Srdce DMC bije pro lidi ve firmách už 20 let

Rozhovor s Markétou Šimákovou a Jitkou Tejnorovou, zakladatelkami společnosti DMC management consulting

Když před 20 lety dvě sestry zakládaly vzdělávací a poradenskou společnost DMC management consulting, jistě se jim ani nesnilo, kam až se jim podaří svou firmu dostat díky píli, schopnosti učit se novým metodám a poučit se z chyb. Dnes nejen školí, implementují metody TWI, ale také pomáhají ve firmách utvářet zdravou firemní kulturu a efektivně pracovat s mladou generací.

Markéta Šimáková a Jitka Tejnorová, DMC
Ilustrační snímek

Jste zakladatelkami vzdělávací a poradenské společnosti DMC management consulting, která v roce 2022 slaví 20 let od svého založení. Co bylo z pohledu roku 2022 hlavními motivy založení této společnosti?

Jitka Tejnorová: Z dnešního pohledu to určitě byla touha se osamostatnit a vybudovat firmu, která bude mít renomé. Už v roce 2002 jsme se porovnávali s konzultačními společnostmi Big5 nebo McKinsey – to byly naše vzory. Stavěli jsme na zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů a v průběhu času jsme je rozvíjeli, a ještě doplnili o Training Within Industry (TWI) dle přístupu Toyota a štíhlou výrobu. 

Kdo byli vaši první klienti a jaké služby požadovali?

Markéta Šimáková: Historicky prvním a pro budoucnost firmy zcela zásadním klientem bylo TPCA v Kolíně, kde jsme měli možnost rozjet firmu od základu. V té době byl velký hlad po outsourcingu náboru. Japonská kultura a způsob myšlení, řešení problémů a přístup k lidem nás výrazně ovlivnila v dalším směřování. Tuto zkušenost jsme začali předávat dalším společnostem. Snažíme se ukázat, díky čemu je Toyota tak úspěšná.   

Jakou společností bylo DMC v roce 2002, v roce 2012 a jakou je v roce 2022?

Jitka: Rok 2002 byl o budování základů, díky investorovi (Dreyer s.r.o.) jsme měli příležitost postavit opravdu pevný základ. Věděli jsme přesně, jaké služby a jakým zákazníkům chceme a umíme nabídnout. V roce 2012 bylo těsně po krizi, která nám pevnost a kvalitu základů potvrdila. V této době jsme se stali globálním partnerem TWI Institute USA, měli jsme obrovskou touhu předávat znalosti a zkušenosti ze zahraničí, každý rok jsme přivezli na naše trhy novou metodu.

Rok 2022 je opět rokem po velké – tentokrát covidové krizi. Nemožnost pracovat u zákazníků v roce 2020 přinesla ze dne na den nulové příjmy. Téměř okamžitě jsme přešli na online způsob komunikace. To, co učíme naše klienty, aby dokázali flexibilně reagovat na změny, jsme prokázali ve své vlastní firmě.

Rok 2022 přinesl náročné období díky válce na Ukrajině, i tady jsme aktivní, pomáháme našim partnerům TWI Institute s obnovou ekonomiky pomocí metody, která byla vyvinuta právě pro doby krize.

DMC

Jaké jsou hlavní hodnoty / stavební prvky firmy z pohledu vás jako zakladatelek?

Markéta: Základem jsou pro nás vztahy s klienty. Máme klienty, se kterými jsme začínali a stále s nimi úspěšně pracujeme. Projekt u každého klienta nás baví a vždy je něčím zajímavý. Vždy se snažíme o to, abychom skutečně pomohli implementovat změnu a podpořit dobré výsledky. V nabídce máme spoustu nástrojů a produktů, ale klíčem je lidský a proklientský přístup a schopnost naučit lidi potřebné nástroje používat. 

Kdo vašich služeb využívá? 

Markéta: Kdokoliv, kdo potřebuje růst, zlepšovat se, implementovat změnu. A také společnosti, které chtějí stavět svůj úspěch na lidech. 

Můžete jmenovat několik zásadních bodů / milestones v rámci dvacetileté činnosti DMC?

Jitka: Prvním ze zásadních milníků byla spolupráce s Toyotou (TPCA) v roce 2003. Od Toyoty jsme se naučili věci, které jsme neznali, a v žádné jiné společnosti jsme neměli možnost vidět, pochopili jsme "jak to dělá Toyota". Každý nový projekt nás směřoval. Začínali jsme v outsourcingu náboru, kdy se ukázalo, že nejsou standardem kvalitní assessment centra, tak jsme je zavedli. Když už jsme vybrali vhodné zaměstnance, ukázalo se, že školení, které dobře funguje pro obchodníky a asistentky, nefunguje pro výrobní pozice. Proto jsme v roce 2004 otevřeli první akademii pro mistry. Nazvali jsme ji Výchova mistrů v Čechách a začali vytvářet model výuky propojený s prožitkovou pedagogikou.

Dalším zásadním mezníkem bylo objevení tréninkové metodiky TWI. V roce 2009 jsme se spojili s TWI Institutem ve Spojených Státech, abychom navázali hlubší spolupráci. Celých těch 20 let jsme se stále něco učili a hledali nové metody, ale „téwéíčko“ přineslo úplně zásadní zvrat v tom, že jsme se začali víc věnovat štíhlé výrobě. Vypravili jsme se do Japonska, abychom se nechali vyškolit přímo panem Isao Kato, který pro Toyotu pracoval v době, kdy Toyota Production System začínala. Dnes jsme součástí velké globální struktury TWI Institutu, jsme schopni tyto metody globálně implementovat po celém světě. V tuto chvíli máme na starost celou střední Evropu.

Ráda bych také zmínila, že pomocí TWI pomáháme v tomto smyslu restaurovat Ukrajinu a jejich výrobní závody. V místech, kde už se potřebují a mohou trochu vracet k normálu, nemají lidi. Potřebují obměnit až 80 % personálu a také je všechny proškolit na práci, kterou nikdy předtím nedělali. Na tomto projektu spolupracujeme s TWI Institute USA a litevskými kolegy. Předěláváme všechny materiály do ukrajinštiny a snažíme se i tady v Čechách pomáhat adaptovat imigranty.

Hodně nám ve všem pomáhá nadnárodní sdílení. V okamžiku, kdy na to bude jedna malá společnost v ČR sama, tak to samozřejmě asi těžko dokážeme. Příkladem toho bylo období covidu. Struktura TWI Institutu globálně pomáhala např. zdravotníkům v zaškolování jak dobrovolníků, tak i profesionálů při práci s novými ventilátory. U nás o to bohužel nebyl zájem, na rozdíl od jiných zemí.

Protože dnešní trh poskytuje velké možnosti, dalším důležitým bodem v životě naší firmy bylo rozšíření naší působnosti do dalších zemí jako Polsko, Maďarsko, Srbsko, teď i do Černé Hory. Slovensko nepočítám, tam působíme od začátku a beru ho stále jako naši součást.

Kdybychom šli trošku do hloubky, na jaké další projekty rády vzpomínáte?

Jitka: Myslím, že každý projekt nás někam posunul. Naší výhodou je, že na projektech nezůstáváme pouze u konkrétního zadání, ale snažíme se hledat komplexní řešení vhodné pro klienta. Vidíme, když se tam něco nedaří a na základě toho nastavujeme nabídku služeb, takže se vlastně díky klientům hodně učíme.

Markéta: Například na konferenci v roce 2010 jsme navázali kontakt se společností Bosch, se kterou jsme v roce 2015 začali spolupráci a ta trvá dodnes. Pracujeme společně na různých modulech v různých střediscích. Baví nás na tom, že jsou vidět výsledky. Náš styl práce není proškolit a odejít. Rádi jsme součástí úspěchu našich klientů.

DMC

Proč si myslíte, že s vámi klienti spolupracují, co je ten hlavní přínos a co DMC charakterizuje?

Markéta: Není to ani o projektech, ale hlavně o vztazích. Máme klienty, se kterými jsme skutečně začali před 20 lety a spolupracujeme. Všechny naše projekty vznikají na základě dlouhodobých dobrých vztahů a referencí. Součástí naší práce je právě implementace včetně vyhodnocení. Výsledky dokážeme měřit, a i díky tomu jsou nám klienti věrní.

Jitka: Snažíme se, abychom společně s klientem našli nejlepší řešení. To je naše základní charakteristika. Jedna klientka, se kterou také pracujeme již 20 let, to vystihla tak, že se i zavrtáme pod zem, aby byl projekt u klienta úspěšný. 

Markéta: Můžeme klienty většinu věcí naučit, ale aby metodiku správně používali, tak k tomu potřebují naši další podporu. A to je právě rozdíl mezi klasickým školením a klasickým konzultantem. Neříkáme klientům, že něco dělají špatně. Říkáme, dobře… tady jsou nějaké rezervy, co vás v něčem omezují a brání dosahovat výsledků. My tedy pomůžeme zavést takovou metodu, takový nástroj, který pomůže. Ale aby pomohl, musí firma udělat různé důležité kroky. To znamená, koho zapojit, jakou podporu potřebujeme. Bez top managementu to zkrátka nejde. 

Můžete pro lepší představu čtenářů popsat, v jakých oblastech/oborech nejčastěji působíte?

Jitka: Klíčový moment je, že se klient chce v něčem rozvíjet. Něco změnit. Naše metody jsou využitelné téměř ve všech oborech. Než k začneme něco implementovat, musíme danou oblast poznat, pochopit ji. Navrhneme vhodný nástroj a učíme interní tým klienta nástroj efektivně používat. Jednou z prvních oblastí naší působnosti byl výrobní sektor, dnes jsme úspěšní v bankovnictví, retailu a službách. Naše “výrobní” metody a přístup začaly využívat firmy jako Albert, Rohlík nebo Penny.

Markéta: Tyto firmy potřebu zavést metody štíhlé výroby začaly cítit vlastně až v náporu posledních dvou let. Do té doby jsme s retailem komunikovali, ale v některých částech jejich provozu nebyl tlak ještě dostatečný, a tak necítili nutnost přístup měnit. To pro nás znamená, že transformace ke štíhlé výrobě a procesům se podaří pouze tehdy, když je skutečný tlak na změnu. Ať už zvenku, nebo zevnitř.

Jak má být firma zajímavá pro trh i z hlediska generační obměny?

Markéta: Abychom novou generaci oslovili, tak potřebujeme novou generaci mít i v našem týmu. To znamená, že se ptáme primárně našich lidí a snažíme se naslouchat. Tématem, jak pracovat s novou generací, jsme se začali zabývat poměrně s předstihem. Ještě dřív, než se to vůbec na trhu nějak extrémně řešilo. Byli jsme jedni z prvních, kdo dělal konference a workshopy zaměřené na práci s mileniály a později generací Z. Musíme se naučit mluvit jejich řečí. Proto potřebujeme mít ve svém týmu mladé lidi, kteří nám dají zpětnou vazbu a řeknou, že teď už budeme muset dělat něco jinak. A to nejen dělat, ale i se jinak chovat.  

Jak se díváte na moderní trendy jako diversity management?

Markéta: Ano, to je pojem, stejně jako digitalizace, kterou nyní všichni řeší. My se snažíme vždy chvilku vyčkávat, jak dlouho to bude jenom moderní záležitost, a do jaké míry to bude skutečně posléze realita. Záměrně zmiňuji tyto dvě oblasti. Diversity management jako takový je podle mě vlastně schopnost firmy reagovat na potřeby jednotlivců. Společnosti, které přirozeně stojí na standardních stabilních dobrých základech - to znamená respekt, týmová spolupráce, zaměření na lidi - diversity management vůbec neřeší. Kdežto společnosti, které nestály tradičně na pevných základech lidských vztahů a zapojení lidí a respektu, pro ty je samozřejmě toto téma zásadní. Na rozdíl od digitalizace, což je pevný bod, kterým budeme muset všichni projít. Na tom pracujeme nejen s klienty, ale i u nás, protože to je něco, co bude nutné a trvalé.

Nikdo není neomylný – v čem jste se za dobu fungování firmy zmýlily, co jste neodhadly nebo se vám jednoduše nepovedlo? Kdy vám jako DMC bylo ouvej, vybavujete si takové situace? A jak jste je řešily?

Markéta: Ouvej je nám pokaždé, když se něco nepovede. Prostě když to neklapne, přestože jste dělali, co jste mohli. Horší je to v případě, když víte, že jste to prostě udělali špatně, že jste na to měli jít jinak, měli jste být buď trpělivější, nebo mírnější, zvolit jiný nástroj. A každý takový projekt si pamatuji. Nejen z pohledu klientů, ale i v oblasti fungování vlastní firmy. To jsme zažili hlavně v době covidu, protože pokles příjmů ze dne na den byl opravdu hodně drastický. A nejhorší je bezmoc, když víte, že nemůžete udělat vůbec nic pro to, abyste to zvrátil. V každé takové chvíli se snažíme najít nějaké řešení a poučení. Pro nás byl tím řešením rychlý přechod do online prostředí a zapojení našich lidí. Důležité je si omyly pamatovat, udělat změnu a chyby neopakovat. 

Jakou cestou se nyní bude vydávat DMC v oblasti firemního vzdělávání a consultingu?

Jitka: Nyní často s firmami z výrobní i nevýrobní sféry řešíme budoucí strategii, všichni prochází velkými změnami a největší vliv to má samozřejmě na lidi. Jak se ve firmě cítí, jak vnímají, co jim firma v této době poskytuje. Všechny firmy mají v současné době ve své strategii zlepšit firemní kulturu, stabilizovat klíčové lidi a zlepšit vztahy... Důvodem je nedostatek kvalitních lidí na pracovním trhu. V současné době se firmy snaží lidi kvalitně zapracovat, motivovat, a hlavně je udržet, mění se přístup a myšlení top managementu. Už to není jen o množství vyrobených produktů, ale co vlastně budeme dělat s lidmi, aby nám zůstali, aby byli spokojení, abychom je rozvíjeli, aby byli schopni nás nahradit. I téma nástupnictví je něco, o čem se 15 let spíš jen mluví. 

Markéta: Téma nástupnictví úzce souvisí s mladou generací. Bude to právě také téma naší konference k 20 letům DMC. Máme tam jednu velice zajímavou firmu, která nabírá mladé lidi, přitom nevyrábí žádný „sexy“ produkt, ale potřebuje je do firmy nějak dostat a udržet je. Dnes to už není ani o penězích, ale o hodnotách, o čase, který v práci chtějí trávit, i třeba o tom, co mají na sobě. O firemní kultuře se také mluví 20 let, ale nikdo vlastně nedokáže definovat, jak má zdravá kultura vypadat, proto i s tím nyní firmám pomáháme.

Jitka: Výsledky firmy dosahují přes lidi. Musíme je proto zapojovat do změn. A to nepůjde jinak, než že je management bude podporovat, dobře koučovat a dávat jim prostor a zdroje. To je za mě velké budoucí téma. 

Kdy si myslíte, že si firmy začnou uvědomovat v globálnějším měřítku, že je třeba lépe pracovat s mladou generací a začnou reálně něco dělat?

Jitka: Asi bude potřeba zase nějaká krize. Ony nám ty krize možná trochu pomáhají v tom, že začneme dělat věci jinak. Je to vlastně základ transformace. Dokud nebudete mít krizi a povezete se na vlně, nemáte důvod něco měnit. 

Markéta: Firmy stále nabírají lidi, kteří zapadají do určitých šuplíčků. A já říkám, berte takové, u kterých cítíte, že mají potenciál. Nemusí umět téměř vůbec nic z toho, co budete konkrétně potřebovat. Ale něco nového do vašeho prostředí přinesou a zbytek je musíte umět naučit. Jde zkrátka o změnu myšlení, což je samozřejmě těžké a my se s tím snažíme pomoci.

Co přinesly technologie do vašeho byznysu? 

Markéta: Samozřejmě se snažíme využívat nové technologie, ale tužka a papír jsou zatím někdy nenahraditelné. Při školeních TWI  nepoužíváme projektor, žádné prezentace, vše se školí interaktivně. Klienti však sami vyžadují digitalizaci, a tak se přizpůsobujeme. Nejsme vývojáři technologií, ale necháváme se hodně inspirovat našimi klienty. My je inspirujeme v tom, jak to mají dělat, a oni inspirují nás v tom, jaké nástroje k tomu ještě budou potřebovat, aby to bylo co nejefektivnější. Technologicky nás nejvíce posunuly dvě věci. První nám pomohl přechod na cloud, kde nemusíme vše tisíckrát ukládat a dokola přepisovat. A druhá věc byl skok do onlinu, kdy jsme se museli naučit pracovat s jakýmkoliv online nástrojem a zařídit si tréninkové studio.

Jaké aktivity chystáte pro rok 2022?

Jitka: Vrhli jsme se do nové vizuální identity, omladili jsme logo, byl to boj, ale nakonec to klaplo. Spustili jsme nový web. To, co bude největší akcí, je konference Back to the Future. Název konference odpovídá tomu, že abychom se všichni mohli dívat do budoucna, tak se potřebujeme nejdřív poučit z minulosti. Konference je samozřejmě spojená se společenským večerem, kdy chceme s našimi klienty, dodavateli, i dlouhodobými partnery slavit.

Konference Back to the Future

Založily byste DMC v roce 2022 znovu? 

Jitka: Musím říct, že dnes ve svém věku už bych asi  odvahu neměla. Abyste do takového projektu šel, potřebujete mít určitou míru odvahy a věk v tom hraje velkou roli. Ale kdyby mi bylo pořád ještě 25, tak bych do toho šla znovu. Tehdy jsme byly nadšené, plné očekávání a relativně bezstarostné. Dnes už přemýšlíme, co s firmou bude dál, jak dlouho ještě vydržíme jet na plný plyn. Vychováváme si své nástupce, podařilo se nám úspěšně předat slovenskou a maďarskou pobočku. Vybudovaly jsme firmu, která je velmi úspěšná, a chceme ji i nadále rozvíjet a předávat dál našim mladým, pozitivně smýšlejícím generacím. Naše firma je úspěšná díky tomu, že vždy velmi aktivně čelíme všem výzvám a věříme, že i další generace si je bude užívat stejně jako my.