Vrcholní soudci, přední advokáti, zákonotvůrci - učte se od nejpovolanějších

Rozhovor s RNDr. Ivanou Hexnerovou, majitelkou a ředitelkou společnosti BOVA POLYGON

Vaše společnost se orientuje na vzdělávání v oblasti právní problematiky již od roku 1991. Jaké jsou základní pilíře, na nichž byla společnost vybudována?

Již od počátku se snažíme spolupracovat výhradně s těmi největšími kapacitami daných oborů.

Hlavními pilíři jsou pro nás tedy kvalita, exkluzivita a aktuálnost informací, které klientům zprostředkováváme. Proto pečlivě vybíráme, koho ke spolupráci oslovíme. Zároveň stavíme na slušnosti, serióznosti a maximálně vstřícném jednání se zákazníky.

RNDr. Ivana Hexnerová, BOVA POLYGONRNDr. Ivana Hexnerová, BOVA POLYGON

Za jakých podmínek jste v té době vstupovali na trh?

Podmínky byly co do zájmu odborné veřejnosti ideální. Byli jsme mezi prvními a navíc každý se potřeboval a chtěl vzdělávat. Dnes je boj o zákazníky daleko složitější. Ale abychom se netvářili, že vše bylo v té době pro nás příznivé – neměli jsme například vytvořen stabilní a kvalitní lektorský tým, který máme nyní. Ten jsme teprve postupně budovali.

Můžete blíže specifikovat rozsah vašich kurzů, které nabízíte?

Rozsah našich kurzů je dosti variabilní, jelikož neustále reagujeme na dnes často divokou legislativní činnost. Co se týče oborů, nabízíme semináře jak z oblasti soukromého, tak veřejného práva.

Pokud bychom měli specifikovat blíže, zaměřujeme se na právo občanské, obchodní, pracovní, autorské, správní, finanční či daňové. Co se týče šíře témat, pořádáme jak obecnější, tak úzce profilované kurzy. Mnohé kurzy jsou koncipovány jako na sebe volně navazující, především v kontextu problematiky NOZ.

Kdo k vám na kurzy chodí?

Spektrum účastníků našich kurzů je dosti široké. Samozřejmě k nám chodí právníci, respektive advokáti, notáři či koncipienti. Chodí k nám ale také státní úředníci ze všech možných odborů, úřadů či ministerstev. Velkou část klientely tvoří administrativní pracovníci a pracovnice velkých i malých soukromých společností. S ohledem na specifická témata se u nás pak často vzdělávají také daňový poradci a účetní. Není však výjimkou, že k nám chodí i úplní právní laici. Někdy k nám zavítají i studenti práv, kteří se mohou kurzů účastnit bezplatně.      

V jaké právní oblasti se toho v současné době děje nejvíce?

V právu se stále něco děje, zvláště v tom českém. Novela za novelou dělá z některých oblastí práva skutečnou telenovelu. Častými změnami je postihováno například daňové právo, ale i další právní obory bývají také rády terčem činorodosti legislativců.

Letošní revoluční rekodifikace mohutné masy soukromého práva je nepochybně stále událostí číslo jedna, a tak tomu bude ještě několik let. Bude vznikat bohatá judikatura a samozřejmě se bude novelizovat. Dlouho je také avizovaný nový procesní kodex civilního práva, na němž se snad začíná pracovat. 

A o kterou oblast je největší zájem?

To záleží vždy na aktuální legislativě. Dnes to je v souvislosti s NOZ občanské a obchodní právo hmotné. Velký zájem je také o daňové a účetní semináře. 

Nabízíte také certifikace?

Ano, nabízíme – jsme jako společnost mezinárodně certifikováni u IES – International Education Society, London. Naši účastníci mají tedy možnost získat z některých seminářů mezinárodní certifikát IES. Získali jsme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR jako vzdělávací instituce, z akreditovaných programů získávají účastníci z územně samosprávných celků osvědčení.

Právní problematika je přeci jen nelehkou látkou, kterou musí účastník vstřebat, máte pocit, že si Vaši studenti skutečně odnáší maximum z daného kurzu?

Naše semináře jsou vskutku někdy dosti intenzivní a náročné. Spíše však mám za to, že pomáhají účastníkům zorientovat se v problematice, vyjasnit a vysvětlit ji. Naši lektoři jsou často také zkušení pedagogové, řečníci. Jsou to profesionálové. K seminářům připravují podklady, prezentace a vše směřují k tomu, aby si každý odnesl z kurzu maximum a aby byl výklad přehledný a srozumitelný. Navíc výhodou semináře je, že když něčemu nerozumíte, prostě zvednete ruku a zeptáte se, což s knihou nefunguje.

Jaká problematika zajímá nejvíce vás osobně a proč?

Mě zajímá ta problematika, která je v té určité době nejvíce diskutována, v níž jsou největší nejasnosti a která nejvíce volá po „pomoci“ z naší strany. Společně s lektory potom reagujeme na tyto výzvy či tlaky a tomu přizpůsobujeme program jednotlivých seminářů či počty tak či onak zaměřených akcí.

Jinak jsem právní laik. Složité záležitosti obchodního či správního práva jdou mimo mě. Je samozřejmě pravda, že s ohledem na čtvrtstoletí spolupráce s právními profesionály zanechaly snad stopy i na mně, ale jen velmi povrchní.  Konkrétní obsahy vzdělávacích programů přenechávám profesionálům, tedy přednášejícím a sama se soustředím na komfort jejich a především komfort klientů. Veškeré své úsilí věnuji chodu společnosti, tomu, aby byly všechny strany spokojené. To je problematika, která mě zajímá.

Shrneme-li to, proč by měl zájemce o právní problematiku zajít právě za vámi?

Právě proto, že má zájem o právní problematiku. 25 let se na ni specializujeme a tak víme, že klíčoví jsou skvělí lektoři. Stačí se podívat, kdo u nás přednáší - vrcholní soudci, profesoři práva, významní advokáti a často sami spoluautoři legislativních norem. To jsou ti, jejichž názor má váhu a který, často zcela exkluzivně, zprostředkováváme klientům.

Plánujete rozšíření spektra služeb nebo jiné novinky do budoucna?

Plány jsou vždy, to by společnost jinak asi zakrněla, ale otázkou je, zda se nám je podaří všechny naplnit. Budeme se o to snažit a trh sám ukáže, zda úspěšně.

 

RNDr. Ivana Hexnerová odmaturovala na gymnáziu a vystudovala Přírodovědeckou fakultu University Karlovy. V letech 1982 až 1985 pracovala jako redaktorka ve Státním zemědělském nakladatelství a následně šest let jako oborová inženýrka v Domě techniky ČS VTS. V roce 1991 založila vzdělávací společnost BOVA, která se tři roky poté rozšířila také o nakladatelství POLYGON.

Má dva syny a tři vnuky, miluje zvířata, pěší turistiku a řízení automobilu. Kromě toho se také bojí létání letadlem.