Ondřej Zavadil, SEKURKON

Technické vzdělávání není jen o odborných kurzech. Učíme třeba stavaře, jak komunikovat na stavbě

Rozhovor s Ondřejem Zavadilem, manažerem vzdělávání společnosti SEKURKON

Společnost SEKURKON se pohybuje v oblasti vzdělávání od roku 1990 a již od počátku se věnuje především pořádání odborných seminářů a konferencí včetně zajištění seminářů „na klíč“ a konferencí „na míru“.

Tematicky se společnost věnuje zejména seminářům v oblasti řízení, obchodu a marketingu, personalistiky, výroby a financí, IT a počítačových dovedností, práva a odborných technických seminářů.

Společnost je také pořadatelem odborného sympozia Mosty a konferencí Ocelové konstrukce a Speciální betony. SEKURKON je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a kolektivním členem České manažerské asociace.

Aktuální témata i novinky v oblasti technického vzdělávání nám v rozhovoru přiblížil manažer vzdělávání - Ondřej Zavadil.

Jak vnímáte aktuální poptávku po odborném vzdělávání v technických oborech?

Velké stavební společnosti realizují základní školení svých zaměstnanců v rámci vlastních vzdělávacích oddělení. Společnosti se na nás obrací s požadavky na úzce zaměřené odborné semináře. Přičemž kladou důraz, aby lektor disponoval kromě své odbornosti i dlouholetými zkušenostmi z praxe.

Můžete průřezově uvést témata, kterými se vy i vaši zákazníci nyní zabýváte?

Stavební obor má před sebou několik novinek daných legislativou, na které se musí připravit a společnosti mají zájem proškolit své zaměstnance. Ani stavebnictví neuniklo dopadům 4. průmyslové revoluce, vstupu digitálních technologií do oboru, která vytváří ve stavebnictví úplně nové paradigma. Hlavním tématem, jež aktuálně hýbe celým stavebnictvím je Building information management – BIM. Ruku v ruce s tím jdou i nové smluvní podmínky FIDIC.

Pokud se na vás obrátí personální ředitel stavební či technické firmy nebo její specialista vzdělávání, jaké služby mu můžete nabídnout?

Jsme schopni připravit seminář na klíč v oblasti stavebnictví, ocelových konstrukcí, energetiky, speciálních betonů, nové legislativy atp. Umíme vytvořit ve spolupráci s personálním oddělením vzdělávací program, pomoci vytvořit funkční systém projektového řízení a další. Disponujeme širokou lektorskou základnou odborníků s dlouholetou praxí.

Ačkoliv řada vašich kurzů je orientována na odborné dovednosti a znalosti, připravujete nicméně také kurzy z oblasti měkkých dovedností. Za zmínku stojí například vaše semináře komunikace ve stavebnictví. Co vás přimělo se tomuto tématu vůbec věnovat?

Ano, takový semináře připravujeme na první kvartál roku 2019. Investoři vyvíjí na dodavatele čím dále větší tlak na zrychlení dodávek a tak se na staveništi setkává mnoho profesí a není mnoho prostoru na prodlevy. Vytváří se tak prostředí, kde sebemenší zpoždění či chyba může přejít v konflikt. Takovou situaci je potřeba zvládat operativně na místě s vědomím, že je v zájmu všech předat stavbu včas a v požadované kvalitě. Tím tak vzniká potřeba, aby se takovým situacím umělo předcházet, a v případě, že nastanou, aby stavbyvedoucí a projektoví manažeři byli připraveni konflikt vyřešit.

Co se stavaři na tomto komunikačním semináři naučí?

Každý projekt je členěn do etap a v každé z nich je řada rizikových momentů, které, když si je projektový tým ohlídá, může eliminovat následné konflikty. Účastníci se seznámí s těmito momenty a důsledky chybného nastavení. Seminář se bude věnovat nejen prevenci, ale i praktickým ukázkám řešení konfliktů.

Pořádáte také nějaké další semináře a kurzy, které jsou doplňkem jinak odbornému vzdělání technických pracovníků a stojí za zmínku?

V posledních letech jsme pozorovali na cestách naší krajinou dopady dlouhodobého sucha a škod, které napáchají bleskové povodně. Alarmující je stav naší zemědělské krajiny, masivních meliorací a rozsáhlé zastavování orné půdy. Proto jsme se rozhodli, že svým dílem přispějeme k boji proti suchu a připravíme pro obce seminář, jenž jim pomůže se zorientovat v problematice a nabídne jim aktuální možnosti pro financování projektů, které by zlepšily jejich situaci v místě.

Seminář vedou dva odborníci: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál, vedoucí katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze a Ing. Pavel Sehnal, majitel poradenské společnosti a rovněž absolvent výše zmíněné katedry, kteří svému tématu opravdu rozumí. Jednou za rok pořádáme v září seminář věnovaný tématu Zadržování vody a krajinné úpravy, vliv na krajinu, obce a města, dotační tituly OPŽP, MZE a jiné.

Začátkem října se uskuteční 17. diskuzní seminář k tématům 23. sympozia MOSTY 2018, který organizujete. Koho mezi účastníky a hosty očekáváte a na co se letos může publikum těšit?

Semináře se tentokrát uskuteční 4. – 5. 10. 2018 v Lesních Lázních - Legner Hotel Zvánovice. Mezi přednášejícími budou mimo jiné, zástupci investorských společností ŘSD a SŽDC. Akce se pravidelně účastní zástupci projekčních a stavebních společností. Publikum se může těšit na témata: přestavba mostu v Lysé nad Labem, uplatnění LCC a LCA v oblasti mostů, příprava a realizace mostů ŘSD, přepočty železničních mostů, Negrelliho viadukt - diagnostika, projektová dokumentace, realizace. Součástí diskusního semináře je i odborná exkurze na Negrelliho viadukt.