Michaela Špániková

Vstříc novým trendům ve vzdělávání - webináře jako doplněk tradiční výuky

Rozhovor s Michaelou Špánikovou, produktovou manažerkou on-line vzdělávání společnosti 1. VOX a.s.

V současné době nabízíte nový způsob vzdělávání ve formě webinářů. Oč se přesně jedná?

Webináře jsou moderním a novým trendem. Vznikly spojením slov web a seminář a jejich původním a širším využitím je předání informací a snadná komunikace na dálku. V užším slova smyslu, využitelném pro vzdělávací aktivity, je webinář jednou z mnoha forem on-line vzdělávání.

Jedná se o jakýsi on-line kurz, který absolvuje účastník z pohodlí svého domova či kanceláře u svého počítače. Na obrazovce vidí lektora, který kurz vede a PPT prezentaci, která je hlavním podkladem pro studium. Webináře umožňují i diskuzi, tudíž je k dispozici i chatovací (diskuzní) okénko.

Probíhá tedy on-line výuka v reálném čase a co když se jí nemohu zúčastnit? Umíte nabídnout nějakou alternativu?

Samotný webinář probíhá v reálném čase, kdy lektor odpovídá zpoza počítače na dotazy účastníků. Z webináře poté připravujeme i záznam, který obsahuje i nahrané otázky a odpovědi na otázky účastníků a který je po skončení také k dispozici jako produkt, který všichni účastníci obdrží zdarma po přednášce.

Záznam je však možné si zakoupit také zvlášť, což je výhodné například pro ty, kteří by se rádi kurzu na dané téma zúčastnili, nicméně nemohli nebo nevěděli, že se pořádá. Tento záznam bude k dispozici on-line ke stažení také jako MP3 soubor a uvažujeme i o DVD verzi.

Termín kurzu se zkrátka nemusí hodit každému, ale záznam mu umožní si webinář poslechnout prakticky kdykoliv a kdekoliv.

Jak obecně funguje komunikace v průběhu přednášky? Je zpětná vazba kontinuální a efektivní?

Zpětná vazba je buď okamžitá či následná. Lektor si sám vytyčí, zda chce na dotazy odpovídat hned či ve vyhrazených časech. Spoléháme na vysokou kvalitu a zdravý rozum našich lektorů, že budou odpovídat adekvátně k situaci. Pokud někdo například napíše, že nějakou pasáž nepochopil, lektor odpoví hned a výklad upřesní a naopak, doplňující dotazy budou zodpovězeny na konci logických celků.

Můžete porovnat výhody on-line vzdělávání s tradičními metodami výuky?

Webinář, jako každá forma vzdělávání, má své výhody i nevýhody. Hlavní nevýhodou může být nižší interakce mezi účastníky a lektorem, oproti tomu však vyvažuje řadou výhod.

Jako výraznou výhodu bych zmínila nezávislost na místě. Účastníci mohou být ze všech koutů republiky i v zahraničí a odpadá tím nutnost cestovat a vynakládat na to finanční prostředky. Díky tomu se dá čas využít mnohem efektivněji. Jeho úsporou při cestování vzniká prostor pro hlubší pochopení problematiky, kterému navíc napomáhá to, že kurz v průběhu není narušován dotazy účastníků. Ti si spíše svou otázku dobře promyslí a dotazy jsou věcnější. Pro introvertní účastníky pak může být výhodou i částečná anonymita, větší pocit bezpečí a větší uvolněnost při kladení dotazů.

Vzhledem k tomu, že z webinářů vznikají i zmíněné záznamy, které si pak zákazníci mohou pořídit i samostatně bez účasti na živém webináři, tak je zde přínosem i časová flexibilita. Nespornou výhodou pro zaměstnavatele je i to, že pokud zaměstnanec například onemocní, nemusí platba za kurz propadnout a zaměstnanec se může zúčastnit jednoduše z pohodlí domova.

Pokud tedy sumarizujeme přínos webinářů, jedná se o nový moderní doplněk rozšiřující tradiční formy školení, který spoří čas, náklady na cestování a umožňuje flexibilitu účastníkům, kteří se nechtějí nebo nemohou zúčastnit místně vzdáleného školení za fyzické přítomnosti lektora.

Jak byste zhodnotila současnou situaci na českém vzdělávacím trhu? Jsou on-line formy běžnou metodou výuky nebo si na ně studenti teprve zvykají?

Co se týče vzdělávání obecně, řekla bych, že webináře jsou u nás už nějakou dobu ukotveny v interním vzdělávání, kde jsou však určeny spíše k předávání informací o konkrétním produktu dané firmy. Často jsou webináře využívány například k zaučení zaměstnanců firmy na nějakém konkrétním softwaru.

Z hlediska veřejného vzdělávání jsou webináře spíše novinkou, která je na trhu zhruba 1-2 roky. Prostor nacházejí zejména při výuce jazyků, což je dle mého názoru také v začátcích.

Pokud bych měla zhodnotit aktuální situaci z pohledu on-line vzdělávání obecně, tak na trhu zatím nenacházím výraznějšího leadera.

Jak jsou on-line semináře časově náročné a kolik účastníků se může zúčastnit?

Webináře vlastně v prvopočátku vznikaly jako velmi krátké, úzce tematicky zaměřené výklady s délkou od 30 do 90 minut. Toto se však v poslední době mění a webináře jsou koncipovány i více než 4 hodinové tak, aby bylo možno naplnit jednodenní školení.

My prozatím nabízíme 4 hodinové webináře, ale v budoucnu chystáme i 2 a 3 hodinové.

Počet účastníků je omezen, ačkoliv se to zdá být nelogické, svůj důvod to má. Optimum je 25 – 30 účastníků, ale maximum 40 účastníků na živém webináři se stále dá zvládnout. Pokud by se zúčastnilo více lidí, lektor by nebyl schopen kvalitně zodpovědět všechny dotazy.

I přesto je počet účastníků webináře ve srovnání s tradiční formou školení, kde je lektor fyzicky přítomen, stále vysoký. Skutečně se to dá zvládnout?

On-line kurzy mají nespornou výhodu v tom, že je zde po celou dobu webináře přítomný administrátor, který řídí diskuzi mezi účastníky a lektorem a je schopen případné duplikované dotazy slučovat. Slouží zde tedy nejen jako technická podpora účastníků, které vpouští do virtuálního prostředí, řeší jejich problémy, ale také jako podpora samotného lektora díky tomu, že usměrňuje diskuzi tak, aby výuka byla maximálně efektivní a přínosná.

Co vše k on-line výuce potřebuji?

V podstatě je potřeba jen základní software a hardware, který dnes téměř každý počítač či tablet má. Základem jsou sluchátka či reproduktory a dále rychlost připojení alespoň 1Mb za vteřinu. Je také potřeba, aby měl účastník nainstalovaný Adobe Flash Player a webový prohlížeč Internet Explorer či Mozilla Firefox v aktuální verzi. U jiných prohlížečů bohužel nemůžeme zaručit správnou funkci systému. Pokud účastník sleduje webinář v práci, pak je třeba navíc nastavit parametry firewallu.

Co se stane v případě, že spojení v průběhu výuky selže?

Ještě před začátkem samotného webináře je účastník upozorněn na to, aby si zkontroloval veškeré technické vybavení, které k absolvování on-line kurzu potřebuje, a je také informován, co dělat ve chvíli, kdy spojení selže. Patnáct minut před začátkem webináře má navíc možnost přihlásit se do virtuálního prostředí, seznámit se s ním a vyzkoušet tak funkčnost spojení.

Po celou dobu přednášky je také k dispozici technická podpora, kterou je možno kontaktovat i telefonicky a společně se pokusit vyřešit problém. Díky tomu je zákazníkům nabízen maximální komfort při řešení potíží i po technické stránce.

Jakých on-line kurzů je možné se aktuálně ve VOXu zúčastnit a kde se mohu přihlásit?

V současné době máme vypsáno 8 témat - daně a účetnictví, právo, neziskový sektor a připravujeme také témata do oblasti mezd a personalistiky.

Nejbližší a také první z on-line kurzů je připraven již na 30. 5. 2014 na téma INCOTERMS 2010 s lektorem Markem Reinohou, který je odborníkem a poradcem v oblasti cel a unijního obchodu.

Všechna vypsaná témata můžete najít na našich webových stránkách v sekci on-line vzdělávání. QR kód pro tuto sekci:

Přihlášení je možné přímo na zmíněných stránkách, kde po rozkliknutí detailu jednotlivého kurzu, je možnost ho vložit do košíku a dále pokračovat jako v běžných e-shopech.

Budete do budoucna nadále rozšiřovat nabídku? Jaké máte obecně plány?

Z hlediska oblasti mzdy a personalistika připravujeme několik témat s Mgr. Vladimírem Černým, který je odborníkem na pracovní právo a zaměřuje se hlavně na praktické příklady a jedním z připravovaných oblastí je také vliv nového občanského zákoníku na pracovní právo. Určitě si myslím, že nejen v této oblasti je tedy se na co těšit.

Jinak připravujeme několik dalších témat v dalších již zmíněných oblastech: účetnictví a daně, právo, neziskový sektor a pracujeme také na rozšíření nabídky na marketing, obchod a soft skills.

Ráda bych čtenáře také do budoucna pozvala na další již 15. jubilejní ročník E-learningového fóra, které se uskuteční 15. 4. 2015 a kde se naše společnost také představí se svou nabídkou aktuálních trendů v on-line vzdělávání.

 

Michaela Špániková dokončila v únoru letošního roku Vysokou školu ekonomickou na bakalářském stupni. K  práci ve společnosti 1. VOX a.s. se dostala při psaní závěrečné práce. Vzdělávání, ať již osobní či profesní ji vždy zajímalo, a proto přijala nabídku pozice produktové manažerky on-line vzdělávání. "Zaměření na on-line produkty je pro mě velkým plusem, protože jsem zastánkyní moderních trendů. Celoživotní vzdělávání pokládám za důležité hlavně kvůli růstu hodnoty lidského kapitálu, který tak nachází lepší příležitost na pracovních trzích," říká Michaela Špániková. Mezi její dosavadní pracovní zkušenosti patří dva roky práce asistentky ve firmě zabývající se retailovým obchodem. Kromě její současné práce ji baví vaření a pečení v moderním a neotřelém stylu.