V on-line vzdělávání obecně nevidím budoucnost, důsledkem bude pokles kvality

Rozhovor s Luďkem Kučerou, zakladatelem vzdělávací společnosti Quality Point a jednatelem technologické společnosti Montekord Machines

Luděk Kučera má díky svému působení v oblasti vzdělávání a zároveň ve výrobě unikátní pohled na stávající dopady pandemie na podnikání. V rámci naší diskuze jsme ho požádali o zhodnocení situace v obou odvětvích a perspektivu, kterou ze své pozice vnímá. Vysvětlil, proč podle něj nemá online vzdělávání dlouhodobou budoucnost nebo jak se oběma jeho firmám podařilo udržet růstový potenciál navzdory krizi.

Které otázky jste si coby majitel vzdělávací společnosti začal pokládat vloni poté, co pandemie vloni vypukla a nikdo de facto neměl ostrý výhled do budoucnosti?

Otázky jsem si pokládal skoro stejné, jako mám nyní. Kdy to skončí a jaká témata můžeme nabídnout v rámci restartu celého vzdělávacího programu. Většina klientů zastavila podporu vzdělávacích programů v rámci otevřených seminářů a dle vládních opatření omezila na nezbytné. Máme minimum zakázek v porovnání s předchozími roky, ale nestěžujeme si, nečerpáme podpůrné programy a pracujeme na další budoucnosti.

Vzhledem k tomu, že je naším cíle být stále v TOP 10 vzdělávacích agentur ČR, tak připravujeme nová témata, kterými podpoříme restart po ukončení pandemie. Úspěšně vidíme i prodej licencí videokurzů v oblasti Excelu.

Co jste v té době řešil naopak ve výrobní firmě, kde jste působil na pozici ředitele a nyní v oblasti odborného poradenství?

Řešil jsem zejména nedostatek a kvalitu personálu v souvislosti s připraveností na nová opatření a trendy v boji s pandemií. Pravidelné antigenní testování s motivací zaměstnanců na dobrovolné testování chodit se nám daří zvládat, ale celkově nevidím snahu státního systému o podporu firem, které mají dost zakázek a nečerpají dotační programy.  

Jakou konkrétní formu podpory pro firmy od státu byste očekával ve vaší situaci?

Konkrétně bych viděl podporu takto:

  • Úhrada testování zaměstnanců.
  • 100% kompenzace karantény státem, nyní hradí 14 dní zaměstnavatel.
  • Snížení odvodů do sociálního pojištění. 

Museli jste ve firmách zavádět nějaká radikálnější opatření na ochranu zaměstnanců nebo pro zachování kontinuity byznysu?

Většinou jsme si vystačili s pravidelným antigenním testování, 3R a rozumem. Ve výrobních firmách se směnným režimem nicméně nelze doporučované standardy home-office aplikovat jak u přímých pozic, tak ani u režijních. Údržba vám na home-office stroj neopraví.

Vaše kurzy nabízené pod hlavičkou Quality Point jsou převážně technického zaměření a do té doby probíhaly hlavně prezenčně. Jak jste se novým podmínkám a omezením přizpůsobili?

Zahájili jsme on-line programy v oblasti práva a soft skills nástrojů, což se v rámci konkurence povedlo pouze omezeně. V oblasti on-line vzdělávání nevidím smysluplnou budoucnost, je to stejné jako ve školství. Dá se realizovat na přechodnou dobu, ale výsledkem je pokles kvality vzdělávacího programu. On-line vzdělávání vidím reálně pouze v rámci zákonných požadavků a změn, účetnictví a ostatních programů, kde není potřeba přístup lektora.

Pokud máte hodnotit dnes s odstupem, do jaké míry vaše dvě firmy situace kolem koronaviru doposud zasáhla?

Obě společnosti obratově rostly. V oblasti automatizace jsme rostli o 17 % a v oblasti vzdělávání jsme některé programy kompenzovali další aktivitou, jako je třeba podpora kvality tříděním pro dodavatele. Celkově hodnotím toto období jako dobu, kdy je třeba plánovat s větší rezervou a hledat obchodní příležitosti i v oblastech, které vás dříve neoslovovaly.

Jak myslíte, že pandemie ovlivní trh vzdělávání v příštích letech? Na co se plánujete zaměřit?

Podle mě se trh vzdělávání vrátí do starých kolejí. On-line vzdělávání bude fungovat pouze omezeně a dotační programy budou dále znehodnocovat kvalitu vzdělávacích programů. 

O jaká témata školení z nabídky Quality Point je v tuto chvíli zájem?

Především je zájem o změny zákoníku práce, práci s emoční inteligencí, technické nástroje a bezpečnost strojů. 

Plánujete nějak dále upravovat nabídku vzdělávání a souvisejících služeb s ohledem na měnící se požadavky trhu?

Chceme být více v kontaktu s klienty a upravovat programy tak, abychom zvýšili jejich individuální přidanou hodnotu. 

A co oblast automatizace a robotizace, ve které působí právě vaše druhá společnost Montekord Machines? Ovlivnila stávající situace vaši firemní strategii nebo cíle?

Objevili jsme zajímavý růstový potenciál, který musí být podpořen odborným a motivovaným týmem odborníků. Chceme se zaměřit na dlouhodobé a opakované zakázky se specializovaným zaměřením a zvýšení diverzifikace zákazníků v oblastech mimo automotive. Zároveň si naše společnost chce udržet pověst specialisty v oblasti výroby jednoúčelových strojů a automatizace nejen na území ČR, což se daří, neboť už máme pro letošní rok objednány první projekty do Severní Makedonie a USA.

Vnímáte, že se za poslední rok výrazněji změnil zájem a poptávka firem po vašich technologických řešeních?

Vnímáme to, že nás zákazníci berou jako dodavatele, který se nebojí nových řešení a specializací. Více se zaměřujeme na oblast svařování, kde máme podporu nových techniků. Pro vlastní vývoj aplikací jsme zřídili nové pracoviště včetně zkušebního robota, kterému se věnují mladí inženýři z řad zaměstnanců Montekordu.

Jaké výzvy před vámi aktuálně stojí, ať už pracovní nebo osobní?

Nezůstat stát před problémem, nečekat až mě někdo podpoří a v každé situaci hledat nový směr. V rámci rozvoje našich společností připravujeme nové investiční projekty k zajištění dostatečných montážně-výrobních prostor.