Jakmile byla možnost, zákazníci se vrátili do učeben na prezenční kurzy

Rozhovor s Janem Dvořákem, CEO počítačové školy GOPAS

Vzdělávání je další z mnoha oblastí, kterou covid-19 razantně proměnil. Školy a vzdělávací instituce musely ze dne na den přejít na online výuku. S tím souvisí zajištění adekvátní techniky, přizpůsobení obsahu kurzů pro vzdálené přenosy a také zaškolení a nový způsob motivace lektorů. Na otázky, co vše se během posledních dvou let událo a jak se se situací vyrovnala počítačová škola GOPAS, a.s., odpovídá její výkonný ředitel Jan Dvořák.

Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas

Jak covid změnil fungování Počítačové školy GOPAS? Co bylo největší výzvou?

Fungování GOPASu se změnilo ze dne na den. S online výukou jsme samozřejmě zkušenosti měli již dříve, ale rozhodně ne v takovém rozsahu. Během podzimní sezóny provozujeme i více než 60 druhů kurzů v jednom dni, na všech pobočkách a u zákazníků. To vše jsme museli najednou přesunout do online výuky.

Byl přechod na online vzdělávání náročný? Možnost porovnat situaci prezenčního vs online vzdělávání před pandemií a nyní.

Na začátku to pro nás byla velká výzva. Metodicky to nebyl až takový problém, ale problémy nastaly s technickým vybavením a softwarovými platformami. My jsme nějaké vybavení měli, ale určitě ne pro všech 50 učeben. Dost si také zakládáme na jeho kvalitě (převážně využíváme profesionální hardware od firmy Cisco) a tento typ techniky nebyl v takovém množství téměř k sehnání. Stejně tak se ukázaly jako nedostatečně stabilní komunikační platformy jako Teams, Zoom a další. Na některých kurzech jsme museli neustále přepínat mezi několika z nich. Tohle všechno si postupem času sedlo, ale první 3 - 4 měsíce pro nás byly velmi náročné.

Když se uvolnila opatření, vrátili se lidé na prezenční kurzy nebo i nadále preferují online?

Překvapivě hodně zákazníků se vrátilo do učeben, jak jen byla možnost. Lidé jsou na to zkrátka zvyklí. Dokáží se maximálně koncentrovat, nerozptylovat se a navíc získávají tu přidanou hodnotu přímé komunikace s lektorem i ostatními studenty. Některé firmy však své zaměstnance na klasická školení nepouštěli a v některých případech to trvá dodnes. Online kurzy již navždy zůstanou v naší nabídce a předpokládáme, že budou tvořit minimálně 1/3 našeho portfolia i do budoucna. Pro někoho je to jediná akceptovatelná forma, pro někoho dokonce příjemnější. A my jsme díky tomu také rozšířili například naše působení v zahraničí. 

Vedete v souvislosti s předchozí otázkou nějaké statistiky, kteří lidé preferují prezenční kurzy (resp. u kterých témat), a u kterých již přivykli online formě? (věková skupina, určité odvětví, funkce ve firmě a další parametry…).

Například soft skillové kurzy, jako ITIL, Prince2, Cobit, DevOps – ty jsou přes online vyloženě komplikované. Na ty je potřeba přijít do učebny, aby toho účastník pochytil opravdu maximum a dokázal se připravit na certifikaci. Klasické IT kurzy je možné absolvovat všechny online. Dnes již disponujeme tak kvalitním technickým vybavením a máme na to upravené metodické postupy, že si naši studenti z kurzu odnesou opravdu mnoho, i když jej absolvují v online formě. Ani není potřeba, aby měli doma či v práci nějaký ultra výkonný hardware, neboť jsou všichni vzdáleně připojeni do prostředí našeho vzdělávacího cloudu nebo přímo do našich učeben.

Jak jste během pandemie nakládali s pronajatými místnostmi a sály, bylo možné je využívat jiným originálním způsobem nebo se pronájmy museli zrušit? Jak je to nyní?

Nájemní smlouvy v našich pobočkách standardně uzavíráme na 5 - 10 let, z důvodu náročnosti úpravy dispozic. Bohužel žádné další využití jsme pro naše učebny neměli. Ale jak jsem již zmiňoval, mnoho kurzů probíhá v reálu tak, že jsou studenti z domova připojení vzdáleným přístupem na konkrétní PC v učebně, kde mají připravené své pracovní prostředí s dostatečným výkonem, takže učebny v podstatě byly v provozu.

Velký tlak byl také na lektory. Jaký byl pro ně přesun do online režimu, museli ve velké míře měnit obsah a formu svých kurzů? Bylo třeba je nějakým způsobem více motivovat? Školit?

Samozřejmě, že je online školení mnohem náročnější z hlediska udržení pozornosti. Takže obsah kurzu se vždy musel trochu upravit. Lektoři se také museli naučit s novým technickým vybavením. Postupem času jsme začali přebudovávat některé učebny na vysílací studia a také jsme postavili 10 vyučovacích studií, které slouží pouze k těmto účelům. Ta obsahují nejen několik obrazovek, ale také virtuální bílou tabuli, vhodné osvětlení, kvalitní mikrofony, ozvučení atd. A samozřejmě nejlepší možné připojení k internetu.

Jak se online kurzům přizpůsobili sami účastníci? Máte od nich nějakou zpětnou vazbu, co se povedlo a co by bylo třeba vylepšit?

Jak jsem již zmiňoval, každý student má své pracovní prostředí, které mu vytvoříme na našem vzdělávacím cloudu nebo přímo připojením do počítačů v našich učebnách. Na druhou stranu, aby kurz byl efektivní, je potřeba také spolupráce ze strany studentů. Všichni lektoři mohou potvrdit, že pokud při online kurzu nevidí studenty na kamerách a nemají od nich žádnou okamžitou zpětnou vazbu nebo reakci, je takové školení naprosté peklo.

Vnímáte online vzdělávání spíše jako příležitost nebo jako negativní externalitu pandemie?

Pomohlo nám to k většímu záběru na zahraničních trzích. Tím se náš potencionální trh výrazně zvětšil. Na druhou stranu je zde také více konkurentů a je jen otázka času, kdy se začnou více prosazovat školící firmy ze států s výrazně nižšími náklady i příjmy, tudíž i s cenou školení. Na našich trzích naštěstí zákazníci stále preferují česky nebo kvalitně anglicky mluvícího lektora na technickém vybavení nejvyšší možné kvality než indického školitele na notebookové kameře.

Jak k online vzdělávání přistupují klienti, kteří kurzy pro své pracovníky zajišťují? Mají nějaké nové speciální nároky, které dříve nezaznívaly? Zůstanou u online, prezenční formě nebo nějaké kombinované? Pokud se chtějí vrátit do tříd, máte už informace, v jakém počtu?

V druhé půlce minulého roku již v Čechách převládal zájem o klasické prezenční kurzy. Oproti tomu na Slovensku jedeme již skoro dva roky tak 95 % online. Některé zahraniční korporace mají stále účast na prezenčních kurzech zakázanou, ale moc jich není. Pro nás jsou online kurzy ideální, když na ně můžeme připojit studenty z obou zemí a pohodlně tak na kurzu „sedí“ účastníci z Prahy, Brna, Bratislavy i Košic.

Co však děláme neradi, je kombinace studentů ve třídě a online na jednom kurzu. Přestože by to byl jednoznačně finančně nejvýhodnější model, z pohledu efektivity to tak bohužel není. Stačí, aby měl jeden účastník problém s připojením, a komplikuje pak výuku všem ostatním. Také se pak stává, že se lektor přirozeně víc věnuje těm, které má fyzicky u sebe. Výrazně lépe to funguje přes náš vlastní vzdálený systém propojení našich učeben (tzv. GTT) – kdy je na všechny účastníky kurzu vidět a mají adekvátní technické vybavení. 

Je něco, co se za poslední dva roky opravdu povedlo, na co jste hrdí? Chystáte pro své klienty nějaké novinky a zajímavosti?

Povedlo se nám vyvinout kvalitní a efektivní model realizace online konferencí. V loňském roce jsme jich pořádali 10 a návštěvnost byla překvapivě o dost vyšší než na našich běžných konferencích v klasických konferenčních prostorách. Pro letošek tento model posouváme o laťku výše, kdy by všechny konference měly probíhat v tzv. hybridní formě. Zákazník si tak bude moci vybrat, jestli konferenci navštíví osobně, nebo ji bude sledovat na živém přenosu, popřípadě si následně zakoupí přístup ke knihovně zpracovaných videí z jednotlivých prezentací. Může si také pořídit balíček všeho dohromady.

Já osobně doufám, že účastníci ocení naší snahu vrátit konference do formy osobní účasti. Přestože to je výrazně náročnější, nákladnější a méně ziskovější. Naše konference vždy byly taková naše výkladní skříň těch nejlepších lektorů, kteří si pro tyto akce připravují ta nejzajímavější témata. My máme navíc naše zákazníky moc rádi a ještě raději se s nimi potkáváme osobně, abychom tak snáze mohli reagovat na jejich připomínky a náměty.

Jinak v globálu jsme rádi samozřejmě hlavně za to, že jsme vše ustáli a dokázali udržet náš business v nejvyšší možné kvalitě a zároveň pro nás celkově ziskový.