Vzdělání pro praxi

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

VÚ ICV MENDELU pružně reaguje na potřeby trhu práce

Činnost Institutu celoživotního vzdělávání jako vysokoškolského ústavu Mendelovy univerzity v Brně je zaměřena do více oblastí, jejímž základem je nabídka bakalářského a magisterského studia, konkrétně studijních programů Specializace v pedagogice, Technické znalectví a pojišťovnictví
a Technické znalectví a expertní inženýrství.

Volbou uvedených oborů VÚ ICV Mendelovy univerzity v Brně jednak, v rámci bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, navazuje na dlouholetou tradici v pedagogickém vzdělávání učitelů odborných předmětů na Mendlově univerzitě v Brně a současně reaguje na stávající českou legislativu o nutných podmínkách ve vzdělávání učitelů (viz Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících). Studium tohoto oboru umožní rozšíření uplatnění na trhu práce absolventům studijního oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního. Dle zaměření svého studia získají absolventi předpoklad pro výkon profese učitele odborných předmětů střední školy či učitele praktického vyučování a odborného výcviku na střední škole.

Další požadavek trhu práce, potřebu ekonomicko-technicky graduovaných odborníků pro výkon expertní činnosti a činnosti technických a analytických pracovníků a auditorů pro oblast posuzování technického stavu, technické hodnoty a oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, ocenění majetku z důvodu jeho pojištění a dále pro výkon činnosti likvidátora nebo samostatného likvidátora pojistných událostí, VÚ ICV MENDELU vyplňuje nabízenými studijními programy Technické znalectví a pojišťovnictví a Technické znalectví a expertní inženýrství. Úspěšní absolventi těchto oborů nacházejí uplatnění v rámci činnosti interních auditorů technické a environmentální bezpečnosti výrobků a provozovaných výrobních strojů a strojních zařízení. Další uplatnění absolventů je možné v oblasti středního a vysokého školství při výuce předmětů technických a ekonomických disciplín a dále v oblasti státní správy a samosprávy.

Zájem ze strany uchazečů i zaměstnavatelů o nabízené studijní obory je výsledkem nejen výše jmenovaných skutečností, ale také tradice pramenící z mnohaletých zkušeností s realizací uvedených oborů a s provázaností s praxí, která je v rámci zmíněných studijních programů považována za nepostradatelnou součást studia. Studijní praxe jsou realizovány prostřednictvím rozsáhlé sítě 43 středních odborných škol, které získaly statut Univerzitní cvičná škola. S těmito školami Vysokoškolský ústav VÚ ICV MENDELU spolupracuje rovněž v rámci své vědeckovýzkumné činnosti.

Více informací naleznete na: http://icv.mendelu.cz/cz

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace