Roman Krátký

Vytváříme prostor pro sdílení nejžádanějších informací nejen v HR

Rozhovor s Romanem Krátkým, obchodním ředitelem EDUA Group

Roman Krátký působí v oblasti vzdělávání a rozvoje již 7 let. Poslední čtyři roky pracuje ve společnosti top vision, kde zastával pozici key acount managera a v současné době obchodního ředitele. Po majetkovém propojení společností top vision, Caledonian School a Tutor je nově zodpovědný za řízení obchodních aktivit celé skupiny těchto firem pod názvem EDUA Group.

Personalisté znají top vision jako organizátora velkých manažerských fór. Můžete pro ty, kdo ještě vaše konference nenavštívili, stručně shrnout, o jaké akce se jedná?

Každým rokem pořádáme přibližně 15 manažerských fór pro klíčové pozice podnikového řízení. Primární cíl těchto akcí je shodný - vytvořit prostor pro sdílení nejžádanějších informací v dané oblasti, a účastníkům tak umožnit dále rozvíjet společnosti, ve kterých působí.

Mezi stěžejní oblasti patří finance, marketing, HR, výroba, interní komunikace, ale také například fórum pro asistentky top manažerů. Každým rokem uzavíráme tyto aktivity Strategickým fórem, což je setkání manažerských a vládních špiček v ČR.

Jaké výstupy přinesla vaše poslední letošní konference pro personalisty – Training & Development Forum (listopad 2011)?

Fórum přineslo několik klíčových výstupů. Od generálních i personálních manažerů je jasně znatelný silný požadavek na emoční inteligenci zaměstnanců. Zatímco v dřívějších letech se dbalo spíše na IQ, v současné době je jasně v popředí podpora EQ zaměstnanců. A tomu pak odpovídají i procesy a projekty v personalistice, od náboru po rozvojové aktivity.

Druhou tendencí jsou specializované rozvojové aktivity zaměstnanců. Řada firem a zaměstnanců prošla v minulých obdobích celou škálou vzdělávacích kurzů, nyní hledají jasně zacílené projekty, které odráží konkrétní požadavky společnosti v managementu, obchodu či jiné a posouvají je výrazně kupředu. Do třetice zmíním neustálou systematickou personální práci s talenty, a to z dlouhodobého pohledu.

Jakou nejbližší konferenci pro personalisty chystáte?

V lednu bude probíhat závěrečný workshop projektu Benchmarking firemních systémů vzdělávání, kde je v tuto chvíli již uzavřený seznam účastníků. Toto je pro personalisty a samozřejmě také pro firmy, ve kterých působí, velmi přínosná akce. Konkrétně a prakticky zde dochází ke kvantitativnímu, ale i kvalitativnímu porovnání systému vzdělávání mezi firmami ze stejných oborů, podobné velikosti a právě i úrovně systému vzdělávání.

Následovat bude naše asi nejzásadnější aktivita pro personalisty - Human Power fórum 17. – 18.4 2012. Vyjma fór realizujeme pro personalisty mnoho odborných seminářů, kterých je jarní sezona doslova nabitá.

V čem spatřujete výjimečnost vašich konferenci v porovnání s konkurenčními?

Shodou okolností jsem měl možnost v průběhu podzimu navštívit dvě konkurenční akce. Zde byly rozdíly zcela evidentní již na první pohled. Nezvládnutí organizace, nevhodné prostory, výběr řečníků, celková atmosféra atd. Není tomu ale vždy takto, nelze zobecnit a říci o všech konkurenčních firmách pouze negativa. Některé akce na trhu jsou kvalitativně srovnatelné s těmi našimi. Pokud bych měl něco vyzdvihnout, bylo by to:

- díky více jak desetiletým zkušenostem perfektní know-how v organizaci fór

- zacílení přímo na praxi, a to mj. díky početným kontaktům na špičkové manažery všech klíčových pozic podnikového řízení, s jejichž pomocí jsme schopni navrhnout zacílit programy fór včetně zajímavých řečníků z praxe

- dlouhodobé udržování příjemné inspirativní atmosféry na fórech (i díky vysoké osobní angažovanosti zkušených event manažerů).

Jsou vaše konference určeny jen personalistům z velkých firem, které mají prostředky na realizaci velkých strategií v oblasti HR?

Rozhodně ne. Inspiraci si odnášejí i personalisté z menších a středních firem. Pro ně jsou fóra pravděpodobně ještě přínosnější, neboť možností, kde se u nich ve firmách zlepšit, je celá řada. A i menší změny bez velkého budgetu zde mohou přinést velkou přidanou hodnotu. U velkých firem jde spíše o porovnání vlastních zkušeností se zkušeností kolegů z ostatních společností, hledání nových možností, inspirací atd.

Kromě těchto a dalších akcí pro veřejnost organizujete také firemní rozvojové programy. Jaká je vaše zkušenost s trendem odklonu firem od využívání externích dodavatelů vzdělávání směrem k budování základny vlastních interních trenérů?

U některých klientů jsme zaznamenali lektorské pokrytí kurzů z vlastních řad, ale mohu říci, že je to ojedinělé a jedná se většinou o základní úroveň dovedností, což je celkem logické. Když si představíme kvalitativní kritéria, která jsou ze strany našich klientů kladena na lektory a jaké jsou honoráře těchto lektorů, bylo by pro klienta náročné tyto lektory zaměstnávat na hlavní pracovní poměr. Plat takových lektorů by se musel pohybovat často na úrovni top managementu firem. Toto specifikum se týká oblastí, které jsou pro nás stěžejní, což je rozvoj managementu.

Pokud budeme mluvit o interních lektorech v oblasti odborných školení a školení vyplývajících ze zákona, jako je BOZP, některé typy IT školení, předávání vlastního know how apod., některé společnosti mají opravdu rozvinutý systém těchto vzdělávacích aktivit a v těchto oblastech s klienty spolupracujeme – připravujeme jejich interní lektory (často jsou to vybraní zaměstnanci, kteří standardně ve firmách zastávají jinou pozici) na práci školitelů a trenérů.

Jakými způsoby pomáháte firmám právě s rozvojem interních trenérů? Nepřipravujete tím sami sebe o práci?

Je to pro nás nejen další práce, ale zároveň jsou to často zajímavé projekty a výzvy. Typickým příkladem je školení BOZP nebo jiná technicky zaměřená školení: jak tyto kurzy udělat zajímavějšími a přínosnějšími? Vyjma zvládnutí poutavého lektorského přístupu pomáháme se zapojením vizualizace do těchto školení, různých videí, fotografií, statistik apod.

Představte nám váš vzdělávací program pro ženy na manažerských pozicích.

V rámci otevřených tréninků máme vypsány dva programy, které jsou zaměřeny na ženy na manažerských pozicích. První z nich, Manažerské dovednosti - zaměřeno na ženy manažerky, se zabývá především komunikací, a to směrem ke svému týmu, ale i nadřízeným, rozdíly ve vedení mužů a žen a rozdíly v tom, jak vedou muži a ženy. Důležitým tématem je také prosazení se mezi muži, kterých je na vedoucích pozicích stále výrazně více než žen.

Druhý program s názvem LA FEMME - hloubkový trénink pro ženy na vedoucích pozicích má jako hlavní cíl pomoc ženám nalézt rovnováhu mezi životními rolemi, které zastávají. Jsem dobrá matka, manželka, kamarádka? Mám dostatek času pro sebe, co mi pomůže nejlépe nabrat síly a relaxovat, co mě dokáže inspirovat? Na podobné typy otázek si účastnice LA FEMME odpoví v průběhu programu a odnesou si mnoho inspirativních podnětů. Program je průběžně doprovázen wellness programy, večerem se zajímavou osobností apod. Když jsem mluvil o programu s jednou z účastnic, zmínila: „Cítím se jako po měsíční dovolené.“ Mimochodem podobný program s názvem Na plný plyn realizujeme také pro muže.

Co dalšího připravuje top vision do roku 2012?

Nyní finalizujeme nový projekt pro obchodní týmy a jejich manažery. Je to program, který reflektuje současné a budoucí potřeby trhu, nároky trhu na obchodníky, což je jednoduše řečeno otázka kvality a její reflexe. V tuto chvíli nechci prozrazovat více, ale jedná se o velmi zajímavý obchodní přístup, který významně zvyšuje efektivitu obchodních jednání.

Dále je před námi mnoho projektů, které vyplývají z naší snahy neustále posouvat kvality top vision a celé skupiny EDUA Group. Připravujeme nový design části webových stránek, prohloubení interního systému řízení kvality, máme za sebou velmi pozitivní obchodní výsledky, což pro nás mimo jiné znamenalo rozšířit jednotlivé pracovní týmy, kterými jsou metodika, koordinace a obchod – tedy zapracování nových členů týmů. Také nás v dohledné době čeká certifikace ISO.

Klíčovým projektem bude také další propojování společností v rámci skupiny EDUA Group vedoucí k využívání vzájemných synergií. Tuším, že při minulém rozhovoru jsem zmiňoval snahu propojit jazykové vzdělávání a soft skills a nyní očekáváme výsledky prvního projektu.

Jinak mohu prozradit, že je nyní před námi plánování dlouhodobé strategie celé skupiny EDUA Group, což jak věřím, může pro naše klienty přinést další pozitivní změny.

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace