Lukáš Vallo, EDU Trainings: Nezájem o návrat do kanceláří má přímý dopad na firemní vzdělávání

Rozhovor s Lukášem Vallo, Founder & CEO, EDU Trainings

Volba správného IT kurzu pro zaměstnance se může jevit jako rutinní úkol, avšak je klíčové pečlivě zvážit, zda je hlavním cílem pouze proškolení zaměstnanců, nebo je žádoucí získání certifikací. S Lukášem Vallo, zakladatelem vzdělávací společnosti EDU Trainings, jsme hovořili nejen o výběru vhodných kurzů, ale rovněž jsme se zaměřili na témata jako umělá inteligence, technologické trendy nebo dostupné dotační programy v oblasti profesního rozvoje.

Lukáš Vallo.

Na jaká témata se EDU Trainings momentálně soustředí?

Nyní je největším tématem umělá inteligence, chat boty a obecně nastavení AI, její využití ve firmách. Oblíbená jsou školení týkající se cloudů, práce v cloudech, aplikace v cloudech - to je významná oblast. Mezi další oblíbená školení patří například Framework SAFe, který se v současnosti využívá především ve specifických oblastech, jako je například Automotive. SAFe pomáhá organizacím dosáhnout obchodní agility.

V poslední době se zaměřujeme na pokročilé aspekty práce s platformou Azure od Microsoft. Před rokem či dvěma probíhala školení, která se soustředila spíše na základní administrativní dovednosti.. Nyní se věnujeme detailnějším tématům, jako je správa aplikací, integrace dalších funkcí a pokročilé aplikace v cloudu. Tento vývoj představuje přesun od původních školení kladených na základy platformy směrem k jejím sofistikovanějším aspektům. Vidíme to zejména ve stále rostoucím zájmu firem využívat právě pokročilé funkce, což svědčí o tom, že se oblast cloudových technologií neustále posouvá vpřed.

Vraťme se do oblasti AI. Myslíš, že se již začínají objevovat nějaké nové dimenze? Nejen pro techniky a IT odborníky, ale také pro konečné uživatele? Například vyšla zpráva, že společnost SAP propouští 8.000 zaměstnanců kvůli masivnímu zavádění AI. To bude mít pravděpodobně vliv na různé sféry. Ale jak si myslíš, že se to bude dotýkat lidí pracujících v IT?

Z mého pohledu si nemyslím, že by situace s AI měla tak dramatický dopad, že firmy budou hromadně propouštět. AI je momentálně populární termín, podobně jako byl kdysi cloud a předtím další technologické trendy. Je zajímavé sledovat, jak rychle se tato technologie rozvíjí a mění. Co fungovalo včera, je dnes již zastaralé, a rychlost vývoje je taková, že i firmy se teprve učí, jak na tuto změnu reagovat.

Myslím si, že firmy zatím nedokázaly plně zareagovat na rozmach AI a nezdá se mi, že by v krátkodobém horizontu propouštěly tisíce lidí. Pokud ano, tak to bude spíše postupné a ne tak hromadné, jak se může zdát. Lidé ještě nejsou plně obeznámeni s používáním této technologie a stejně tak i lektoři a vzdělávací instituce se teprve snaží zvládnout základy AI a jak je využít v praxi.

Školení zaměřená na základy AI a jeho využití v marketingu či v různých oblastech firemního prostředí jsou již k dispozici a máme je v nabídce. Co se týče administrativního využití AI, zatím je to stále ve fázi základních školení, ale očekávám, že se to bude postupně rozvíjet. V průběhu tohoto roku se objeví první akreditované kurzy s certifikací, které budou poskytovat užitečné dovednosti v této oblasti. 

Jaké změny jsi zaznamenal v chování firemních zákazníků v minulém roce, zejména v kontextu post-pandemického období? Každý rok přináší trochu odlišné výzvy a dynamiku, takže jaké nové trendy jste pozorovali v této oblasti?

Při komunikaci se zákazníky jsem zaznamenal, že mnoho z nich by rádo vidělo návrat zaměstnanců zpět do kanceláří. Nicméně, i když to většina zákazníků řeší, není to tak snadné, jak by se mohlo zdát. Zaměstnanci stále preferují práci z domova, spíše než chodit do kanceláří. Domnívám se, že tento trend je velmi obtížné obrátit a má přímý dopad na školení.

Je zřejmé, že lidé stále preferují online formu školení, což je zcela pochopitelné, zejména vzhledem k tomu, že již jsou zvyklí na tento styl práce. Zákazníci, kteří si přesto přejí prezenční školení, často preferují, aby se konalo v jejich prostorách, kde mají možnost využít zasedací místnosti a setkat se osobně. Zpětný návrat k prezenčním školením v učebnách zatím moc nepozorujeme. I minulý rok jsme zaznamenali, že i když byla školení plánována prezenčně, mnoho účastníků si později vyžádalo online formát.

Lektoři si již zvykli? V podstatě jim nic jiného nezbývá…

Je to přesně tak, jak říkáš. V současném prostředí není jiná možnost, než se přizpůsobit, protože svět se neustále rychle mění. Ačkoli lektoři možná na začátku měli své pochyby a občasné námitky ohledně online školení, postupem času si na ně zvykli. Navíc to přineslo i zvýšení efektivity online školení a celkově se výrazně zvedla kvalita.

Jaký vliv měla pandemie na vzdělávací trh? Myslíš si, že se trh zvětšil, nebo zmenšil?

Současná situace je komplikovaná. Na jednu stranu máme portfolio, které můžeme poskytovat globálně, bez ohledu na místo a požadavky, což vede k poptávce zahraničních klientů, která může být někdy dokonce vyšší než na lokálním trhu. Na druhou stranu však máme i portfolio, které můžeme dodávat jen lokálně, i když jej naši klienti vyžadují dodat v jiné krajině / regionu, což může být omezeno politikou konkrétních dodavatelů. Obecně však lze říct, že se trh výrazně zvětšil, stejně jako konkurence.

Jak vnímáš změny v rozložení sil na trhu s hardwarem a softwarem, zejména v kontextu příchodu technologií umělé inteligence?

Tento trend stagnace technologií je zřejmý již delší dobu, a to zvláště v posledních několika letech. Velké hardwarové firmy, které působí globálně, často považují lokální trhy, jako jsou Česká republika a Slovensko za marginální, což vede k tomu, že se rozhodují centralizovat řešení a strategie v rámci Evropy, nebo dokonce na úrovni celého světa.

Tento přístup má zásadní vliv na oblast hardware a software. S postupným přesunem zákazníků do cloudu a snižováním potřeby domácího hardwaru se trh na lokální úrovni z mého pohledu postupně zmenšuje. Naopak, globální data centra a velcí hráči v tomto odvětví zůstávají stabilní, a dokonce se sjednocují, což znamená, že několik velkých hráčů ovládá trh, který byl dříve rozdělený mezi více poskytovatelů.

Jak vnímáš změnu podmínek velkých poskytovatelů certifikací a vzdělávacích služeb v posledních letech?

V oblasti školení i certifikací se pravidelně objevují změny, což není nic neobvyklého. U školení je momentálně populární model předplatného (tzv. subscription), který byl v minulosti pro zákazníky nezajímavý. Certifikační zkoušky přešly do onlinu a účastníci si je mohou udělat z pohodlí domova. Osobně si nemyslím, že by tyto trendy byly negativní, spíše to vnímám jako odpověď na potřeby trhu a evoluci v oblasti školení a certifikací. Tyto různé změny samozřejmě ovlivňují i ceny certifikací, které v některých případech dramaticky stouply. 

Jak jsi zmínil, můžeme pozorovat trend stoupajících cen certifikací, na které může být český trh zvláště citlivý. Myslíš si, že tyto změny v cenách certifikací mohou mít výrazný dopad na trh, a to nejen v České republice, ale i v celoevropském měřítku?

Úplný propad cen certifikací není pravděpodobný. Certifikace budou asi mírně stagnovat nebo zůstanou přibližně na stejné úrovni, protože stále existují firmy, které je potřebují. Častým argumentem na českém trhu je, že certifikace jsou udělovány spíše kvůli zařazení do výběrových řízení, a tento požadavek se pravděpodobně bude nadále udržovat.

Zatím jsme nezaznamenali žádný významný pokles v počtu certifikací. Nicméně, zákazníci začínají vnímat zvýšení cen, například když cena certifikace stoupla z 300 EUR na 500 EUR. To vede k tomu, že pečlivě vybírají, koho v rámci firmy budou certifikovat.

Jaké trendy v oblasti umělé inteligence vidíš a jak mohou tyto trendy ovlivnit současný rozvoj AI? Je možné, že se objeví podobný efekt jako v době “zlaté horečky”, kde nejvíce profitovali ti, kteří neprodávali samotné zlato, ale produkty spojené s hledáním zlata jako například lopaty?

To je velmi zajímavá a současně náročná otázka. Momentálně je obtížné odhadnout, kam se oblast umělé inteligence může vyvíjet. Očekávám, že to bude mít vliv nejen na trh se vzděláním, ale i na pracovní trh jako celek. Je možné, že se změní stovky pracovních pozic, a to nejen v oblasti marketingu, kde může umělá inteligence hrát významnou roli. Na druhou stranu, tato situace může vytvořit nové příležitosti pro lidi, kteří se budou muset přeorientovat a naučit se novým dovednostem, které budou relevantní v novém prostředí. Předvídat, jaké konkrétní změny nastanou, je však momentálně obtížné.

Jak si představuješ, že mohou být prospěšné nebo relevantní aktuální dotační programy, jako je ten, kde stát nabízí 50.000 korun na vzdělávání v oblasti IT pro každého?

Osobně nejsem příznivcem dotací a podobných forem finanční podpory. Pokud jsou však dotace cílené a adresované konkrétním skupinám lidí, může to být smysluplné, zejména pokud je takto cílená dotace zaměřená na zvyšování úrovně v IT sektoru a nakonec i zvyšování samotné konkurenceschopnosti firem. Nicméně, někdy se setkáváme s lidmi, kteří využívají tyto programy jenom proto, aby vyčerpali přidělené finanční prostředky, a výsledný přínos je minimální. Domnívám se, že by se ještě mělo popracovat na metodice schvalování dotací úřadem práce a na ladění drobných nedostatků, které mohou být způsobeny předchozími programy a nejsou příliš vhodné pro vzdělávání v oblasti IT. Celkově je tento program dobrý a prospěšný, ale otázkou zůstává, zda je dostatečná snaha a vůle tento program efektivně zdokonalit.

Jaké nedostatky myslíš?

V rámci programu jsou nabízena i pokročilejší IT školení s vyšší cenou a třeba jen s několika termíny dodání. Účastník si však musí zvolit konkrétní termín předem a poté jej musí absolvovat v tomto vybraném termínu. Situace se někdy komplikuje, zejména v případě posunutí termínu (nemoc, nenaplnění, atd…) a účastník pak musí znovu požádat o schválení (v případě, že školení neproběhne do třiceti dnů od původního termínů). Tento proces je z našeho pohledu zbytečný a administrativně náročný pro všechny strany - úřad práce, účastníka i vzdělávačku.

Pokud by nebylo stanoveno pevné období, ve kterém musí účastník školení absolvovat, mohlo by to být pro všechny výhodné. Existují zde ještě další drobné chybičky, které by mohly být jednoduše vyřešeny a pomohly by všem zúčastněným stranám, zbavily by je nadbytečné administrativy.

Chodí do tvé vzdělávací společnosti také účastníci, kteří mají zájem o vlastní rekvalifikaci? Kteří se chtějí posunout jiným směrem ve své kariéře?

Pracujeme s lidmi, kteří se potýkají s podobnými situacemi, kdy chtějí vstoupit do IT oblasti, i když dosud v ní neměli zkušenosti nebo působili na jiných pozicích. Například se jedná o lidi, kteří pracovali na projektech a nyní se chtějí přeorientovat do IT. Často se na nás obrací s dotazy ohledně toho, jak začít, jaké programovací jazyky se naučit nebo na co se zaměřit. V těchto případech se jim snažíme doporučit a poradit, jakým směrem se vydat a jaké kroky podniknout, aby dosáhli svých cílů v IT oblasti.

Asi to souvisí i s konkrétní technologií.

Nedávno jsem mluvil s pánem, který projevil zájem o účast na školení v oblasti Blockchain, přestože měl jen minimální znalost o této technologii. Vybral si kurz na relativně vysoké úrovni, ale nebyl si jistý, zda mu tato vysoká úroveň přinese skutečnou hodnotu.

Pro lidi, kteří se potýkají s podobnými rozhodovacími dilematy, mám jeden tip. Navrhuji, aby si na pár měsíců zaplatili kurz na některé z platforem, kde najdou mnoho tematických kurzů v oblasti IT. Během těchto kurzů si mohou vyzkoušet různá témata a zjistit, zda je toto směr, kterým chtějí jít. Poté, co si udělají jasnější představu o svých preferencích, se mohou rozhodnout, zda chtějí investovat do certifikovaného školení. Je důležité, aby se rozhodli uvážlivě a zvážili, co přesně chtějí řešit, aby se vyhnuli situacím, kdy zaplatí za školení větší sumu peněz, ale pak zjistí, že jim nepřineslo dostatečně hodnoty. Poté, když si udělají jasnější představu o svých cílech, mohou lépe určit, který kurz je pro ně ten správný a efektivní pro jejich další profesní rozvoj.

Nesouvisí tento zájem se současnou propagandou, kdy často čteme příběhy, jak během krátké doby přejde člověk z nekvalifikované pozice na špičkového programátora?

Toto téma je skutečně důležité a bohužel velmi pravdivé, což je vidět na různých sociálních sítích. Často se setkáváme s reklamami, které slibují rychlé školení a zaručují, že se z úplného začátečníka za dva týdny stane špičkový programátor s vysokým příjmem. Musím říct, že toto jsou holé nesmysly, jakési reklamní triky, které se blíží spíše teleshoppingu. Je nereálné, aby člověk, který se seznámí s programováním v Pythonu na dvě hodiny denně po dobu dvou týdnů, najednou získal dostatečné znalosti na to, aby pracoval jako programátor a vydělával obrovské peníze.

Samozřejmě existují jednotlivci, kteří díky těmto kurzům dosáhnou určité úrovně, ale jsou to spíše výjimky a rozhodně to neplatí pro většinu lidí. Je smutné, že některé agentury se snaží tuto iluzi prodat za relativně nízkou cenu, ale realita je zcela odlišná. Některé z těchto agentur už dokonce zkrachovaly, což je zřejmě důsledek faktu, že nelze klamat lidi donekonečna.

Máš pocit, že s posunem technologií stoupá zájem o IT profesionály a odborníky v oblasti? A také o jejich rozvoj?

Samozřejmě, v průběhu inovací se objevují požadavky na zaškolení zaměstnanců ohledně nových technologií. Tento proces probíhá poměrně přirozeně, protože firmy obvykle školí své zaměstnance postupně, když přecházejí na nové technologie. Není to však zpravidla řízený proces, spíše se jedná o organický vývoj, kdy firmy školí své zaměstnance během implementace nových technologií. Existují samozřejmě i případy, kdy firmy rychle potřebují zaškolit zaměstnance na konkrétní technologie, například při přechodu na Office 365. Tyto situace jsou častější u větších firem, které mají ustálený postup pro zavádění nových technologií a příslušné školení probíhá během implementace či po jejím dokončení.

Jak se díváš na globální vzdělávací programy společnosti Google, Microsoft, SAP, které zpřístupňují online kurzy široké veřejnosti? Má to nějaký dopad na firemní byznys, třeba i pozitivní?

Nemůžeme si přát nic jiného než to, aby společnost byla vzdělaná. Jak Microsoft, tak i Google a další firmy zveřejňují kurzy, které mají za cíl vzdělávat své uživatele. Avšak často nedostanou přístup ke kompletnímu školení, které vyžaduje interakci s lektorem a možnost položit otázky. Pouhé pročtení manuálu nestačí k tomu stát se expertem. I když jsou materiály a návody dostupné online, není to jen o nich. Zkušenosti lektora a jeho praktické rady jsou neocenitelné. Teorie a praxe se často liší a to platí i v oblasti technologií. Tyto online kurzy jsou spíše základem pro pokročilejší školení, které vyžadují interakci a akreditaci. I když někteří jednotlivci mohou na základě těchto kurzů získat potřebné znalosti a absolvovat certifikaci, jejich počet není tak velký, aby ohrožoval tradiční školící instituce.

Jak by si firemní zadavatelé vzdělávacích programů měli vybrat vzdělávací společnost? Na co si dát pozor, co si pohlídat, jaká kritéria jsou důležitá?

Možná začnu klasickou radou. Je dobré si nejprve promyslet, co přesně potřebuje účastník nebo firma, pro kterou se školení koná. Záleží na tom, jestli chtějí pouze získat nové znalosti nebo potřebují i certifikaci, nebo zda certifikace není nutná. Častý problém, který pozoruji, je, že se srovnávají různé typy školení, které mají stejný název, ale liší se v ceně. To může způsobit zmatky, protože rozdílné ceny mají obvykle své opodstatnění, a není to jenom o zisku jedné firmy oproti druhé.

Když se porovnávají různé typy školení, může se stát, že zákazník si vybere levnější variantu a později zjistí, že není autorizovaná nebo neobsahuje požadovanou certifikaci, což může vést k nedorozuměním a ztrátě času. Je důležité si uvědomit, zda je autorizovaná certifikace nebo pouhé získání znalostí prioritou.

Jak se jako majitel EDU Trainings snažíš definovat přidanou hodnotu své firmy, aby si ji klienti vybírali a následně u tebe i zůstali?

Je to vše především o přístupu. A to zejména ve chvíli, kdy občas něco neproběhne podle plánu, nebo se úplně nesplní očekávání zákazníka. Já mám tendenci sdělovat klientům otevřeně, že když se něco pokazí, je důležité upřímně to přiznat, aktivně komunikovat a hledat společně řešení, které by klienta uspokojilo. Taková komunikace je podle mého názoru nezbytná, vyžaduje se od klientů, aby nám dali vědět, pokud se jim něco nelíbí, nebo když nastane problém během kurzu.

Na základě těchto zpětných vazeb pak situaci řešíme a případně se připravujeme na budoucí školení. Tento přístup obvykle funguje dobře, protože když dokážeme situaci vyřešit k spokojenosti klienta, i přes počáteční frustraci, často se ukáže, že všechno dobře dopadlo. Podle mého názoru je toto správná cesta, jak se vypořádat s problémy a jak je obrátit ve prospěch všech zúčastněných.

Kam si myslíš, že se budou nyní ubírat technologický pokrok v oblasti, ve které EDU Trainings působí?

Určitě se těším na pokroky v oblasti umělé inteligence, protože už se s tím lehce seznamuji a zkouším si s tím hrát. Uvidíme, jaké novinky tato oblast přinese. Celkově sleduji globální vzdělávací trh a myslím si, že díky umělé inteligenci a dalším trendovým technologiím bude růst trhu vzdělávání rapidnější a větší než kdy dříve. To samozřejmě souvisí s rychlým pokrokem technologií. Bude to také o naší schopnosti flexibilně reagovat na tyto nové příležitosti.