Robert Němeček

Řešíme IT vzdělávání komplexně

Rozhovor s Robertem Němečkem, Group Team Leaderem pro Training společnosti ALEF NULA

Robert Němeček vystudoval dopravní fakultu ČVUT a celou prozatímní pracovní kariéru věnoval obchodu v oblasti ICT. V letech 2002 – 2005 nejprve prodával telekomunikační služby Contactelu a následně pak služby a konzultace ve společnosti RYANT. Od roku 2009 působí ve společnosti ALEF NULA jako Group Team Leader pro Training. Je zastáncem celoživotního vzdělávání a osobního rozvoje a díky svému nadšení pro obchod a informační technologie je pro něj stávající práce logickým vyústěním profesního směřování a baví jej.

Ve volném čase si rád zasportuje (cyklistika, fotbal, běh) nebo vyrazí do přírody či na motorce. Zajímá jej také literatura faktu, filosofická témata, osobní rozvoj nebo sci-fi a fantasy žánry.

Vaše firma působí v oblasti ICT již od roku 1994. Na rovinu, proč ALEF a ponorka?

Symbol ponorky je součástí naší firemní identity a charakterizuje dokonale vyladěnou spolupráci uvnitř společnosti. Jakmile se jednou ponoříme do hlubin businessu, jsme všichni na jedné palubě, ze které už nelze jednoduše vystoupit a vše tedy musí fungovat tak, jak má, což zároveň záleží na každém členovi posádky.

V současném českém zastoupení tvoří posádku celého ALEF GROUP okolo 180 lidí a samotná pražská pobočka jich má více než 130, z nichž je celá řada ve firmě již více než deset let. Jsme tedy stabilní a neustále se rozvíjející společnost.

S jakými ambicemi jste vstupovali na trh?

Vznikli jsme jako ryze česká společnost založená na VAD distribuci IT technologií (ALEF DISTRIBUTION), konkrétně Cisco. Poměrně záhy jsme však zjistili, že technologie jsou sice dostupné, ale tu není nikdo, kdo by je školil. Tak jsme od roku 1995 zařadili mezi naše služby také vzdělávání (ALEF NULA), abychom nabídli zákazníkům širší a komplexnější služby.

Co bylo za ty roky vaším největším úspěchem?

Velkým úspěchem v poslední době bylo získání statusu Business Learning Partner v loňském roce. Náš úspěch se však skládá spíše z dílčích výsledků. Začínali jsme v podstatě bez jakéhokoliv kapitálu a z pohledu počtu zaměstnanců jsme dnes dvojnásobně velcí jako celé Cisco zastoupení na českém trhu, jehož jsme se stali postupně nejvýznamnějším partnerem. Za úspěch považuji zejména komplexnost naší nabídky od distribuce přes vlastní služby až po školení. Je pro nás až neuvěřitelné, čeho jsme za těch necelých dvacet let naší existence dosáhli v podstatě díky loajalitě a kontinuálnímu rozvoji lidí ve firmě.

Jaké služby kromě distribuce Cisco technologií a IT vzdělávání tedy nabízíte?

Firma byla postavena ryze na IT technologiích. Já jsem ve firmě od roku 2009, kdy jsme nedělali nic jiného než Cisco technologie. Od té doby se ale situace změnila a začali jsme nabízet i technologie jiných vendorů. Nabídka samotného IT vzdělávání však sama o sobě nestačí a nestačí to ani našim zákazníkům, proto jsme v roce 2012 rozšířili nabídku i o soft skills vzdělávání.

Jak souvisí měkké dovednosti s oblastí informačních technologií?

Velmi úzce. Je několik skupin zákazníků. Jednou z nich jsou i lidé, kteří technologie spravují a pohybují se v rámci platforem. Dříve konfigurovali zařízení v ústraní a nepřicházeli příliš do styku s lidmi uvnitř společnosti ani se zákazníky. Čím se však firma stává komplexnější, tak i tito lidé musí stále častěji komunikovat s klienty i interními zákazníky. My navíc školíme i ostatní Cisco partnery, kteří působí zase u svých zákazníků. Uvědomili jsme si, že tito konzultanti by neměli mít jen hard skills – technické znalosti, ale měli by být vybaveni také soft skills jako jsou komunikační a prezentační dovednosti.

Pro koho je obecně vaše nabídka školení určena?

Primárně je určena pro IT administrátory a správce zařízení starající se o konfiguraci síťových prvků, datový provoz a bezpečnost v rámci firem. To je naše největší skupina. Avšak jsou tu i lidé na vyšších pozicích v rámci IT světa, konzultanti, kteří musí znát technickou problematiku komplexněji a proto vyžadují školení na nejvyšší úrovni. Nejde jen o to, aby uměli nakonfigurovat například router, ale kompletně navrhnout celou síť. Musí také dokonale ovládat troubleshooting a případný problém včasně identifikovat a odstranit. Toto je stále skupina technicky orientovaných lidí.

S ohledem na oblast soft skills se zaměřujeme navíc na obchodníky a v podstatě kohokoliv v rámci společnosti, kdo tyto schopnosti ke své práci vyžaduje.

Nabízíme také možnost navštívit některý z půldenních seminářů v rámci našeho kompetenčního centra, kam může přijít prakticky kdokoliv. V nabídce máme k výběru až 15 různých témat. Neřeší se zde složitá konfigurace, ale hlavně obecné seznámení se s vývojem trhu a posledními novinkami. Účastníci se mohou lektorů na cokoliv zeptat, zařízení jsou jim ukázána a předvedena základní nastavení.

Jak kurzy probíhají a co mohou účastníci absolvováním některého z nich získat?

Máme dva typy školení – certifikované a specializované. Oba jsou o předávání know-how a bližším seznámení se s technologií. Účastník si vyzkouší, jak zařízení nakonfigurovat a získané znalosti je poté schopen ve firmě převést do praxe, aniž by hrozilo nějaké nebezpečí.

Certifikovaná školení mají navíc přidanou hodnotu. V rámci Cisco světa, mají firmy daná kritéria přesně určující kolik zaměstnanců a s jakou certifikací mají mít. Certifikace se skládá ze závěrečných zkoušek, kterým předchází důkladné školení. V testu jsou jak teoretické, tak praktické otázky, přičemž obdržení certifikátu většinou znamená absolvovat 2 až 5 takových testů. My poskytujeme jak školení, tak závěrečné testování.

Standardní délka našich kurzů je od dvou do pěti dní. U certifikovaných je to pět dní bez výjimky. Školitelé se navíc snaží neříkat jen to, co je zmiňováno ve skriptech, ale spíše sdílejí různé perličky, vychytávky a zkušenosti z praxe.

Jak jste se již zmínil, v roce 2012 získala vaše společnost ocenění Business Learning Partner, a to jako jediná z regionu střední a východní Evropy. Co to pro vás znamená? Můžete to rozvést?

Samozřejmě obrovský úspěch, ale i potvrzení toho, že směr, kterým jsme se vydali, je správný a nevidíme to jen my, ale i Cisco. Díky tomu jsme se stali 21. společností na světě vybrané ze stovek Cisco learning partnerů vedle firem jako Global Knowledge, Fast Lane a dalších zaměřených nejen na technické, ale i soft skills vzdělávání. Pochopili jsme, že to není jen o technickém vzdělávání, ale je potřeba lidem předávat také znalosti z oblasti měkkých dovedností.

Je něco, čím se může chlubit výlučně jen vaše firma?

Máme instruktory s bohatými praktickými zkušenostmi. Naši konzultanti se u nás vedle školení podílejí také na implementaci a testování nových technologií. Díky tomuto synergickému efektu dokáží problematice lépe porozumět v širším kontextu a mohou tak školení vyladit do detailů a beze zbytku aplikovat do praxe. Oproti konkurenci také pokrýváme veškeré oblasti, které v rámci Cisco technologií jsou (hlasové technologie, data centra a další). Díky komplexnosti, znalosti těchto technologií a šíři nabídky jsme v této sféře unikátní. V rámci data center navíc nemá v Čechách ani na Slovensku kompetenci nikdo další.

Nabízíte své služby také „na míru“ klientům?

Ano, nabízíme. Jednou z variant je školení přímo ve firmě u zákazníka, které také představuje úsporu nákladů spojených zejména s cestováním účastníků. Stávající systém, který máme, nám umožňuje konfigurovat zařízení přes vzdálené připojení, bez nutnosti jej fyzicky dopravit ke klientovi.

Nabízíme také možnost sestavit zcela individuální školicí program dle zákazníkových požadavků. Jestliže si klient vybere například jen třetinu z každého ze tří kurzů v nabídce, jsme schopni mu z jednotlivých částí sestavit školení na míru jako stavebnici. Můžeme připravit také kurzy týkající se zcela nových nebo specifických, nepříliš běžných technologií, ke kterým však vlastníme know-how.

S jakými trendy se v současnosti na trhu ICT setkáváte?

Já jsem zodpovědný za prodej školení v rámci celé skupiny včetně Slovenska a Maďarska, kde jsou znát drobné rozdíly mezi trhy. V Čechách zaznamenáváme postupně klesající poptávku po standardizovaných školeních a naopak roste zájem právě o kurzy na míru dle specifických požadavků klienta. Žádané jsou především pokročilejší úrovně kurzů, neboť český trh je o poznání dále než oba zmíněné. Konkrétně v rámci Cisco světa je nyní populární problematika data center a autentizace spojené s bezpečností.

Jaké aktivity plánujete do budoucna?

Budeme i nadále rozšiřovat nabídku certifikovaných školení současně s tím, jak se vyvíjí Cisco technologie. V rámci technologických školení, je pro nás významný další rozvoj v oblasti autentizace, bezpečnosti a data center, kde spolupracujeme mimo jiné s mezinárodní společností Fast Lane, s jejíž pomocí školíme Net App technologie. Na Slovensku jsme navíc zařadili mezi nabídku F5 technologie, ke kterým zároveň vlastníme certifikaci na vzdělávání.

Kromě toho se chceme zaměřit i na poskytování služeb, které Cisco vůbec nenabízí. Jsou to speciální oblasti, které nejsou určeny pro široké skupiny účastníků, ale na druhou stranu poptávka na ně určitě bude. Konkrétní aktivity ale zatím nebudu prozrazovat.

Doplňující otázky:

Oblíbený autor, kniha: Antoine de Saint-Exupery, Citadela

Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): rock, Metallica

Oblíbená činnost: sport a čtení

Kam byste se chtěl podívat: Nový Zéland

Na co se těšíte: Na výlet do přírody (hlavně do lesa), ze které čerpám energii.

Čeho se bojíte: závisti

Váš největší pracovní úspěch: Těším se hlavně z těch drobnějších – je jich více a jsou častější.

Vaše motto: „Vše je možné, když se chce.“ a „Nikdy nic nevzdávej.“

Oblíbený nápoj: pivo

Oblíbená rozhlasová stanice: Radiožurnál

Oblíbený film: Vykoupení z věznice Shawshank

Oblíbené místo: východní Čechy, oblast kolem Babiččina údolí

Oblíbené periodikum: Regenerace

Oblíbený server: ihned.cz

Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě: To je zatím moc daleko. :-)