Kvalitu IT vzdělávání zásadně ovlivňuje kvalita lektora. Jak ji poznáte?

Rozhovor s Ľuboslavou Kačmaříkovou, manažerkou školicího střediska společnosti Arrow ECS

Společnost Arrow ECS působí v oblasti informačních technologií již od roku 1990 jako distributor s přidanou hodnotou (Value Added Distributor). S manažerkou školicího střediska,  Ľuboslavou Kačmaříkovou, která ve společnosti pracuje již jedenáctým rokem, jsme diskutovali, jak je, zejména v IT oblasti, pro úspěch školení důležitý výběr kvalitního lektora a co pro to ve firmě sami dělají.

Podle čeho mohu poznat kvalitního lektora IT dříve, než se s ním vůbec setkám?

Jedním z hlavních předpokladů, že IT školení bude vedeno kvalitním lektorem, je zúčastnit se certifikovaného školení v certifikovaném školicím středisku vybraném přímo producentem a oprávněném jeho kurzy nabízet a školit. Pro získání titulů jako například VMware Certified Instructor nebo Citrix Certified Instructor musí všichni certifikovaní lektoři splnit a každoročně obhájit přísná kritéria; kromě toho je kvalita jejich školení sledována producenty na základě hodnocení účastníků školení.

Důležité je také získat o lektorovi potřebné reference. To, že je lektor certifikovaný, ještě nevypovídá stoprocentně o jeho kvalitách a praktických znalostech, protože někteří lektoři mají jen teoretické zkušenosti. Chtěla bych zdůraznit, že všichni naši instruktoři jsou zároveň systémovými inženýry, kteří kromě školicích aktivit realizují také návrhy řešení pro zákazníky, konzultují s nimi problematiku a podílejí se na instalaci a konfiguraci jejich systémů. Díky tomu představují naši lektoři naprostou špičku v oboru, čehož dokladem je i řada ocenění a úspěchů, kterých v roce 2015 dosáhli. 

Do jaké míry podle vás může kvalita lektora ovlivnit ve výsledku kvalitu celé školicí aktivity?

Kvalita lektora je nejdůležitějším faktorem úspěchu celého školení. Někdy se třeba může stát, že se z nejrůznějších důvodů něco nepovede na sto procent – výpadek klimatizace, občerstvení, opožděné manuály… ale pro nižší kvalitu výkonu lektora omluva neexistuje, protože s jeho výkonem stojí a padá úspěch celého školení.

Jaké jsou další faktory, které ovlivňují kvalitu výuky?

Kvalitu školení ovlivňují dva hlavní faktory – producent, který školení vytváří, a školicí středisko, které školení provádí. Producent definuje obsah školení a obsah manuálů a na základě hodnocení účastníků mění, aktualizuje a upravuje jak obsah školení, tak i manuály. Školicí středisko zabezpečuje všechno ostatní – lektora, laby a školicí prostředí, učebnu a její pohodlí, občerstvení. Každá táto složka má vliv na výsledný dojem, jaký si ze školení jeho účastníci odnášejí.

Napomáháte vašim lektorům dále rozvíjet jejich teoretické znalosti a praktické zkušenosti?

Každý náš lektor má velmi bohaté praktické zkušenosti, o kterých jsem se zmínila již dříve. Díky přímým vztahům s producenty mají naši lektoři přístup k nejnovějším produktům a technologiím ještě předtím, než jsou dostupné zákazníkům. Pro lektory je důležitá také účast na akcích pořádaných producenty, jako jsou VMworld nebo setkání lektorů Citrix, kde se mohou seznámit s novinkami producentů a vyměnit si zkušenosti s ostatními lektory.

Aktuálně je poměrně populárním tématem také rozvoj sociálních dovedností pracovníků v IT. Pomáháte vašim lektorům také v prohloubení schopnosti látku dobře předávat, nebo už do této pozice převážně nastupují jako zkušení mluvčí a školitelé?

Převážná část lektorů k nám nastupuje již s těmito zkušenostmi, ostatně certifikace lektorů producenty znamená, že jsou prověřeni nejen ze znalosti produktů a technologií, ale také i z jejich předávání.

Seznamte nás s některými vašimi lektory. Jakých úspěchů dosáhli v tomto roce?

Karel Novák je certifikovaným lektorem VMware a Veeam. V letošním roce byl zařazen mezi 31 zakládajících členů Veeam Vanguard z celého světa. Členové Veeam Vanguard reprezentují v celém světě značku Veeam na nejvyšší úrovni v řadě různých technologických komunit a byli pečlivě vybráni přímo společností Veeam pro své názory, zaujetí a způsob, jakým představují v komunitě řešení Veeam offline i online.

Robin Bay je certifikovaným lektorem školení Check Point. O jeho kvalitách svědčí mimo jiné i to, že školí nejen v České republice, ale také například v Anglii – ve školicím centru Arrow v Londýně – a v jednání pro příští rok jsou jeho školení ve Španělsku a Maďarsku. V tomto roce získal certifikaci pro pokročilé školení Security Master, kterou vlastní jen pár lektorů Check Point.

Radim Kačmařík je certifikovaný lektor Citrix – Citrix Certified Instructor. S produkty Citrix pracuje více než 15 let. Na červencové konferenci lektorů Citrix získal ocenění pro lektora roku 2014 pro východní Evropu – Citrix Certified Instructor of the Year, Eastern Europe, 2014.

Rostislav Šafář je Juniper Networks Certified Instructor. Již 4 roky je oceňován jako nejlépe hodnocený lektor školicího střediska Arrow ECS.

Za zmínku také stojí, že školicí střediska Arrow získala celosvětově ocenění IBM Global Training Provider číslo 1 právě za kvalitu svých instruktorů.

VMware, Citrix, Check Point... Jsou to oblasti, které jsou nyní trhem hodně žádané? Jaká další témata jsou pro vaše zákazníky aktuálně zajímavá?

Naše školicí středisko nabízí školení ze všech oblastí podnikového IT. Nejzajímavější pro naše zákazníky jsou zejména školení v oblasti virtualizace a cloudu, bezpečnosti a sítí, kde hlavními produkty jsou VMware, Citrix, Veeam, Check Point, Juniper Networks, F5 Networks a IBM.

Dokážete odhadnout, jaká problematika bude s velkou pravděpodobností žádaná také v příštím roce?

Dovolím si malou odbočku. Letos v říjnu organizoval Arrow již jedenáctý ročník konference Virtualization Forum, kterou navštívilo téměř 600 účastníků. Naše školicí středisko mělo v konferenčních prostorách svůj stánek, kde jsme představovali svou nabídku a zjišťovali zájem o jednotlivé oblasti školení. Takže myslím můžu s jistotou říct, že i nadále předpokládáme velký zájem o školení virtualizace a cloudových řešení. Řadu signálů zájmu o školení máme také z oblasti bezpečnosti a síťových technologií.

Můžete dát čtenářům tip, kde mohou sledovat informace o novinkách z oblasti IT vzdělávání?

O našich novinkách i o všem podstatném z naší nabídky školení se můžou zákazníci dovědět vice na našich webových stránkách věnovaných školením. Zájemci se mohou také dozvědět řadu informací z našeho Training Newsletteru, který posíláme zákazníkům jednou měsíčně.

Jaké má Arrow ESC další plány a připravované novinky?

Nejdůležitější je pro nás udržet a dále zvyšovat vysokou úroveň námi nabízených školení, protože jsme přesvědčeni, že právě vysoká kvalita IT školení umožní zákazníkům optimalizovat jejich investice do IT infrastruktury. Věřím, že se nám to daří – Arrow provozuje v Evropě 17 školicích středisek, a právě to naše je pravidelně vyhodnocováno jako jedno z nejlepších.

Naším záměrem je rovněž dále rozšiřovat nabídku školení i pole naší působnosti dále. I v příštím roce uvedeme řadu nových školení, protože IT trh se neustále vyvíjí, producenti uvádějí na trh stále nové a nové produkty, a kvalitní IT školení představuje optimální investici, která umožní zákazníkům získat z jejich implementace nových IT technologií maximum.