Začátečníci a falešní začátečníci by se jazyky neměli učit společně

Rozhovor s Michaelou Miller, ředitelkou Jazykové školy Elvis

 

V čem spočívá v současnosti největší problém z pohledu jazykové vybavenosti zaměstnanců v ČR?

Podle statistik nejsou Češi obecně považováni za přeborníky ve znalosti cizích jazyků. Pokud se mne ale ptáte na osobní zkušenost myslím, že nedostatečná jazyková vybavenost je výsledkem více faktorů.

Připadá mi, že  jedním z hlavních důvodů je nižší motivace dospělých k dalšímu systematickému vzdělávání, a to i přesto, že vzdělání považují za důležité. A dalším, že Češi moc nechtějí cizí jazyk používat. Často se stydí mluvit kvůli pocitu, že se zesměšní, když udělají chybu. Mnozí pak raději nemluví vůbec. Z toho vyplývá i typicky česká představa, že když se málo pokročilý student zaměří na složitou gramatiku, vyhne se tím začátečnické nedokonalosti a bude hned mluvit plynule a bez chyb. Je to velký omyl. Jazyk je živý organizmus, který se vyvíjí a zlepšuje postupně.

Tím se dostávám zpět k problému jazykové vybavenosti zaměstnanců. Mám pocit, že firmám chybí zaměstnanci, kteří jsou schopni domluvit se.

Michaela Miller, Jazyková škola Elvis

Jaké jsou hlavní požadavky, které společnosti mají, nebo by měly mít, na jazykové vzdělávání?

Řekla bych, že mnohdy vítězí nejnižší cenová nabídka. Do jisté míry to je pochopitelné, ale mám pocit, že jsme se dostali do rozporu. Poptávka po kvalitě za nejnižší cenu má vždy svou hranici. Pak je nutné volit, zda akceptujeme lektora, který vezme kurz za nízkou sazbu, a pak většinou bere výuku jen jako dočasný přivýdělek, nebo jestli chceme lektora profesionála s výbornou znalostí jazyka a k tomu zázemí jazykovky, která dbá o své dobré jméno. Ta nejen odpovídá za výběr dobrého učitele, ale v případě jeho nemoci zajistí náhradu, ručí za správné rozřazení studentů, kvalitu výuky, přípravu efektivních výukových plánů i splnění nastavených jazykových cílů. Klasické školy pak mají další náklady na kancelář, zaměstnance a metodiky, kteří rovněž výrazně přispívají ke kvalitě výuky i k dobré spolupráci s klientem, byť tyto služby nejsou vždy vidět hned na první pohled. I to se v ceně musí zohlednit.

V ostatním si myslím, že firmy už dnes dobře vědí, co od firemního jazykového kurzu očekávat. Je to hlavně návratnost investic, která je v tomto případě měřena kvalitou výuky, spokojeností zaměstnanců a zlepšováním jejich schopnosti cizí jazyk prakticky používat ve své profesi. Firmy chtějí spolupracovat se školou, která jim poskytne vypovídající zpětnou vazbu, vymění lektora v případě nespokojenosti, vyjde klientům ochotně vstříc když potřebují nějaké změny apod.

Bývá náročné rozdělit zaměstnance jedné firmy podle jejich jazykových úrovní a připravit pro ně vhodný učební plán?

Ve velkých firmách s mnoha zaměstnanci je tato práce náročná hlavně na čas. Jinak je rozřazení a příprava plánů naše práce, kterou děláme již přes dvacet let. Dobré rozřazení je základem kvalitní výuky i spokojenosti studentů.

Jak je to se začátečníky a falešnými začátečníky? Mohou se tyto dvě jazykové úrovně vůbec společně vzdělávat?

Pokud někdo začíná s angličtinou opravdu od píky, falešný začátečník s ním musí absolvovat poměrně dlouhou cestu při zdolávání úplných základů, ve které se sám nijak výrazně neposunuje ve znalostech. Většinou se falešný začátečník nudí a úplný začátečník se naopak stresuje, že kolegu zdržuje, případně začne mít neoprávněný pocit, že mu angličtina nejde. Osobně to nevidím, jako šťastné řešení a pokud je rozhodnutí na nás, nikdy tyto dvě úrovně nespojujeme dohromady, neboť se jedná o rozdíl cca 60 hodin výuky. Ostatně, v 90 letech jsme byli v Čechách první, kdo tyto dvě skupiny studentů od sebe v kurzech oddělil.

Jsou nějaké případy, kdy zkrátka nelze otevřít firemní jazykový kurz?

Firemní kurz nejde otevřít v jediném případě, a to když firma předem určí maximální počet skupin a kvůli odlišné jazykové úrovni není možné některé zaměstnance do daných skupinek zařadit. Stane se to ale spíš výjimečně, nejčastěji u úplných začátečníků, nebo naopak u velmi pokročilých studentů. Není-li možnost individuálního kurzu, mohou si tito lidé vybrat některý z našich kurzů pro veřejnost.

Nabízíme dopolední, večerní i víkendové kurzy, takže vybrat si může každý. Mnoho studentů navíc ocení dobře dostupnou a hezkou lokalitu. Jazyková škola Elvis sídlí v centru Prahy, přímo na Karlínském náměstí, v pěší vzdálenosti od metra Florenc a Křižíkova. Dostat se k nám není složité pro pražské, ani mimopražské studenty. Firemním klientům nabízíme slevu z kurzovného nejen pro všechny zaměstnance, ale i jejich rodinné příslušníky.

A co zahraniční kurzy? Je například možné propojit výuku zaměstnanců s jazykovým pobytem v zahraničí? Jak to funguje?

Kurz, kde bude výuka přesně navazovat na výuku u nás, můžeme zrealizovat na Maltě, ve Velké Británii, konkrétně v Londýně a Winchesteru, a také ve Španělsku, ve Valencii. Funguje to tak, že škole v zahraničí připravíme výukový plán pro celý pobyt, včetně dalších mimoškolních aktivit, aby studenti pobyt v zahraničí využili na sto procent. Funguje to proto, že naše výuka odpovídá standardům v mezinárodních školách a není složité ji tedy propojit s výukou v Elvisu. Jinak můžeme klientům zprostředkovat různé studijní pobyty v mnoha zemích světa.

Jaká metodika výuky cizích jazyků přináší podle vás nejlepší výsledky?

Jednoznačně metoda komunikativní, tzv. "Communicative Approach", která účastníky už od začátku učí v cizím jazyce přemýšlet a to přímo v kontextu daného tématu, problematiky. Je to nejlepší cesta, jak se naučit cizí jazyk prakticky a přirozeně používat.

Jaké typy společností se z vaší zkušenosti nejvíce zajímají o cizojazyčné vzdělávání svých zaměstnanců?

Mezinárodní firmy s vedením mimo ČR nebo firmy, které mají zahraniční dodavatele či odběratele. Dále firmy, které mají zaměstnance na vysoké odborné úrovni a potřebují je perfektně naučit i cizí jazyk. Hodně učíme i podnikatele. A v neposlední řadě i zaměstnance menších firem, kteří dostávají jazykovou výuku jako bonus.

Zaměříme-li se na docházkový systém a metody hodnocení. Jaký je jejich přínos pro firmu a jak působí na morálku vzdělávajících se zaměstnanců?

Docházky se samozřejmě dělají a každý měsíc reportují do firem. Osvědčil se způsob, že když zaměstnanec nedodrží minimální stanovenou docházku (obvykle 70 %) a není to z důvodu nemoci či služební cesty, musí část výuky uhradit sám.

Standardní metodou hodnocení je testování. Studenty testujeme nejen ve čtení a psaní, ale i v mluvení a poslechu. Nejřastěji se testuje na začátku a na konci školního roku, případně ještě v pololetí. Vedení firmy od nás vždy dostane výsledky testů s podrobným hodnocením i  docházkou do kurzu za dané období.

Jinak studenty testujeme i v průběhu roku. Tyto testy ale neposíláme vedení, aby studenti nebyli zbytečně pod tlakem. Máme zkušenost, že test odkryje, co studenti umí a v čem mají naopak slabiny. U průběžných testů není prvotním cílem perfektní výsledek, jako spíš samotná příprava na test (tedy zopakování si probrané látky) a to, že studenti na výsledku testu sami vidí, že se něco naučili a dělají pokroky. To hodně přispívá k motivaci pro další studium. Průběžné testování tedy plánujeme především jako nástroj k motivaci, než ke kontrole.

Vaše Jazyková škola Elvis letos oslavila již 25 let zkušeností na trhu, v čem spočívá její úspěch?

Klademe důraz na učitele, metody výuky a na to, aby učitelé uměli nejen učit jazyk, ale také motivovat studenty ke studiu. Následně se nám tato investice vrací v tom, že mnoho z nových studentů k nám přichází na doporučení od stávajících studentů, kteří k nám chodí i několik let v řadě, což je pro nás jasná známka spokojenosti s našimi kurzy. Velký úspěch také máme s našimi intenzivními kurzy, kde vyučujeme v 3-4 hodinových blocích (3 - 4x 45 minut), což je dle mého názoru ideální čas, aby se dostatečně prošlo všemi částmi jazyka jako jsou poslechy, komunikace, gramatická cvičení a byl i prostor všechno pořádně procvičit v konverzaci. Okamžitým procvičením si studenti jazyk daleko lépe a trvaleji zapamatují.

Jak se bude podle vašeho mínění vyvíjet jazyková vybavenost zaměstnanců firem v následujících 2-3 letech?

Trend je takový, že se zlepšuje jazyková vybavenost mladých lidí, kteří přicházejí ze škol. Ve firmách začnou ubývat lidé, kteří vůbec neumí cizí jazyk a povede to ke zvýšení poptávky po vyšších úrovních jazykových kurzů a také po znalosti dalších jazyků, než je angličtina. Ta už za chvíli bude předpokládaným běžným standardem, nikoli zvýhodňující dovedností.

Další jev, který se stále více objevuje, je rozšiřování nároků na výuku dle oborového zaměření. Jako příklad mohu uvést třeba náš kurz "Angličtina pro asistentky", kde se věnujeme konkrétnímu jazyku. který asistentka potřebuje při komunikaci s klienty. Součástí výuky jsou praktické workshopy, ve kterých si klientky procvičují angličtinu v reálných situacích. Věnujeme pozornost i různým kulturním odlišnostem a zvyklostem.