Vzděláváme a inspirujeme prostřednictvím odborných seminářů a publikací

Rozhovor s jednateli rodinné vzdělávací společnosti ANAG, Ing. Jiřím Vítkem a Bc. Markétou Vítkovou, BBA

Ing. Jiří Vítek a Bc. Markéta Vítková, BBA, otec a dcera, jsou jednateli rodinné vzdělávací společnosti ANAG, která se specializuje na pořádání seminářů, vydávání odborných časopisů a publikací. V rozhovoru zdůrazňují důležitost flexibilního přístupu k potřebám klientů a podporu lektorů při adaptaci na nové technologické možnosti. Zároveň zmiňují strategie výběru lektorů, dynamiku týmu v průběhu let a plány pro budoucnost.

zprava: Ing. Jiří Vítek a Bc. Markéta Vítková, BBA, ANAG

Představte společnost ANAG z vašeho pohledu prosím.

Vzdělávací a nakladatelská společnost ANAG má na českém trhu dlouholetou tradici datující se od roku 1990. Specializujeme se na pořádání odborných seminářů a vydávání odborných publikací a časopisů. Naše portfolio seminářů a časopisů zahrnuje širokou škálu tematických oblastí od práce, mezd, pojištění, daní, účetnictví až po personalistiku, clo či obchodní právo. Semináře a časopisy pak svým zaměřením doplňují i knihy, jejichž náměty se nám rozrostly až k alternativní léčbě, osobnímu rozvoji a vaření pro zdraví, což poskytuje našim zákazníkům komplexní zdroj informací a vzdělání.

Jaká myšlenka vás vedla k založení firmy?

Viděl jsem potřebu vzniku vzdělávacího prostředí, neboť sám jsem měl zkušenost z oblasti účetnictví, personalistiky a mzdové správy. V porevoluční době docházelo k častým změnám v legislativě. To znamenalo, že firmy měly potíže s porozuměním novým zákonům, protože k dispozici byly pouze Sbírky zákonů bez dostatečných výkladů. A do této situace přišla myšlenka založit vzdělávací společnost, která by oslovila odborníky, kteří pracují na jednotlivých ministerstvech a úřadech a mají hluboké znalosti právních předpisů.

Náš cíl byl jasný – pořádat semináře pro organizace, instituce a firmy a poskytnout tak odbornou podporu personalistům, finančním expertům, účetním, mzdovým pracovníkům a právníkům. Zpočátku se seminářů účastnili nejen odborníci v oblasti financí a práva, ale také například lékaři a právníci. Tímto způsobem jsme poskytli školení pro širokou škálu profesí, což se stalo základem pro další rozvoj naší vzdělávací společnosti.

Vzhledem k narůstající poptávce po komplexním servisu jsme brzy rozšířili svou činnost i o publikace a časopis Mzdová účetní zaměřený na ty nejaktuálnější informace pro mzdové účetní, personalisty a podnikatele. Tato forma předávání informací se nám velmi osvědčila a Mzdovou účetní následně doplnily další dva časopisy Účetní a daně a Praktická personalistika. O vysoké kvalitě našich časopisů svědčí to, že Mzdová účetní je na trhu již třicet let.

Předpokládám, že jste začínali v malém týmu, jak je váš tým velký teď a jak se vyvíjel?

Tým jsem tvořil já společně se svou manželkou a dětmi. Náš základní nástroj byl kufříkový psací stroj v obýváku. Mnohé věci, jež jsou dnes samozřejmostí, v té době samozřejmostí nebyly. Například sehnat dostatečný počet obálek k rozeslání informací o konaných seminářích představovalo skutečnou výzvu. Čas rodinných zimních dní jsme trávili řezáním stran Celního sazebníku na ruční řezačce… 

V průběhu let jsme prošli několika etapami. Počátky naší firmy byly skromné a postupem času byl tým rozšířen až na více než padesát zaměstnanců. V důsledku pandemie covidu došlo opět k mírnému poklesu jejich počtu. Bylo nezbytné přizpůsobit personální stav tak, aby naše firma mohla efektivně fungovat dál.

Na jaké publikace se aktuálně zaměřujete?

Klientela, zejména ta pracující v oblasti pracovněprávních vztahů, se často zabývá klíčovými tématy, jako jsou mzdy, účetnictví a širší spektrum pracovněprávních otázek, nemocenského a sociálního pojištění. A právě ty jsou pro naše publikace klíčové. V minulosti byly významným tématem i celní předpisy.

Velkou pozornost a pracovní úsilí věnujeme naší nejprodávanější publikaci Abeceda mzdové účetní, která je pro naše zákazníky základním stěžejním pomocníkem a rádcem při jejich každodenní práci. Aktuálnost všech publikací pak zajišťujeme prostřednictvím vkládaných aktualizací, které nabízíme ke stažení na našich webových stránkách. Jsou-li však již změny natolik rozsáhlé či významné, připravujeme pravidelně jejich nová vydání.

Vzhledem k tomu, že nové zákony a knihy jsou historicky vydávány kolem začátku roku a náš tým měl prostor pro rozšíření svého portfolia, začali jsme vydávat i doplňkové publikace pro radost a vzdělávání v dalších oblastech, které se nevztahují k hlavním pracovněprávním tématům, ale často ke zdraví a rozšiřování obzorů nejen našich čtenářů, ale i nás samotných.

Jak byste popsal účastníka vašich vzdělávacích akcí?

Účastníci našich seminářů zahrnují především odborníky v oblasti mzdového účetnictví, financí, účetnictví a personalistiky. Někteří z nich nás navštěvují již řadu let, v některých případech i třicet let, čehož si velice vážíme. Mezi nimi dominuje převážně ženská část. Paralelně s tímto stálým zájmem se objevuje i nová klientela. Jedná se o pracovnice, které pracují s detaily. Musí precizně zpracovat mzdy nebo perfektně zaúčtovat DPH, což často vyžaduje pečlivost a velkou zodpovědnost. Jsou klíčové pro správný chod firemních procesů.

Jak koncipujete své kurzy?

Přípravu našich kurzů pečlivě provádíme ve spolupráci s lektorem, který většinou není pouze lektorem, ale zároveň také autorem či spoluautorem publikací a článků. Sledujeme nové právní předpisy a v souladu s těmito informacemi plánujeme obsah našich seminářů. V hlavní, podzimní a zimní sezóně, době hlavních legislativních změn, u nás zákazníci najdou semináře, které jim dají pracovní klid a jistotu, že jsou aktuálně informování o všech změnách a vyškoleni tak, aby na ně mohli spolehlivě a profesionálně reagovat. Další část roku pak zaměřujeme na poskytování základů pro nové účetní a personalisty a zároveň detailnější prohlubování znalostí v daných problematikách.

Jak jste zareagovali na to, co přinesl covid, to znamená online formu komunikace a vzdělávání?

V období, kdy účastníci nemohli fyzicky navštěvovat žádné semináře či školení, se naše pokrokové vedení i celý náš tým naštěstí rychle přizpůsobili. Neváhali jsme a odvážně jsme vstoupili do online světa. Díky této iniciativě jsme dokázali účinně reagovat na aktuální situaci. Dnes se jedná o kombinaci tradičních prezenčních forem a online přístupů. Ze zkušenosti víme, že existují dva typy klientů, kteří se účastní našich seminářů. Někteří klienti upřednostňují osobní kontakt s lektorem a odmítají online formát seminářů. Jiným naopak online forma nejen že nevadí, ale naopak ji vítají. Na obou těchto variantách jsme připraveni pracovat i nadále.

Ing. Jiří Vítek a Bc. Markéta Vítková, BBA, ANAG
Ing. Jiří Vítek a Bc. Markéta Vítková, BBA, ANAG

Semináře organizujete v rámci celé ČR?

Ano. Školíme pravidelně v 11 městech tak, abychom pokryli rozsah velkých měst a jejich spádových obcí napříč celou republikou. Semináře probíhají v opakujících se intervalech s ohledem na aktuální legislativní dění. Na online seminář se pak může zákazník připojit odkudkoli, takže pokrytí našich seminářů je skutečně celoplošné.

Vnímáte přesun do onlinu z hlediska vašeho byznysu spíše jako příležitost, nebo je to stále taková fáze, kdy si trh na tuto formu komunikace zvyká?

Určitě jako příležitost, která má u našich klientů své příznivce, ale jak jsme již zmiňovali, i “odpůrce”, kteří si na ni nejspíš nezvyknou. Má totiž i své nevýhody. Lidský kontakt nenahradí. V každém případě online přenosy si u naší klientely místo našly. Určitá část klientely ji oceňuje a přijímá s pozitivní odezvou.

Jak reagují lektoři na tuto formu výuky? Jak je v této oblasti podporujete?

Existují lektoři, kteří jsou vůči této nové formě výuky vstřícní a vítají ji. Zároveň spolupracujeme s lektory, kteří preferují tradiční způsob výuky. Osobní kontakt s klientem pro ně zůstává nenahraditelným prvkem a my se snažíme najít rovnováhu respektující jak potřeby klientů, tak přání lektorů.

Jaké materiály dostávají účastníci seminářů?

Účastníci seminářů dostávají materiály, které potřebují k pochopení školené problematiky a to jak v prezenční, tak online formě výuky. Jsou to materiály přímo od konkrétních přednášejících lektorů. Máme-li v portfoliu nakladatelství knihu od daného lektora, stává se, že i tato kniha je součástí materiálů k danému semináři. Případně je účastníkům nabízena k semináři za výhodnějších podmínek, stejně tak jako často i další tituly z našeho nakladatelství.

Poskytujete také video semináře. Jaké jsou vaše plány v tomto ohledu a jaké jsou reakce trhu?

Téma videoseminářů vnímáme jako otevřenou možnost. Během podzimu 2023 vznikl úspěšný video seminář, který se týkal dohod o provedení práce. Zákazníci měli na výběr prezenční či online verzi semináře, webinář a video záznam. Všechny formy si našly své cílové zákazníky. Ačkoliv máme různé vize, prioritou je pro nás flexibilita, schopnost reagovat na aktuální dění a potřeby klientů v rámci spolupráce s lektorem.

Jak si ANAG vybírá lektory?

Primárním kritériem je, že lektor musí být odborník v daném oboru, který posluchačům nečte texty zákonů, ale předává hlubší porozumění a filozofii zákona a je schopen tyto informace na praktických příkladech vysvětlit. 

Jak velké máte portfolio lektorů?

Toto portfolio zahrnuje lektory, autory knih a také tvůrce článků. Celkový počet těchto odborníků se pohybuje v řádu kolem 200.

Děláte také semináře na míru pro firmy? Nebo spíše působíte v roli firmy, která organizuje veřejné semináře?

Naším hlavním zaměřením jsou veřejné semináře, které mají pevné místo v naší nabídce. Zároveň však i reagujeme na specializované požadavky zákazníků. 

Co musí vzdělávací společnost na českém trhu dělat pro to, aby byla dlouhodobě úspěšná?

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá, buď potřebné know-how máte, nebo ne. Určitě je třeba mít vhodné nápady, vybírat schopné spolupracovníky, aktuální témata pro vzdělávání a sledovat celospolečenskou situaci. Zcela nezbytné je ale mít cit pro hospodaření firmy.

Co chystáte nového pro další období, když pomineme reakci na novely zákonů a tradiční provozní věci?

Pracujeme s koncepcí nového vedení seminářů a na dílčích úkonech s tím souvisejících. Upravujeme vnitřní procesy jednotlivých oddělení a zaměřujeme se na hlubší spolupráci jednotlivých středisek tak, aby výsledkem bylo efektivnější fungování firmy jako celku, které bude v základu silnější a přinese zákazníkům komplexní, propracované a spolehlivé služby. Jinými slovy, je důležité nebát se přiznat, že něco by šlo udělat ještě lépe, a zaměřit se na to. Kdo jiný než právě vzdělávací agentura by se měla neustále učit novým věcem?