Martina Kaiferová, LBMS

V IT se novinek nebojíme

Rozhovor s Martinou Kaiferovou, Sales and Training specialistkou společnosti LBMS

Vaše společnost je dodavatelem IT řešení pro firmy. Můžete blíže specifikovat Vaše spektrum služeb?

Naše společnost vznikla v roce 1993, což znamená, že jsme na českém trhu už přes 20 let, a jsme na to patřičně hrdí. Nabízíme ucelená řešení služeb a softwarových nástrojů, jejichž smyslem je primárně napomoci přiblížit IT svět k businessu.

Kromě toho nabízíme také vzdělávací kurzy, které tvoří třetinu našeho celkového obratu, pravidelně je aktualizujeme, přidáváme novinky a prohlubujeme, spíše než rozšiřujeme, jejich obsah.

Ač úzce zaměřená, je i přesto Vaše nabídka poměrně obsáhlá. Jak se v ní může zájemce zorientovat, aby si vybral ten správný kurz pro vlastní potřeby rozvoje?

Na našich webových stránkách si může každý posluchač vybrat vhodný kurz hned několika způsoby. Buď dle oblasti zájmu a potom výběrem mezi souvisejícími kurzy se společným zaměřením nebo dle potřebné certifikace.

Pro personalisty, kteří kurzy sami vybírají, pak nabízíme možnost orientovat se v nabídce pomocí našeho navigátora kurzů, který jim umožňuje výběr kurzu dle konkrétní pozice pracovníka.

Ke každému kurzu je pak k dispozici detailní sada informací. Pokud by však nebyly dostačující pro rozhodnutí posluchače, rádi odpovíme na jakýkoliv dotaz položený prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přímo směrovaného na naše kontakty.

Budeme-li konkrétní, kdo je tedy Vaším cílovým publikem?

Převážně je naše nabídka zaměřena na specialisty IT, kteří se zajímají o překlenutí mezery mezi světem informačních technologií a businessu (sekce IT & business), dále se pak jedná o komunitu IT specialistů zabývajících se vývojem aplikací (sekce Vývoj aplikací). A v neposlední řadě se soustředíme také na komunitu projektových manažerů, koordinátorů i členů týmů (sekce Řízení projektů), jimž nabízíme vzdělávání pokrývající praktickou formou všechny tři celosvětově nejznámější standardy řízení projektů.

Neomezujeme se však jen na čistě IT odvětví. Vybrat si u nás mohou také organizace z oblasti financí, státní sféry – školy, úřady práce, magistráty a další. Spektrum je tedy široké.

Zmínila jste se o certifikaci. Jak probíhají samotné kurzy a závěrečná certifikační zkouška?

Kurzy probíhají v českém jazyce a jsou převážně třídenní, u vybraných kurzů i dvoudenní. Certifikace následují po skončení samotného kurzu, nebo poté v libovolném termínu dle výběru samotného uchazeče, což je ale limitováno třemi měsíci od účasti na daném kurzu.

Samotná certifikace pak probíhá formou hodinového online testu s možnostmi výběru odpovědí v českém nebo anglickém jazyce. Po jeho skončení účastníci ihned znají procentuální výsledek, a tudíž vědí, zda mají splněno. Výsledné potvrzení formou certifikátu poté získají v elektronické podobě.

Z hlediska termínů certifikačních zkoušek má naše společnost navíc možnost jejich změny – můžeme přidávat či odebírat volné termíny pro složení certifikačních zkoušek. Výhodné je to zejména pro ty účastníky, kteří mají například v daném období dovolenou, náhle onemocní nebo se zkrátka nemohou z nějakého důvodu zúčastnit finálního testu.

Pro které kurzy jsou dostupné certifikační zkoušky EXIN?

Certifikační zkoušky EXIN jsou dostupné pro kurzy ITILŸ Foundation, Scrum a agilní způsob vývoje, dále PRINCE2Ÿ Foundation a nyní je i novinkou PRINCE2Ÿ Practitioner.

Ostatní kurzy, které mají certifikaci, jsou poskytovány jinými autoritami, s nimiž spolupracujeme jako je Společnost pro projektové řízení – IPMA příprava na certifikaci projektových manažerů či Pearson VUE – Techniky UML základy i pokročilí. V budoucnosti plánujeme akreditovat a certifikovat také kurz Postupy a techniky testování.

U pokročilého kurzu PRINCE2Ÿ Practitioner proběhly nějaké změny. Můžete prozradit jaké?              

Ano, novinkou, která je platná nyní od 1. července je, že ke zkoušce PRINCE2Ÿ Practitioner se nově mohou kromě držitelů certifikátu PRINCE2Ÿ Foundation přihlásit také držitelé certifikátů PMI (PMP a CAPM) nebo IPMA Level A-D.

De facto se u tohoto kurzu nejedná o kompletní vysvětlování přístupu metodiky PRINCE2Ÿ, ale hlavně o rekapitulaci předchozích znalostí posluchačů a také o zaměření na práci s oficiálním manuálem PRINCE2Ÿ, představení, vysvětlení a zkušební projití otázek vzorové případové studie.

Je třeba však mít na paměti, že nároky na držitele ostatních certifikací než je PRINCE2Ÿ Foundation jsou vyšší, a tudíž je na individuálním zvážení, zda není výhodnější variantou absolvovat nejprve kurz PRINCE2Ÿ Foundation bez certifikační zkoušky a pak kurz PRINCE2Ÿ Practitioner včetně certifikační zkoušky.

Co se stane v případě, kdy posluchač u zkoušky neuspěje? Musí opakovat celý kurz znovu?

Nemusí. Pokud se však jedná o certifikační kurz, pak je nutné absolvovat znovu certifikační zkoušku, tedy zaplatit znovu certifikaci a vybrat si konkrétní termín účasti na testu. Pokusů na složení certifikace je ale neomezený počet, přičemž naše skóre u certifikačních zkoušek EXIN je dokonce vyšší, než je uvedeno na stránkách samotné certifikační autority. 

Je z Vašeho pohledu pro firmu lepší nechat si uspořádat vlastní in-house školení nebo vyslat své zaměstnance na veřejný kurz?

Zde je několik kritérií pro zvážení. Zaprvé to závisí na počtu účastníků. My nabízíme in-house školení od osmi účastníků výše. Jestliže tento limit společnost splní nebo překročí, pak se jí to určitě vyplatí zejména z hlediska možnosti zvolit si termín, cenového zvýhodnění a odpadá také nutnost dojíždění a ubytování účastníků školení v místě kurzu.

Také u veřejných kurzů mají účastníci možnost získat zvýhodnění jako je například čtvrtý účastník zdarma, sleva za včasné přihlášení nebo za předchozí účast a další. Obecně se ale nedá určit, která varianta je výhodnější.

Nyní o prázdninách však nabízíme jedinečné cenové zvýhodnění na in-house školení se slevou 40 % do konce srpna. Tato nabídka se vztahuje na jakýkoliv kurz od LBMS, který se bude konat u zákazníka. Pro více informací se mohou zájemci obracet přímo přes kontaktní osobu nebo náš formulář.

Pokud byste měla závěrem obecně zhodnotit Vaši nabídku, proč by se měli zájemci o IT oblast vzdělávat právě u Vás?

Tak zejména proto, že naše nabídka není široká, ale spíše úzce profilovaná a zaměřená více na kvalitu než kvantitu. Navíc ji pečlivě sledujeme a pravidelně aktualizujeme, abychom skutečně mohli poskytovat jen takové služby, které jsou v dané chvíli aktuální a žádané.

V neposlední řadě jsou pak naší předností také lektoři, kteří nejsou jen specialisty na výuku dané problematiky, ale jsou to zároveň také produktoví manažeři, konzultanti a projektoví pracovníci. Oni sami kurzy nejen vedou, ale také je vytvářejí, tudíž tato školení mají jasnou logickou stavbu a navíc jsou obohacena o praktické pohledy. Díky tomu máme dobré reference a naši klienti se k nám rádi vracejí.

Kdybych naši společnost měla zhodnotit třemi slovy, byla by to: individualita (v přístupu), péče (lektorů o klienty) a progresivita (nebojíme se změn a novinek).

Jaké novinky jste připravili pro letošní rok a co plánujete do budoucna?

Letos jsme přidali dva nové kurzy - PRINCE2Ÿ Practitioner a PRINCE2Ÿ Foundation, u nichž se nám podařilo získat akreditaci na certifikační zkoušky, a inovovali jsme také kurz Business analýza tak, aby reflektoval nejnovější trendy a poznatky.

Dále se nám podařilo rozšířit kurz Agilní řízení projektů, což nyní žhavé téma, neboť tento přístup představuje techniku, která umožňuje dosahovat vysoké kvality produktů a služeb rychleji a přinášet tak business hodnotu, přičemž ale chrání a motivuje lidi v týmu. Nevychází, jako tradiční principy řízení projektů, ze stability, která prakticky v praxi neexistuje. Jedná se spíše o cestu rychlé adaptace na měnící se požadavky zákazníka, jejímž jádrem je flexibilita, schopnost reakce na změny a budování firemní kultura, kde jsou zkušení a znalí pracovníci povzbuzováni ke spolupráci na nejvyšší možné úrovni.

V našich kurzech se tak zaměřujeme na představení hodnot, principů a praktik agilního řízení projektů jakožto inovativního přístupu projektového řízení zaměřeného zejména na vývoj produktů.

Pracujeme také na dalších novinkách v portfoliu našich kurzů, ale zatím nechceme příliš prozrazovat…

 

Martina Kaiferová původně vystudovala návrhářský obor, nicméně po krátkém pobytu v zahraničí nastoupila do společnosti IBM, kde se blíže seznámila s oblastí informačních technologií. Té se věnuje i nadále již patnáctým rokem z pozice Sales and Training specialistky ve společnosti LBMS. Ve volném čase se věnuje tvořivým pracím, zajímá se o kulturu nebo vyrazí na kolečkové brusle či lyže.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace