Vyrovnanost & Troufalost: Od preferovaných podvědomých reakcí k řízenému přístupu a postoji

Vytisknout

PaedDr. Vlastimil Pecha - nezávislý konzultant, kouč, moderátor, poradce a trenér

Pracovní i osobní život doprovází řada situací, které jsou běžné, mnohdy také „obtížné“. Něco potřebujeme změnit, řešíme konflikt, spor, dostáváme se do problémů. K řešení používáme naše zkušenosti, často podvědomé reakce, které preferujeme. To přináší různé výsledky, se kterými můžeme být spokojeni nebo naopak.

„Vyrovnanost & Troufalost“ nabízí řízený přístup a postoj s využitím 5 tendencí, stylů. Testování odhaluje, co je pro každého z nás pravděpodobnou první přirozenou volbou, a co na druhé straně opomíjíme. Pojďme se s tímto konceptem seznámit a na konci článku si zkusit malý test založený na praktické situaci z pracoviště.

Koncept pro zamyšlení, strategické rozhodování nebo „jen“ hledání emočního klidu

Souboj/Změna

Vysoká osamocená „Troufalost“ je snaha dosáhnout vždy vítězství – někdy i za „každou cenu“.

Souboj je osobní tendence neustále přicházet s akcemi, názory, nápady a prosazovat je – mnohdy i na „úkor ostatních“.

Troufalost je často „smělostí a odvahou“ postavit se názorům druhých a projevit se – často s „vyvoláním nelibosti“.

Souboj je potřeba poměřovat se v mnoha různých oblastech a parametrech – to přináší „střet a možný odpor“.

Troufalost až drzost je nezbytná při tvorbě odvážných strategií, prosazování změn, je výhodou při soutěžích, sportovních zápasech, v podnikání při výběrových řízeních, překonávání konkurence.

Troufalí lidé dosahují vrcholů a rekordů, překonávají překážky, bojují s živly, boří dogmata – také „zakopávají, padají, prohrávají, …“.

Bojovníci uplatňují vnitřní sílu zápasit se „zlem“ v jejich očích a získávají slávu, ovace nebo jsou jako poražení zapomenuti.

Smíření/Pokora

Silná osamocená „Vyrovnanost“ je snaha dosáhnout vždy klidu – někdy ale „přijetím zla“.

Smíření je osobní tendence neustále se přizpůsobovat – mnohdy i na „úkor vlastních tužeb a cílů“.

Vyrovnanost je často „pochopením nepochopitelného a přijetím nepřijatelného“ – což často „vyvolává rozhořčení druhých“.

Smíření je potřeba nevyvolávat odpor, zklidňovat emoce – to může přinést „vnitřní napětí a stres“.

Vyrovnanost, „být nad věcí“, je nezbytná při konfliktech, problémech, přináší koncentraci při soutěžích, sportovních zápasech, v podnikání umožňuje racionální analýzy, porovnání silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení.

Vyrovnaní lidé získávají přátele, stávají se „proroky“ – také „mučedníky, jsou opovrhovanými slabochy, …“.

Smíření přináší úlevu, řešení složitých situací bez boje. Ti, kdo to dokáží, získávají obdiv, „ceny za mír“ nebo jsou „obráni o vše“.

Kruh/Spirála

Umění „vyhýbat se a neřešit“ nepodstatné záležitosti přináší méně konfliktů.

Dlouhý pohyb v „kruhu“ může přinést po spirále „dolů“ stres i chronický.

„Kroužení“ může zastavit spirála „vzhůru“ – změna nebo smíření.

O spirálách rozhoduje i „osobní nastavení“ a filtr vnímání okolí – destrukce nebo pozitivní přístup.

Pro dosažení Vyrovnanosti & Troufalosti je často nezbytné zatočit se v „kruhu“ a „projít spirálou“.

Představa toho, co je na „dně nebo nad obzorem“ velmi dobře může ukázat směr dalšího uvažování.

Křižovatka/Most

Řešení situací na křižovatkách je uvažování o výhodách a možných nebezpečích.

Cesta kompromisu může být jediná možná.

Zřeknu-li se něčeho, můžu „přemostit“ danou situaci.

Váhání a dlouhé „přešlapování“ mě může dostat zpět do kruhu stresu.

Vydám-li se jednou z možností, mohu zažívat pocity výhry / prohry a neustálé přemítání, co by bylo na „jiné cestě, jiném břehu“.

Trvalý způsob uvažování „křižovatka/most“ je neklid mezi vyrovnaností a troufalostí.

Používání stylu „křižovatka/most“ může pomoci ven z kruhu – najít spirálu „vzhůru“ nebo spadnout „dolů“.

„Vyrovnanost & Troufalost“

Hledání harmonie a „mistrovství“ je zvládání paradoxů souboje a smíření – zůstat v klidu a současně troufale zasáhnout.

Akcí je správné rozhodnutí mezi preferencí „souboje“ a „smíření“ v dané konkrétní situaci.

Cestou je směřování k řešení „win – win“ v kombinaci všech 4 zbývajících kategorií přístupů.

Cílem nemusí být v dané situaci to nejlepší řešení. V&T není dogma, vrchol pyramidy, který je nutné za každou cenu respektovat, dobýt.

V&T je stav, kdy máme uspořádané hodnoty a myšlenky a nacházíme vnitřní klid. Můžeme jasně formulovat, čeho chceme dosáhnout, říci ano / ne bez vnitřního konfliktu. To nám umožní dosahovat vítězství. Mnohdy důležitých „společných“ výher.

Jaké jsou hlavní přínosy vědomého využívání konceptu?

● Pojmenování současného stavu a volba mezi „přežíváním“ den za dnem a dosažením nových horizontů

● Analýza a zamyšlení ve spojení s „inventurou“ umožňuje nalézt strategický směr a energii pro změny a rozhodnutí

● Vyjednávání se sebou samým nebo lidmi z okolí a vyhodnocení, kde naopak nemá smysl energii vydávat

● Spojení přirozených preferencí v chování a jednání s volbou strategie a taktiky postupu s ohledem na potřeby a cíle

● Nalezení harmonie a „mistrovství“ zvládání paradoxů – zůstat v klidu a současně troufale zasáhnout

Příklad

Jak zareagujete v následující situaci? Máte k dispozici 9 bodů. Rozdělte je mezi dvě nabízené varianty.

V testu nelze nalézt jednoznačně správné ani špatné odpovědi. Ukazuje osobní preference a tendence chování a reakcí, které obvykle volíme „přirozeně“ jako první. Dává možné varianty řešení při „vědomém cíleném“ použití.

 

Někteří spolupracovníci opakovaně neplní úkoly, a proto na pravidelné poradě každý týden několik hodin dokola diskutujete o tom, co se stalo a nestalo, o nových termínech. Je to frustrující, i když zároveň chápete, že potřebné.

a) Tohle přeci už nejde! To musím změnit! Na příští poradě to řeknu jednoznačně od plic, navrhnu jasné sankce při neplnění úkolů! Nebudeme se vymlouvat přepracovaností, nedostatkem lidí a času.

b) Všichni máme spoustu úkolů a snažíme se. Není čas vše řešit najednou. Je třeba trpělivost, nelze jít hlavou proti zdi. Nikdo to nedělá schválně. Nechci žádné dohady, napětí. Hlavně, že to nějak funguje.

A jaké máte skóre? Například:

9:0 – Výborně, jste troufalí a máte odvahu! Držíme palce. Pozor na konflikty!

0:9 – Výborně, obdivuhodná tolerance! Pozor na stres při příští poradě!

5:4 – Výborně, jen do toho, mluvte nahlas a hledejte řešení ke změně! Pozor, aby to netrvalo moc dlouho!

3:6 – Výborně, víte, že empatický vhled je důležitý! Pozor – druzí mohou být naladěni jinak, a pokud neřeknete nahlas, co opravdu chcete, nepochopí to!

Existuje podle Vás další možnost reakce? A co přinese?

 

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace