Ľuboslava Kačmaříká, Arrow ECS

Mezi aktuálními tématy v IT vzdělávání vede především bezpečnost a cloud

Rozhovor s Ľuboslavou Kačmaříkovou, manažerkou školicího střediska společnosti Arrow ECS

Na trhu se v posledních letech objevuje řada nových forem IT vzdělávání reagujících na různé požadavky zákazníků. Jaké možnosti jsou vlastně dnes zákazníkům k dispozici?

Velice dobře známé jsou hlavně dvě formy výuky, a to instruktorem vedené kurzy, kdy jsou účastníci i lektor fyzicky přítomni v učebně a dále online způsob výuky, kdy se všichni účastníci vzdáleně připojují ke školení. První zmíněná forma výuky je oblíbená u řady našich kurzů VMware, Citrix, F5 Networks nebo Check Point.

Mezi nově využívané formy patří model „on-demand“ nebo „self-paced“, kdy zákazník získá přístupy k manuálům a labům, případně k videím a sám si kurz svým vlastním tempem prochází, nebo e-learningy a webové kurzy, kterými se „prokliká“ na internetu. Společnou výhodou takovýchto školení bez asistence lektora je, že si zákazník sám zvolí nejvhodnější termín a čas, kdy školení absolvuje. Tyto způsoby jsou oblíbené například u speciálních kurzů IBM, kde se kurzy vedené instruktorem nevypisují tak často.

Dalším úhlem pohledu může být, zda má zákazník spíše obecnější požadavky na obsah a využije výuku formou veřejně vypsaných kurzů, kde jsou osnovy kurzu předepsané výrobcem a kde používáme certifikované manuály a laby, nebo zda využije privátní kurzy, u kterých si přímo nadefinuje, jaká má být osnova kurzu nebo co se chce na kurzu dozvědět.

Jaké bývají nejčastější důvody, proč využít jiný způsob technologického vzdělávání, než je běžná výuka s lektorem v učebně?

Nejčastějšími důvody jsou čas, peníze a nedostupnost požadovaného školení na místním trhu. Čas a peníze souvisí s cestováním do místa školicího střediska nebo s tím, že zákazník nechce nebo nemůže trávit celý týden na školení a chce si je rozvrhnout na několik etap. U velmi specializovaných školení je důvodem také nedostupnost požadovaného školení na místním trhu; v tomto případě se nejčastěji využívá forma online školení.

Jak na tento vývoj v poptávce klientů reaguje konkrétně vaše školicí středisko?

V nabídce našich školení naleznou zákazníci všechny zmíněné typy výuky, i když jsme online školení nabízeli dosud pouze ve spolupráci s třetími stranami. A právě toto od července 2017 měníme. Školicí středisko Arrow bude nabízet zákazníkům novou formu výuky, tzv. hybridní školení, kdy je jedna část účastníků přítomná v učebně a druhá část – ti, kteří nechtějí nebo nemohou být v učebně – se připojí na školení vzdáleně. Je to vlastně kombinace školení v učebně a online formy výuky. Toto nám zároveň umožňuje nabízet i čistě online školení. Pilotně chceme hybridní školení využívat u školení VMware a Citrix, následně pak i u ostatních výrobců jako IBM, Veeam, F5 a Check Point. 

O které formy vzdělávání mají v současné době vaši zákazníci největší zájem?

I když máme v naší nabídce řadu vzdělávacích formátů, zákazníci stále preferují osobní setkání s instruktory. Hlavním důvodem je, že osobní kontakt představuje pro lidi nejpřirozenější způsob komunikace a naši lektoři jsou po všech stránkách skvělí profesionálové, takže by byla škoda se s nimi nesetkat osobně. Například náš lektor Citrix školení Radim Kačmařík byl za poslední dva roky vyhlášen Citrixem jako nejlepší lektor pro oblast východní Evropy. Také lektoři školení VMware Jiří Viktorin a Karel Novák jsou v očích výrobce i zákazníků velice znalí a kvalifikovaní, disponují řadou ocenění i certifikací výrobce a dokonce jsou zváni i k tvorbě otázek certifikačních zkoušek, jejichž obsah vytvářejí jen ti nejlepší odborníci.

Zaměříme-li se na témata v oblasti informačních technologií, co se nyní na trhu řeší a nač se firemní zákazníci připravují?

Dovolím si tvrdit, že nejaktuálnějšími tématy jsou bezpečnost a cloud. S bezpečností souvisí také připravované evropské nařízení o ochraně osobních dat GDPR – General Data Protection Regulation – které vejde v platnost v roce 2018, takže se na něj musí podniky připravovat již nyní. Mimochodem – řada našich dodavatelů, Check Point, F5 Networks, VMware, Juniper Networks a další se této oblasti intenzivně věnují a nabízejí zákazníkům řešení, která jsou v souladu s GDPR. I následující oblíbené nové školení, které jsme nedávno zařadili do nabídky, je z oblasti bezpečnosti – Cyber Defence Exercise. A velkým tématem je v současnosti samozřejmě cloud, který slibuje úsporu nákladů a efektivní využívání zdrojů.

Jedním z hojně diskutovaných témat je problematika cloudových řešení pro různé oblasti správy firemních procesů a funkcí. Jaké oblasti cloud řeší a proč je o řešení spjatá s cloudem takový zájem?

Dá se říct, že dnes jsou na trhu zákazníkům k dispozici cloudová řešení prakticky pro všechny oblasti podnikového IT. Běžného podnikového uživatele nezajímá, zda systém, se kterým pracuje, je fyzicky umístěný přímo ve firmě, nebo „někde v cloudu“. Pro něho je důležité, aby mohl s firemními aplikacemi kvalitně pracovat, aby byl systém vždy dostupný, dostatečně rychlý a výkonný. Z hlediska IT oddělení je pak důležité, aby byl systém dobře zabezpečený, snadno se spravoval a aktualizoval, uměl rychle reagovat na změny a aktuální potřeby podniku, fungoval bez výpadků. O řešení spjatá s cloudem je dnes velký zájem právě proto, že cloud velmi dobře splňuje požadavky jak uživatelů, tak i IT týmů. A neměli bychom zapomínat ani na náklady na IT, které jsou  u cloudových řešení zpravidla nižší, než když je IT provozováno vlastními silami přímo v podniku. Cloud šetří lidské zdroje a uvolňuje ruce IT oddělením od neefektivních činností; dalšího snižování nákladů dosáhnete tím, že v cloudu využíváte vždy tolik IT zdrojů, kolik právě teď potřebujete, a nemusíte si tedy pořizovat vlastní drahý, výkonově předimenzovaný hardware „pro budoucí potřeby podniku“.

Jak vůbec vypadá takový „přechod na cloud“? Co obnáší a kdo je do něj zainteresován?

Během posledních 10 let byla převážná většina podnikových datových center konsolidována a virtualizována s cílem lépe využívat IT zdroje, zvýšit bezpečnost, snížit náklady a zefektivnit práci IT týmů. Přechod na cloud je dalším, přirozeným krokem k lepšímu způsobu využívání podnikových systémů. Probíhá většinou po etapách, kdy jsou jednotlivé systémy postupně přesunovány do cloudového prostředí. Z hlediska uživatelů se vlastně nic na způsobu práce nemění; pro IT týmy je důležité, že dnes již existují nástroje, které jim umožní snadno a bezpečně přesouvat jednotlivé aplikace a systémy mezi vlastním datovým centrem a cloudem podle aktuálních potřeb, kapacit, vytížení zdrojů. Což ve svém důsledku znamená další zlepšení efektivity IT a nižší náklady.

Co konkrétně můžete v této oblasti zákazníkům nabídnout v rámci vašeho školicího střediska?

Prakticky všichni producenti, se kterými spolupracujeme, se alespoň částí svého portfolia zaměřují na cloud, a proto prakticky z každého školení lze využít získané znalosti pro cloudová řešení. Asi bychom mohli rozlišit dvě skupiny školení – ta první je pro poskytovatele cloudu, kteří chtějí cloudové prostředí vytvářet a poskytovat zákazníkům, ta druhá je pak zaměřená na správce cloudových řešení. Nabídka školení je tedy velmi široká – navštívit lze školení VMware, Citrix, IBM, Veeam, Oracle a další. Zdůraznila bych zde alespoň několik z nich, která jsou nová a jsou plně zaměřená na cloud. Jedná se o školení Citrix – Moving to XenApp and XenDesktop Service on Citrix Cloud, a dále o školení VMware Cloud Automation: Design and Deploy [V7.1], vCloud Director: Install, Configure and Manage v8.1, VMware Cloud Orchestration and Extensibility [V6.1]. Do nabídky ve 3. kvartálu připravujeme pro naše zákazníky ještě jednu novinku z oblasti cloudu, ale to zatím nebudu prozrazovat. :-)

Vaše společnost se již potřetí umístila mezi Top 20 IT tréninkovými společnostmi pro rok 2016, na jakém základě bylo toto ocenění vašemu tréninkovému centru uděleno?

Skupina Arrow Education Services, která působí globálně v celém světě, se zaměřuje na školicí programy, které mají za cíl rozvíjet dovednosti v nových pokročilých technologiích, jako jsou cloudové technologie, specializovaná bezpečnostní řešení, obchodní analytiky nebo mobilní technologie. Výběr společností do seznamu Top 20 byl založen mimo jiné na úrovni inovací v jejich školicích programech, na rozsah zaměření a na metodách poskytování školení. V úvahu byly brány rovněž faktory jako velikost společnosti, potenciál růstu nebo počet klientů.

Co toto ocenění přináší samotnému zákazníkovi?

Kvalita školení je to, co zákazníci potřebují a vyžadují. A toto ocenění je pro naše zákazníky zárukou kvality. Kvalitu představují ne dobří ani výborní lektoři, ale vynikající lektoři, a také profesionální přístup školicího týmu, garance termínů, flexibilita nabídek a rychlost reakcí na požadavky zákazníků.

Toto ocenění tedy znamená pro zákazníky jistotu, že u našich školení dostanou přesně to, co potřebují. Důkazem toho jsou i hodnocení školicího střediska Arrow v České republice účastníky kurzů, která jsou na velmi vysoké úrovni. Minulý rok nás účastníci školení ohodnotili průměrnou známkou 4,86 (kdy 5 je nejlepší).

Jaké další novinky se u vás odehrávají a co jste si připravili pro zákazníky na rok 2017?

Pro rok 2017 jsme připravili a už i zavedli několik novinek. Hned v lednu jsem realizovali ve školicím středisku Arrow v Praze úplnou rekonstrukci občerstvovací části školicích prostor, vylepšili jsme občerstvení pro účastníky a zútulnili místnosti krásnými obrazy. Cílem této aktivity bylo, aby se zákazníci u nás cítili příjemně a rádi se k nám vraceli.

Také jsme přijali další posilu do našeho týmu – Xénii Mamulovou, která se stará o marketing školení, správu webu, marketingové akce a sociální sítě. S tím souvisí také to, že od března naše školicí středisko mohou najít naši zákazníci i další zájemci na sociální síti LinkedIn, kde uvádíme různe novinky a akce.

Neustále rozšiřujeme portfolio kurzů, v roce 2017 se například jedná o kurz Cyber Defence Exercise a také o další kurzy z oblasti bezpečnosti a cloudu pro řešení Citrix, VMware, Check Point, F5 Networks, IBM. Poslední novinkou je pak již také zmíněný formát hybridních školení, která budou věřím mezi zákazníky oblíbená a vyplní mezeru na trhu vzdělávání.