Online výuka ukázala, že se konečně učí jen to, co má smysl

Rozhovor s Jiřím Slabým, lektorem IT kurzů a produktovým specialistou společnosti Computer Help

Computer Help vznikla jako tradiční česká technologická společnost, jejíž klíčovou součástí je divize zaměřená na vzdělávání. V rozhovoru s lektorem společnosti Jiřím Slabým jsme si povídali o tom, jak moc se do dříve poměrně tradiční výuky promítá narůstající trend distanční výuky. Podělil se také o svou zkušenost se získáváním zpětné vazby na dálku od účastníků a mimo jiné nabídl konkrétní důvody, pro které se domnívá, že může být online výuka efektivnější než prezenční vzdělávání.

Jiří Slabý, lektor kurzů VBA v Computer Help

Jak se u vás vyvíjela situace za poslední rok?

Na začátku nouzového stavu po vypuknutí pandemie to vypadalo velice zoufale, firmy totiž začaly okamžitě rušit zakázky, zejména pronájmy prostoru, které u nás měly objednané. Díky naší letité spolupráci s akademickou sférou se však naše situace velmi rychle obrátila k lepšímu. Prakticky celou kapacitu nám na jaře loňského roku vyčerpaly školy, které potřebovaly okamžitě poradit s distanční výukou, proškolit učitele, ředitele i správce, naučit se interaktivně komunikovat s žáky a studenty, vytvářet online testy... Nějaký velký útlum se u nás díky tomu neprojevil. Sám jsem školil okolo 180 hodin měsíčně, od rána do večera.

Školy dnes už v distančním režimu naplno fungují. Ale co firmy? Jak ty se k online vzdělávání postavily?

Firmy se zpočátku opravdu velmi bránily distančnímu vzdělávání. Byly opatrné, nedůvěřivé. Měly pocit, že online školení nemůže být efektivní jako prezenční výuka. My jsme ale nikoho nepřesvědčovali, jednoduše jsme nabídli firmám obdobný model, který se nám osvědčil ve školách. A zabralo to. Firmy zjistily, že své zaměstnance musí stejně vzdělávat, že online porady také fungují. Najednou nám opět začaly přibývat poptávky i od prve velmi skeptických klientů.

Větší zájem od firem jsme vloni začali zaznamenávat přibližně na přelomu července a srpna. Nárůst pak byl také před koncem roku, kdy potřebovaly vyčerpat rozpočty. Nyní po Novém roce je znát útlum, ale věřím, že se to opět rozjede. Firmy si totiž už vyzkoušely, že to funguje, kvalita vhodně uchopenou online výukou netrpí a školit své lidi musí tak jako tak.

V čem účastníci online kurzů vnímají jejich konkrétní přínosy, které podněcují rostoucí zájem?

Mám schovanou řadu zpětných vazeb od účastníků. Psali mi třeba, že to bylo jedno z nejlepších školení, které zažili, a dokonce bylo lepší, než kdyby ho zažili prezenčně. Nemuseli totiž nikam dojíždět, viděli vše na své obrazovce, mohli si udělat printscreen... Navíc se ukazuje, že distanční výuka pomáhá vyniknout méně průbojným a uzavřenějším studentům, kteří by se jinak při prezenční výuce na nic neptali a jen poslouchali. V online prostoru s tím najednou nemají žádný problém... Ohlasy tedy máme skutečně skvělé.

Nejde ale jen o vlastní vzdělávání a přístup k online komunikaci samotné. Jeden z účastníků mi dokonce ve zpětném hodnocení napsal, že měli ve firmě poradu, která je dobrovolná. Dříve na ni v prezenční formě chodili maximálně 2-3 lidé, jakmile se ale přesunula do online, účastní se jí mnohem více lidí. Dokonce během hodiny prý proberou mnohem více věcí, než kdyby se viděli prezenčně.

Funguje to podobně i v té online výuce? Že je efektivnější?

Ano. Ze zkušenosti se školami se nám skvěle osvědčily krátké formáty kurzů – školy totiž nemohly učitele uvolnit na celý den, přesto je potřebovaly mít za pár hodin proškolené v tématu. A to nás na začátku nakoplo, protože ve firmách je situace obdobná. Začali jsme proto klientům nabízet kratší online kurzy. Sám mám výuku striktně rozdělenou do 40minutových bloků následovaných 15minutovou pauzou. Funguje to skvěle. Kurz má jasný harmonogram, kterého se všichni držíme. Začíná i končí se včas, není zde příliš prostor pro zdržování nebo diskutování mimo téma. Přestávky mohou účastníci využít pro vlastní práci a další úkoly.

Kurzy se také více specializují na konkrétní téma nebo jen pár vybraných oblastí. Zároveň nám odpadla taková ta omáčka okolo problematiky, kterou si jsou účastníci stejně schopni sami dohledat. Za kratší čas, než dříve vyžadovaly prezenční kurzy, tak zvládáme projít problematiku, která je lépe zaměřena na to, co daná skupina potřebuje.

Co vám v online výuce pomáhá udržet porovnatelnou kvalitu, kterou účastníci zažívají v učebně?

U distanční výuky je obecně nejtěžší získávat zpětnou vazbu – zjistit, jestli tématu účastník rozumí a jestli ho vůbec zajímá. Fyzicky ve třídě, když nadhodím téma, hned poznám z obličejů reakci, zjistím, zda se chápeme nebo jestli nevykládám příliš rychle či pomalu. To mi v online prostoru přirozeně chybí. Proto jsem nastavil nové způsoby, navíc mám k ruce řadu dalších chytrých nástrojů, které jsme třeba dříve ani nepoužívali.

Například by mě dříve ani nenapadlo zapojovat účastníky pomocí krátkých testíků nebo kvízů, které udržují jejich pozornost. Může se to zdát jako lehká zdržovačka, ale ta zpětná vazba je pro obě strany nesmírně důležitá.

A co když účastník potřebuje skutečně individuální pomoc při nějakém cvičení, které si zkouší na svém monitoru?

Pravdou je, že jsme se zpočátku celkem báli, jak bude možné do online převést třeba náročnější kurzy programování. Uživatelé totiž často mají překlepy v kódu a vyžadují pomoc od lektora. Ukázalo se, že to není problém. Zpravidla během online kurzů sdílím a ukazuji u sebe, jak co funguje. Jakmile se někdo ozve s problémem, dostane prostor sdílet svou obrazovku a společně i se skupinou řešíme jeho dotaz. Díky tomu si účastníci ještě lépe konkrétní oblast procvičí a uvědomí, a to je skvělé.

Oproti tomu v prezenční učebně musím za účastníkem dojít a na jeho monitoru s ním chybu řešit. Pro ostatní účastníky to pak znamená mírné zdržení, protože mu do monitoru nevidí...

Nedělá občas některým účastníkům problém vlastní práce s komunikační platformou, ve které školíte?

Ano i s tím se celkem často setkáváme a jsme na to dobře připraveni. V úvodu každého online kurzu se proto s účastníky důsledně věnujeme vysvětlení jednotlivých funkcí online platformy, ve které školíme – zpravidla používáme aplikaci Teams a další nástroje od Microsoftu, jehož jsme partnerem. V časové dotaci kurzu s tím počítáme. Není tedy nutné se obávat, že by účastníci během kurzu bojovali s vlastními funkcemi komunikační platformy.

Z naší diskuze tak trochu vyznívá, že se snad účastníci už ani nebudou chtít vrátit do učeben...

Nebudou. :) Ale abych zas nebyl tak striktní. Stále jsou samozřejmě zájemci o vzdělávání, kteří nám říkají, že si raději počkají na prezenční kurzy. Jednoduše potřebují vidět lektora, vyžadují přímou interakci. My určitě zase chceme školit prezenčně. Zároveň si ale myslím, že zkušenost, kterou nyní máme s online vzděláváním, se do výuky v učebnách určitě promítne. Už to pravděpodobně nebudou čistě takové ty klasické katalogové kurzy s mnoha tématy, ale zapojí se více kratších specializovaných školení. Online výuka ukázala, že se konečně učí jen to, co má smysl. Vypadl z toho ten neuvěřitelný balast... Určitě také budeme chtít rozšířit stávající portfolio o širší možnosti distančního a hybridního vzdělávání. Jednoduše se chceme více přizpůsobit individuálním potřebám firem a studentů.

Plánujete také rozšiřovat nějaký další servis po školení?

Ano, je to pro nás aktuální téma. S rozšířením online kurzů jsme totiž zaznamenali i větší zájem o podporu po školení. To se dříve u prezenčních kurzů tolik nedělo, i když vždy měli účastníci tu možnost se na lektora po kurzu obrátit. Jakmile se ale naučili efektivně používat online platformy ke schůzkám, nedělá jim problém se během chvíle připojit a nechat si něco zodpovědět. Využívají to hojně pro rychlé dotazy a my se přizpůsobujeme.

Zatím jsme službu nechali v této podobě zdarma, nicméně zvažujeme ucelenější podobu vzdálené správy, takový helpdesk. Tradiční helpdesk ve firmách vám totiž poradí, jak nastavit síť nebo aplikaci, ale už vám neřekne, jak vyřešit třeba VBA, makra v Excelu nebo jak ve Wordu nastavit mezery mezi odstavci.

Představuji si to jako takový chat, který běžně známe třeba ze stránek e-shopů.

Ano, toto směr, který uživatelé začínají vyžadovat. Zvykli si na to, že online služby jsou snadno a rychle dostupné a hranice téměř neexistují. V našem případě namísto robota, kterého často jiné firmy využívají k podpoře prodeje, ale bude na druhém konci stále živý člověk. Tak si to aspoň představuji já.

Computer Help ke konci roku změnil svou adresu. Na co se mohou návštěvníci a účastníci kurzů těšit, jakmile k vám budou opět moci zavítat osobně?

Přestěhovali jsme se jen o pár set metrů dál a stále jsme v docházkové vzdálenosti od metra A – Náměstí Míru. Doprava je tedy pro účastníky pohodlná. Navíc nyní pracujeme všichni na jednom patře, což nám usnadňuje spolupráci a jsme také blíže klientům, kteří k nám zavítají. Máme zde celkem tři učebny – dvě počítačové místnosti a jednu uzpůsobenou pro menší skupiny s možností připojení vlastní techniky. Každá učebna zároveň bude mít možnost hybridní výuky se vzdáleným připojením do učebny.

Pro větší pohodlí máme nově také k dispozici příjemnou terasu, kterou návštěvníci jistě rádi využijí třeba o pauzách během kurzů. Obecně se budeme snažit být více flexibilní k možnostem klientů a přizpůsobit se jejich potřebám. Určitě bude hodně co nového nabídnout.