Naďa Nepivodová

Ke každému zaměstnanci přistupujeme individuálně a podporujeme ho v dalším rozvoji

Rozhovor s Naďou Nepivodovou, personální manažerkou společnosti DHL Express

Společnost DHL Express se zabývá přepravou zásilek, balíků a dokumentů s doručením do celého světa. Poskytuje exportní služby, importní služby, DHL Servicepoint. Stejně jako v loňském roce ji byl udělen certifikát Top Employer Czech Republic za vynikající pracovní prostředí, které vytváří pro své zaměstnance. V rozhovoru s Naďou Nepivodovou jsme hovořili o tématech jako řízení personální politiky nebo rozvoj zaměstnanců. 

Společnost DHL Express získala certifikát Top Employer Czech Republic za vynikající pracovní prostředí. Můžete, prosím, vyjmenovat její hlavní plusy?

Pracovní prostředí v tomto slova smyslu není jen o tom, jak pěkné máme kanceláře, i když i na tom soustavně pracujeme, ale hlavně se jedná o to, jakým způsobem přistupujeme k jednotlivým činnostem, procesům. Jakým způsobem komunikujeme s uchazeči o zaměstnání, co děláme v rámci jejich onboardingu, jak plánujeme obsazení směn, kolik času věnujeme rozvoji našich zaměstnanců i jejich leaderů i jakým způsobem pomáháme zaměstnancům růst a v neposlední řadě i jak je za jejich práci odměňujeme nebo jakou máme kulturu.

Když se ptáme našich zaměstnanců, co mají na DHL rádi, proč tady pracují, tak často slýcháme slova jako „tým", „kolegové", „rodina", „spolupráce", „společný cíl", „as one". Máme silnou kulturu, která spočívá v otevřenosti a respektu. Ve společnosti si tykáme a k tomu, abychom se zeptali na něco svého šéfa, nebo šéfa našeho šéfa, nepotřebujeme domlouvat schůzku přes jeho asistentku. Zkrátka jdeme a zeptáme se, dveře jsou vždy otevřené.

Co znamená pro HR příprava na certifikaci v mezinárodní korporaci?

Získat certifikát Top Employer je časově poměrně náročná záležitost. Celému procesu předchází vyplnění velmi robustního dotazníku, který zkoumá 10 hlavních oblastí, jako jsou např. Talent Strategy, Workforce planning, Learning&Development či Performance Management a institut se zaměřuje na to, jaké máme v každé oblasti nastavená pravidla a strategii, kdo je za proces zodpovědný, zda pravidla aplikujeme do praxe, zda umíme měřit to, co děláme, a jakou máme k dispozici technologii. V mezinárodním prostředí to znamená, že děláme věci po celém světě stejně.

Firma byla také oceněna ve všech regionech. Co je hlavním pojítkem?

Naším hlavním pojítkem je kultura, konkrétně CIS kultura. CIS je zkratka pro Certified International Specialist, je to globální platforma školení a vzdělávacích aktivit pro všechny zaměstnance DHL kdekoliv na světě, na jakékoliv pozici. Toto je klíčový prvek naší strategie v rámci DP DHL Group. Díky programu CIS a jeho nástrojům budujeme úspěch naší společnosti a posouváme ji společně jako jeden tým od dobré k výborné. Nejen že zaměstnance něco nového naučíme, ale je to obrovská příležitost, při které se kolegové setkávají napříč lokalitami, ve kterých pracují. Poznávají nejen sebe, ale i svoji práci navzájem, což má pozitivní vliv na jejich další spolupráci. Ta je pro nás v prostředí síťové přepravy klíčová. Samostatně nejsme schopni přepravit nic.

Jak vypadá řízení personální politiky ve vaší společnosti?

Jsme součástí velké globální firmy, na jedné straně implementujeme některé společné nástroje personálního řízení, např. v oblasti performance managementu. Na druhé straně máme dostatečný prostor pro naši vlastní iniciativu a přístupy, které fungují lokálně. Být součástí velkého koncernu pro nás znamená prakticky nevyčerpatelnou studnici inspirace pro naši vlastní práci. Pokud něco funguje v jiné zemi a je to pro nás zajímavé, máme možnost to zavést také u nás.

Důležité je také školení, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Jak jim v těchto oblastech pomáhá DHL Express?

Moc. Kromě mezinárodní vzdělávací platformy nabízíme našim zaměstnancům i řadu dalších tréninků, ať už z oblasti soft skills nebo třeba zaměřených na zlepšení počítačových dovedností. Vždy vycházíme z individuálních potřeb zaměstnanců. Společně s týmem interních trenérů jsme schopni připravit téměř cokoliv. Rádi si hrajeme, všechny tréninky jsou maximálně interaktivní, zaměstnance to baví. Je krásné vidět lidi růst a pomáhat jim v rozvoji jejich silných stránek nebo posilování těch slabších.

Pokud se vás potencionální zaměstnanec zeptá, proč by měl pracovat právě u vás, jak bude znít vaše odpověď?

Protože se tady zkrátka dobře pracuje. Protože jsme úspěšní a pokud člověk chce, má velkou šanci s firmou růst. Ke každému zaměstnanci přistupujeme individuálně a podporujeme ho v jeho dalším rozvoji. A v neposlední řadě proto, že děláme práci, která dává smysl. Nepřevážíme pouze zásilky, ale spojujeme celý svět. A taky to není vždy jen o práci, ale i o zábavě. Více se dozvíte z našich kariérních stránek.