Péče o klienta pokračuje i po školení

Rozhovor se Zdeňkem Mahlerem, ředitelem společnosti Educatio Mahler, s.r.o.

 

Zdeněk Mahler původně vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, na kterou ho přivedl jeho zájem o přírodu. Byla to hodně prakticky orientovaná škola, a tak měl možnost poznávat realitu života a práce s lidmi skutečně „od píky". Vystřídal zaměstnání od zootechnika v zemědělském družstvu, přes odborného asistenta na vysoké škole, po roce 1989 pak obchodního reprezentanta zahraniční společnosti a později jejího ředitele pro tehdejší Československo až po trenéra a kouče obchodních, manažerských, komunikačních a prezentačních dovedností. Lektorské a trenérské práci se věnuje již 16 let (v roce 2009), za tu dobu osobně odlektoroval přes 1900 kurzovních dní u více jak 120 velkých společností v České a Slovenské republice, Rakousku, Bulharsku a Rumunsku. Je majitelem společnosti Educatio Mahler, která v roce 2010 oslaví 10 let svého působení. Je také členem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ), výběrové sekce Cametin, mezinárodně certifikovaným koučem a členem International Coach Federation (ICF).

„A co mě k profesi lektora a kouče přivedlo? Stoprocentně touha vzdělávat, pomáhat a měnit věci k lepšímu," říká Zdeněk Mahler. K jeho velkým „hobby" patří stálé poznávání - především historie (dějiny významných civilizací - sbírá historické mapy, dále architektura a výtvarné umění), geografie (především pevnin, není moc „vodní živel"), přírody (jakékoli, z té „dostupné", má ve velké oblibě koně a lovecké psy a vše, co k nim patří) a ty oblasti lidské činnosti, ve kterých člověk něco významného a přínosného vykoná (především humanitárního charakteru). To vše se snaží „zachytit", zdokumentovat - fotografování je jeho dalším velkým koníčkem.

 

Zdeněk Mahler, EDUCATIO MAHLER, s. r. o.

Proč by si zájemci o rozvoj osobnosti nebo manažerských dovedností měli vybrat právě vás?

Rozhodně je to pro naši vyhraněnou orientaci na výsledek a měřitelnost. Chceme, aby se námi poskytované vzdělávání a rozvoj personálu staly součástí klientovy firemní strategie a dopomohly mu k efektivnějšímu dosažení vytyčených cílů. Dále je to kvalita a péče o klienta, kterou od začátku svého působení velmi úzkostlivě propracováváme - ta zahrnuje mj. „pokurzovní" procesy, jako je např. implementace získaných poznatků a dovedností do praxe, motivace, komunikace s klientem a jiné. A v neposlední řadě je to kvalita know how, lektorů a více jak šestnáctileté praktické zkušenosti v oboru v České, Slovenské republice i zahraničí a orientace na obor klienta, což nám umožňuje propojovat „svět měkkých i tvrdých dovedností" s oborovou a produktovou problematikou klienta.

Jakými dalšími oblastmi vzdělávání se zabýváte?

Je to široký okruh osobnostních, personálních, manažerských, obchodních, komunikačních, administrativních a prezentačních dovedností. Realizujeme je formou kurzů, tréninků, seminářů, avšak i koučováním jednotlivců a skupin v praxi a úzce zaměřenými konzultacemi, jejichž výsledky ověřujeme analytickými metodami s měřitelným výsledkem. Veškeré tyto činnosti propojujeme s oborovou a produktovou problematikou klienta. Zajímavou činností, kterou klientům rovněž nabízíme, je facilitace.

Jaká je filozofie vaší práce?

Jednoznačně preference kvality, péče o klienta a dosaženého výsledku. Námi poskytované vzdělávání a rozvoj musí klientovi sloužit jako nástroj pro efektivnější dosahování jeho cílů a podnikatelských záměrů. Kvalita je u nás nadřazena kvantitě.

Popište nám, jak vytváříte své vzdělávací programy pro firmy.

Je to celý komplex podrobně rozpracovaných činností, počínající důkladnou analýzou klientových potřeb, pečlivým projektováním a končící pokurzovní péčí o klienta. Pak se celý cyklus „otáčí" nanovo.

Co musejí splňovat vaši lektoři?

Především profesionální kvalitu (tzn. musí být ve svém oboru velmi dobrými odborníky, podmanivými prezentátory a interaktivně působícími, prakticky orientovanými trenéry) a dále „lidskou" kvalitu (musí mít vyhraněný smysl pro „fair play", spolehlivost, kooperativnost a týmového ducha).

Zabýváte se také koučováním. Komu a jak můžete prostřednictvím této metody pomoci?

Koučování je forma vedení, která má velice široké možnosti využití - v mnoha oblastech privátního i pracovního života. Zjednodušeně řečeno - spočívá v tom, že velmi dobře stylizovanými, zodpovědně kladenými, na cíl orientovanými otázkami a dílčími postupy lze koučovaného vést k cíli, odhalovat jeho skrytý nebo netušený potenciál, osvojovat či implementovat potřebné dovednosti do praxe a mnoho dalšího. Koučovaný je přitom veden tak, že si na důležité skutečnosti přichází sám, získává tak sebedůvěru, motivaci a vlastní odhodlání je realizovat. V tom je efekt a současně kouzlo koučování.

Sám působíte jako kouč. Jaké jsou vaše osobní zkušenosti se zájmem o koučování v Česku nebo na Slovensku?

Klientela v České i Slovenské republice se často s pojmem, významem a efektem koučování teprve seznamuje a postupně - dle dosažených výsledků - jej doceňuje. Myslím, že podobně je tomu i v řadě jiných zemí. Koučování je relativně mladou disciplinou a ještě stále prochází „formováním a zráním". Je to však vynikající nástroj a na ty, kteří jej chtějí používat, klade značné nároky - aby jej sofistikovaně správně a odpovědně používali a nezaměňovali s jinou disciplinou, jinak tomuto mladému a velmi nadějnému oboru značně ublíží.

Představte nám, k čemu slouží facilitace, kterou se také zabýváte.

Facilitace je velmi efektivní a odpovědně vedená metoda skupinové komunikace. Osobou zkušeného, často externího a „problémy firmy nezatíženého" facilitátora lze vést pracovní setkání, porady, workshopy, brainstormingy či práci na projektech. Facilitátor přitom napomáhá dosažení potřebného cíle, a to formou vyjasnění a sjednocení názorů, eliminací překážek, nedorozumění, pomáhá překonávat bloky „profesní slepoty" a pracovních stereotypů. Současně pomáhá nalézt nové možnosti a řešení, motivuje ke spolupráci, vzájemné úctě a respektu.

Co byste doporučil lidem, kteří v dnešní hektické době hledají způsob, jak si lépe zorganizovat čas a řídit stres?

Především uvědomit si kým jsou, jaké hodnoty mají a jaké další životní hodnoty sledují či by sledovat měli. To rozhodně pomůže zodpovědět si otázky typu „já a můj život" a podle toho se dále zařizovat, od záležitostí globálních až po úroveň denního diáře.

A jak se vám osobně daří zvládat současnou nelehkou dobu?

Daří. Domnívám se, že o krizi „hospodářskou" se jedná až na druhém místě. Primárně se dle mého názoru jedná o krizi „hodnot, odpovědnosti a slušnosti". Takže současnou dobu se mně daří zvládat především tím, že se řídím určitými pevnými osobními a morálními zásadami, které mě sice občas vyčleňují z „širokého středního proudu", ale které mě současně ve vědomí a svědomí „drží nad vodou" a jsem si jist, že pro určitou část lidí jsou dobrým příslibem do budoucna.

Jaké příjemné výzvy máte před sebou?

Rok 2010, avšak už i 2011 - a v nich plánované zajímavé projekty a práce pro naše klienty, kteří si nás s důvěrou objednávají, abychom jim pomohli dosáhnout očekávané výsledky. Jejich cíle a výzvy jsou proto cíli a výzvami i pro nás, žijeme s nimi. V osobní oblasti se těším na další soužití s mojí rodinou - plánujeme na příští rok řadu společných akcí a každý společný intenzivní zážitek vytváří či tmelí „neviditelná vlákna" našich vztahů - což je tak cenné - a současně pomáhá formovat osobnosti našich dospívajících dětí. Je přitažlivé a podmanivé se na to tiše dívat. Plánuji také řadu cest po zajímavých, dobře vytipovaných místech Evropy - samozřejmě s fotoaparátem na krku a hlavně s „otevřenýma očima a ušima", jsem doslova „hladový" po novém poznávání.

 

Doplňující otázky:

Oblíbený autor, kniha: Čingiz Ajtmatov - Jeřábi táhnou a Sbohem Gülsari !

Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): Z autorů klasické hudby je to určitě Antonín Dvořák a Ludwig van Beethoven, z moderní hudby skladby Simona a Garfunkela.

Oblíbená činnost: Dlouhé procházky se svým loveckým psem - auvergnéským ohařem - zádumčivou křivoklátskou přírodou.

Kam byste se chtěl podívat: Kamkoli, kde mě něco osloví - stačí třeba odpadlý kus zdiva z gotické katedrály, který měl před mnoha staletími v ruce „obyčejný" zedník, a který je „nasáklý" historií. Takových míst je hodně - ať už v sousední ulici nebo na druhé straně zeměkoule.

Na co se těšíte: Na každý nový den - čas a svůj život máme k dispozici i to, čím si je naplníme. Jsme tvůrci vlastních životů, záleží jen na nás.

Čeho se bojíte: Ztráty zdraví svého a svých blízkých, nesvobody, lidské hlouposti a neodpovědnosti.

Váš největší pracovní úspěch: Jednou jsem měl na kurzu velmi obtížného účastníka, který tvrdošíjně odmítal nejen to, co jsme trénovali, ale kurz jako takový. Provokativně jej bojkotoval, vše ignoroval a rušil - já jsem se jej pokoušel pomalu získávat. Na konci kurzu už byl lepší - alespoň sledoval dění, občas něco řekl. Od té doby jsem jej tři čtvrtě roku neviděl. A pak - bylo to v pátek v podvečer, kdy jsem se vracel opět z nějakého kurzu - mně tento člověk zavolal na mobil do auta s tím, že na kurz často vzpomíná a s prosbou, zda by ke mně mohl přijít na konzultaci. Pozval jsem ho na neděli na ráno. Od té doby jsme velmi dobří přátelé. Zdá se to možná jako maličkost, mně to však potvrdilo smysl mé práce.

Vaše motto: Mám motto, které mě od dob mé promoce (k té mně ho coby přání poslala jedna má kamarádka) stále provází. Jeho autorem je jistý severský atlet a zní: „Ať je mi dáno, abych na své cestě životem nalezl sílu a odvahu riskovat. Mám-li zvítězit, nechť je to podle zákona, aby se pravda, víra a čest udržely vysoko. Mám-li prohrát, ať dovedu stát u cesty a pozdravit vítěze, až půjde kolem."

Oblíbený nápoj: Přírodní pramenitá voda, správně chladná, s plátkem citronu.

Oblíbená rozhlasová stanice: Český rozhlas, Radiožurnál.

Oblíbený film: Ze zahraničních Forrest Gump, z českých filmy Františka Vláčila (Markéta Lazarová, Údolí včel).

Oblíbené místo: Křivoklátsko - pochází odtud část mého rodu, já se tam nyní svým bydlištěm vracím. Je to kraj krásy, poezie a klidu, historie a pravdy.

Oblíbené periodikum: Hospodářské noviny, časopisy Geo a National Geographic.

Oblíbený server: Nechci zde nikomu stranit - je to v podstatě každý server, na kterém najdu jakoukoli pro mě zajímavou a obohacující informaci, to je velice cenné. Děkuji tak všem, kteří mně to umožňují.

Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě: Těžko si dokážu představit něco jiného než to, co dělám teď. Asi bych se zase vydal stejnou cestou.