínila, velký boom zažívají i kurzy soft skills zaměřené na aktuální témata: 

  • jak mají obchodníci prodávat pomocí online schůzek,
  • jak pracovat na dálku,
  • jak být dobrým leader online,
  • jak motivovat tým při online schůzkách,
  • jak se vypořádat se změnou.

V loňském roce masivně vzrostl objem webinářů na trhu. Je tento vzdělávací formát také ve vašem hledáčku?

S webináři se roztrhl pytel a posluchači mají na výběr z obrovského množství webinářů. Některé jsou méně kvalitní, některé více a rozhodující je nejen obsah, ale i technické provedení. Naše webináře jsou přednášeny zkušenými a erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Oproti konkurenci nabízíme účastníkům opravdový profesionální zážitek. Webináře totiž vysíláme živě z virtuálního studia a streamujeme. Máme radost, když se nás pak účastníci ptají, zda mohou záznam poslat kolegovi, protože ho téma také zajímá.  

Odhaduje se, že distanční vzdělávání si pravděpodobně vybuduje dlouhodobě silnou pozici mezi ostatními formami. Které formáty výuky jste schopni poskytnout?

Distanční vzdělávání bude stále požadováno. Současná mladá generace ji bude dokonce preferovat. Každému bude vyhovovat jiný distanční formát. My nabízíme:

  • Virtuální školení s lektorem v konkrétním čase.
  • E-Learning dostupný na konkrétní časový rámec (např. 90 dní), který obsahuje videa, cvičení, laby, scripta.
  • Proctored exam, což je zkouška z pohodlí domova, kde zkoušeného celou dobu sleduje tzv. proctor – zkoušející.
  • Subscription přístup (předplatné) k videím, teorii, labům na konkrétní IT oblast. Obsahuje více kurzů. Finančně je to velice zajímavý produkt.

Stává se, že účastníkům trénink během kurzu nestačí a potřebovali by následnou podporu. Dokážete reagovat i na tuto potřebu?

Snažíme se v našich kurzech obsáhnout nejen teorii, ale i dostatek praktických cvičení. K tomu slouží laby, ke kterým mají účastníci přístup v průběhu kurzu. Pokud se stane, že si zákazník přeje více času na praktické zkoušení, máme připraveny laby, které jim pomohou otestovat si konfiguraci před samotnou implementací v jejich firmě. Další možností je individuální konzultace s lektorem.

Jak bude podle vás vypadat nový standard a očekávání od vzdělávání dospělých po skončení pandemie?

Pandemie podnítila inovační vlnu. A nás v KEY Trainings baví hledat cesty a výzvy. Každý náš zákazník je jiný, každý účastník kurzu bude preferovat jiný formát výuky. Vzdělávací společnosti budou muset nabídnout více formátů školení, nebo kombinovanou hybridní výuku, která jasně naznačuje provázanost a neoddělitelnost prezenční a online složky.

Rovněž bude důležité zaměřit se na důslednou komunikaci se zákazníkem. Sníží se “krabicový“ prodej, neosobní přístup. Zákazníci chtějí jednoduché, a hlavně flexibilní řešení, zajištěné milým a profesionálním týmem, ke kterému mají důvěru. To vše (a nejen to) KEY Trainings svým zákazníkům nabízí.

Více informací a nabídku služeb naleznete na www.keytrainings.cz