Mirka Maťátková

Osobní energie, stres, vyhoření... vše je měřitelné

Rozhovor s Ing. Mirkou Maťátkovou, výkonnou ředitelkou ICV - Institutu certifikovaného vzdělávání s.r.o.

ICV funguje na českém vzdělávacím trhu již 18 let. V čem spočívá přidaná hodnota vašich kurzů?

ICV se od svého vzniku stále vyvíjí a prochází mnoha změnami. Je to přirozená reakce na vývoj prostředí, trhu, potřeb a účastníků.  Stále více cítíme změnu v očekávání od vzdělávání, a to jak od zaměstnavatele, tak i od samotného účastníka, který chce aktivně pracovat, zdokonalovat se ve svých znalostech a diskutovat s lektorem více, než jak tomu bylo dříve. To je důvod, proč neustále pracujeme na tom, aby společnost ICV dokázala s komfortem uspokojit potřeby a požadavky našich zákazníků.

Pečlivě jsem si prostudovala náš archiv a velmi obdivuji zakladatele ICV pana Waldhause. ICV ve svých začátcích bylo nadčasové a my si nadčasovost chceme udržet. Ale podotýkám, že to není jednoduché. Na trhu vzdělávání je velká konkurence. Bohužel trh vzdělávání vůbec nefunguje, jak má. Díky dotacím z EU cena vítězí nad vším. Za cenu Trabanta se vyžaduje Superb. V tom je zásadní problém.

Vážím si zdravé konkurence, rádi s ní spolupracujeme a ctíme je jako své partnery. Konkurence nás žene kupředu, a když chceme obstát, musíme zákazníkovi přinést něco navíc, přidanou hodnotu pro jeho užitek.  Přidaná hodnota našich kurzů je v tom, že nabízíme zákazníkovi možnost měření efektivity vzdělávání, o čemž jsem ostatně již psala v jednom z minulých článků.

Toto je naše silná konkurenční výhoda, která je našimi zákazníky žádaná, neboť běžně se nám stává, že náš zákazník řekne: „Pokud tvrdíte, že umíte měřit efektivitu našich investic do vzdělávání, tak to dokažte.“ Toto chápeme jako velkou výzvu, která nám dávám příležitost ukázat, že to co říkáme, to platí a hlavně, že to funguje.

Naše přidaná hodnota spočívá v tom, že pracujeme cíleně s konkrétními informacemi a poskytujeme velmi konkrétní výstupy. Žádné sliby, ale jasné výsledky.

Když už jsme u těch metrik, jedním z kurzů, které nabízíte, je kurz OSOBNÍ RESTART. Dá se obecně měřit efektivita i u něčeho takového jako je práce s vlastní energií nebo časem?

Ano dá, a my ji také měříme pomocí psychodiagnostiky WORKtest® a úzké spolupráce s Mgr. Evou Urbanovou, která se zaměřuje na HR psychologii, výkon a limity výkonu v pracovních pozicích.

Ono se vlastně dá změřit skoro všechno, protože všechno se vším souvisí. Na druhou stranu také s výsledky měření musíme umět pracovat. Na co by nám bylo zjištění nízké úrovně psychické a emoční energie, kdybychom s tím dále nedělali? Naopak, začínáme velmi cíleně s účastníkem pracovat tak, aby se jeho změřené výsledky zlepšily. Po nějakém období proběhne nové měření a výsledky se porovnávají a vyhodnocují. Je to velmi konkrétní a měřitelný způsob, jak na sobě pracovat.

Myslíte si, že se člověk může jednoduše restartovat a znovu nabýt ztracenou energii?

No jasně, že může! Máme v tom nejen zkušenosti, ale i měřitelné důkazy. Zabýváme se nejen syndromem vyhoření a únavovým syndromem, ale i příčinnými souvislostmi s dopady na výkon a chování jednotlivců. Velmi úzce spolupracujeme s odborníky, kteří na kurzu účastníky vedou k tomu, jak lze energii zpět získat a udržet.

Jedná se o workshop vedený odborníky na psychologii „burn out“. Jak jsem již zmínila, velmi úzce spolupracujeme se specialitou a dlouholetým psychologem Mgr. Evou Urbanovou. Ráda bych podotkla, že podklady které zde uvádím, jsem získala právě z psychodiagnostiky WORKtest® a Mgr. Evy Urbanové, která nám je poskytla.

Abychom byli opět konkrétní, pojďme se podívat, jak vypadá samotná práce jednoho z mnoha účastníků Workshopu – Individuál, této dámě říkejme Gabriela.

Je potřeba podotknout, že ne každý se takto rychle posune nahoru za krátký čas, jako ona. Tyto výstupy jsou však velmi zajímavé, proto je pro zajímavost uvádím. Klíčové je, že jsme „burn out“ schopni přesně měřit WORKtestem® před a po absolvování workshopu. Výhoda je v tom, že tak můžeme mít korektní výsledky posunu člověka, neboli - restartu, o které se může účastník i firma opřít.

U každého klienta se nejdříve vytyčí cíle, jakých chceme dosáhnout, a zde bylo zejména dostat prokrastinaci na nižší úroveň, neboť Gábina už měla problém s plněním pracovních termínů, ale tím hlavním cílem bylo eliminovat/snížit zejména syndrom „mentální únavy (zde je pod položkou syndrom manažerského stresu), neboť její hodnota již paralyzovala výkon jedince.

Terapií jsme dosáhli snížení jednak zmiňované prokrastinace a také syndrom fyzicko-psychické únavy a rovněž osobnost získala daleko vyšší míru sebejistoty a sebedůvěry, která se bezesporu projevila i v krizovém řízení, neboť pracovní náplní osobnosti je strategické řízení PO a BOZP v nadnárodní společnosti. 

V čem tento kurz/workshop spočívá a komu je určen?

Tento kurz, respektive workshop je určen v podstatě všem lidem, od kterých se očekává dlouhodobý výkon a jejichž pracovní pozice vyžaduje koncentraci, drive, pozornost, vedení a řízení lidí. Jedná se o manažerské pozice, obchodní pozice, tzv. pomáhající pozice (zdravotnictví), pozice vyžadující péči o klienta a nevyjímaje ani pozice call centre a takto bych mohla pokračovat dále. Nebo naopak lidé, kteří chtějí znova začít a potřebují zdravě „nakopnout“, např. maminky po mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé co ztratili práci a potřebují na sobě pracovat... Když to shrnu, tak bychom ho měli absolvovat všichni :).

Máte pocit, že jsme v dnešní době frustrovaní a podléháme stresu více, než jak tomu bylo dříve?

Ano, dlouhodobě to opět ukazují Benchmarkingové studie WORKtest®, kdy například od roku 2008 byla vyhořelost pracující populace již zmíněných profesí pod normou, tak v roce 2013 je to už téměř na 65% a dále to roste.

Jednoznačně se v roce 2014 již více projevuje syndrom manažerského stresu - tedy mentálního nad syndrom vyhoření, kdy jde o psychickou a fyzickou únavu, což je daleko nebezpečnější pro zdraví a má vliv na tzv. Dystres.

Opět dokládám několik konkrétních výstupů - vyhoření stejné skupiny, kterou jsme měřili:

Když jsme u těch energií, tak zajímavý pohled je na stejnou skupinu manažerů všech úrovní (nižší, střední a TOP) v poloze dynamiky Energie mentální, psychické a fyzické.

 

Není to jen špatným TIME MANAGEMENTEM a tím, že často neumíme přiřazovat správné priority našim úkolům?

Problém vyhořelosti není jen v prioritách, jak se často píše, a v Time Managementu, ale zejména je to i v selekci - již v hlavě a pak práce s disponibilním časem. Time Management jako takový, už je soubor více schopností a dovedností. Jednoznačně ve vyhořelosti a v únavě hraje roli mentální, psychická a fyzická energie a tato má pak vliv na celý výkon, jak jsem uváděla. Ostatně je to patrné i v dalším z níže uvedených grafů.

Objevujícím se fenoménem je také prokrastinace, s níž v rámci kurzu BOJ S PROKRASTINACÍ učíte účastníky pracovat. Oč se přesně jedná?

Prokrastinace neboli chronické odkládání úkolů na později, je přirozený důsledek vyhořelosti, kdy si tělo prostě tzv. ulevuje. Je to spojeno s neschopností se rozhodnout pro jednu volbu, čímž dochází k samotnému odkládání úkolů, řešení, či rozhodnutí na pozdější dobu. Je úzce spojená s potenciálem psychické, emoční, fyzické a také mentální energie a se schopností sebeřízení.

Jedinec de facto není schopen sám sebe přinutit k plnění úkolů, a když tak s velkou námahou, což opět vyčerpává zmíněné zdroje energie. Většinou se věnuje jiným činnostem, než kterým by se měl, což může vyústit ve frustraci, stres, pocit viny, psychickou krizi a ztrátu produktivity, či aktivity. V extrémních případech až k vyhoření. Není to výlučně vždy rizikový faktor jedince, ale je významným limitem a brzdou jeho výkonu – problém se soustředěností na práci, nedotahování věcí do konce, či ponechávání věcem volný průběh apod..

Upřímně, může si vrcholový manažer dovolit prokrastinovat? Většinou nemůže, protože mu to firemní procesy nedovolí. Takže se prokastinace většinou děje v osobním spíše než pracovním životě, ale jsou i výjimky. Mohli bychom s velkou nadsázkou říci, že ten, kdo deleguje, prokrastinuje???? To je otázka.

Opět nabízím konkrétní výstupy - podívejte se na grafy manažeři a studenti udělané za účelem právě zjištění, jak to je s prokrastinací v roce 2013:

 Studenti X Dospělí = prokrastinace

Jak takový boj s prokrastinací probíhá na samotném kurzu?

Nebudeme zde bojovat s prokrastinací, ale účelně ji eliminovat, neboť jí každý občasně podléháme a pokud se to dostane nad žádoucí mez, je už pozdě a je to na výsledcích znát. Tohle velmi souvisí s REFRESH programem. Prokrastinuje unavený nebo líný, v tom je velký rozdíl, stejně jako v dotahování věcí do konce a v ponechávání jím volný průběh.

Zmíněné oblasti, o kterých jsme si doposud povídaly, jsou jen částí problematiky, na kterou se v ICV soustředíte. V jakých oblastech obecně poskytujete certifikované vzdělávání?

Naše společnost ICV je lídrem na trhu certifikovaného vzdělávání CIMA. Jedná se ucelené marketingové vzdělávání, jedinečné na českém trhu. Základní know-how bylo převzato z Holandska a přizpůsobené českému prostřední.

Lektoři jsou opravdoví profesionálové ve svém oboru, někteří z nich publikují a účastnici mají možnost v rámci výuky konzultovat s lektory a diskutovat s ostatními účastníky.

Významnou součástí kurzu je řešení aktuálních případových studií, které odpovídají vždy českému podnikatelskému prostředí a prezentace jejich řešení. Certifikované vzdělávání CIMA je příležitostí pro získání rozsáhlých znalostí a dovedností v oblasti marketingu, které jsou účastníci schopni ihned aplikovat do své práce.  Po absolvování zkoušky obdrží certifikáty, které jsou platné v celé EU.

Jaké obecně vidíte směřování vzdělávací problematiky do budoucna?

Tohle je velmi široké téma pro jednoduchou odpověď, ale rozhodně je potřeba jít cestou detailního poznání potenciálu a chování člověka, což se nám jednoznačně v komplexnosti vyplatilo s WORKtestem® a našimi lektory. Zjistili jsme, že bez této důkladné analýzy a přípravy kurzu je vzdělávání méně efektivní. Za poslední dva roky jsme velmi výrazně zvýšili agilitu zaměstnanců i jiné výkonové faktory, které dokážeme již publikovat v čase.

 

Mirka Maťátková působí v Institutu certifikovaného vzdělávání na pozici výkonné ředitelky již třetím rokem. Za svého působení v ICV při své práci získala inženýrský titul z Vysoké školy ekonomické v oboru Ekonomika a management a nyní dokončuje studium MBA oboru Řízení lidských zdrojů. Letos získala prestižní certifikát v oboru projektového managementu PRINCE2®Foundation a PRINCE2®Practitioner a stala se Autorizovaným zástupcem Autorizované osoby pro profesní kvalifikaci Admistrátor projektu a Manažer projektu. Celoživotní vzdělávání považuje za jedenáctou životní potřebu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace