Životní vize a mise, aneb Kolik mi zbývá času? Změřte si stres zdar­ma!

Mgr. Petr Růžička, kouč, lektor a terapeut

(Time Management a Stress Management tváří v tvář hladovému tygrovi)

Už je to tady!

Letošní průzkum společnosti Engage Hill potvrzuje trend růstu stresové zátěže zaměstnanců. Za čtyři roky vzrostla o třetinu ze 49 na 65 % (v roce 1999 to bylo jen 28%). A jak uvádí letošní průzkum agentury GfK Czech, firmy nedělají nic pro jeho snížení. Přitom, jak uvádí výzkum EU, je stres jeden ze tří klíčových psychosociálních faktorů snižujících výkonnost lidských zdrojů a je zodpovědný za více než 1/4 absencí v práci trvajících déle než 14 dnů z důvodů zdravotních problémů souvisejících s prací (data z roku 1999). Pokud jste muž, máte VŠ vzdělání a pracujete v manažerské pozici, jste na tom nejhůře...

Co že to ten stres vlastně je?

Zkuste si teď chvilku zavřít oči a představte si, že náhle stojíte tváří v tvář hladovému tygrovi (pozor, nejste ale v ZOO). Pokud máte dostatečně tvůrčí fantazii, patrně pocítíte v těle rychlé změny, tělem proběhne mohutná vlna aktivace, která vás, stejně jako naše prapředky, připraví na život zachraňující aktivitu - útok či útěk. Máte-li dostatečně natrénováno, dostatečnou zásobu energie (a k tomu kapku štěstí), tak přežijete. Ten tygr nebo jeskynní medvěd vás mohl pronásledovat jen tak dlouho, na jak dlouho měl energetickou rezervu, což bylo vždy časově omezené.

My se dnes obvykle nesetkáváme s tygry a nezažíváme existenční ohrožení jako naši prapředci (nebo jen výjimečně, zvláště v dopravě). Tudíž bychom si mohli myslet, že jsme na tom podstatně lépe, než oni. Žijeme přeci v tom pohodlném a bezpečném světě.

Jenže my čelíme dennodenně psychosociálnímu stresu, při kterém není přímo ohrožen náš život, ale jsou ohroženy naše hodnoty, vztahy, sebeúcta, socioekonomické postavení... To jsou tygři a medvědi, kteří nás dokážou honit naší civilizovanou džunglí ne 30 minut, jako našeho prapředka, ale klidně dva roky v kuse. A sotva jednoho setřeseme či přemůžeme, už na nás stojí ve frontě další. Ba co víc, čelíme mnohdy mnoha tygrům současně. Což jsou všechny ty úkoly, o kterých si myslíme, že jsou větší, než na co stačí naše aktuální síly či dovednosti (ať se to týče složitosti úkolu či nedostatku času na jeho řešení), všechny nefunkční či konfliktní vztahy doma či na pracovišti, nezpracovaná traumata třeba až z dětství, politicko-ekonomické klima atd.

V malé míře je stres motivátorem, může vést ke zlepšení výkonu a přinést uspokojení z dosažení náročných cílů. Pokud jsou však nároky velké nebo trvají dlouho, pak mohou vyvolat stres, který vede k únavě, vyčerpání, poruchám soustředění, zhoršování vztahů, vyšší chybovosti a nežádoucímu pracovnímu chování zaměstnanců, ke snížení tvořivosti, flexibility, schopnosti adekvátně reagovat na rizikové situace či k syndromu vyhoření. Stres je též klíčový faktor rozvoje tzv. civilizačních onemocnění (srdečně-cévní onemocnění, diabetes, poruchy imunity, deprese...). Opakem stresu je relaxace.

Tam venku žádný stres není...

To, zda stres vznikne či nevznikne, záleží jen na tom, zda stresor (podnět z vnějšího či vnitřního prostředí) vyhodnotíme jako ohrožení - nadlimitní zátěž.

Proč jsem tedy ve stresu?

To, zda vyhodnotím podnět jako ohrožení záleží především na těchto vlivech:

1. práce se stresem:

  • míra dosavadní stresové zátěže, čím vyšší, tím větší riziko, že vyhodnotíme podnět jako ohrožení. Když náš prapředek ucítil tygra a chystal se na únik, a za sebou zaslechl prasknutí větvičky, bylo život zachraňující to interpretovat tak, že je za ním druhý tygr, a proto musí změnit strategii úniku, než si říct, že zrovna jen spadlo jablko ze stromu na větvičku, která křupla (přestože je to třeba jen to jablko). Tedy, čím je větší stresová zátěž, tím větší je riziko, že i neutrální či dokonce vstřícné interakce vyhodnotíme jako další ohrožení - stres. Tím se stresová zátěž ještě zvýší... atd.

  • copingové strategie, jakou mám strategii vyrovnávání se se zátěží, je konstruktivní, pasivní či destruktivní?

  • jaké je mé dlouhodobé emoční ladění a postoje (k sobě, k druhým lidem, k práci, ke světu...), jsem spíše optimista či pesimista, mám se zdravě rád či se více či méně nepřijímám, mám dobré a funkční vztahy s blízkými, mám svou práci rád a dělám to, co mne baví...?

2. sebeřízení v oblasti cílů, stanovování priorit

  • jak dobře jsem ukotven ve svém životě? Jak dobře se znám? Jaká je má osobní životní vize a mise? Bez toho nedokážu stanovovat priority v osobním životě, což je základ pro stanovování priorit v práci. Co doopravdy chceme a co doopravdy děláme? Máme v tom rozpor nebo soulad? Jak moc opravdu víme, co je pro nás to podstatné a cenné? Jak moc, pokud to víme, je to v rozporu s tím, co doopravdy děláme? A proč? Mnoho mých klientů z řad TOP manažerů, které koučuji, je ve věku, kdy je přirozené se již ohlížet zpět a hledat tu (jak to pojmenoval jeden můj klient) „čmouhu, která tady po mně zůstane, až z toho světa odejdu“. A mnoho z nich lituje, že se zpátky nepodívali o nějaký ten pátek dříve (respektive o pěknou řádku pátků), a že na naplnění svých skutečných vizí a snů již mnoho produktivního času nezbývá. A nastává dilema. Mohu si takovou změnu dovolit? Přijme mne s touto změnou mé nejužší okolí? Neztratím vážnost a kredit? Nestane se ze mne bláhový bloud, kterému se budou druzí potměšile posmívat?

Máte-li odvahu jít hlouběji, pod povrch "fíglů a technik" řízení stresu a času ke skutečné podstatě Vašeho (pracovního, osobního i společenského) života, pak pro Vás mám nabídku setkání...

1. Osobní, životní vize a mise (PRACOVAT EFEKTIVNĚJI ZNAMENÁ PRACOVAT PROMYŠLENĚJI, NIKOLI INTENZÍVNĚJI A DÉLE) v Praze 20. – 21. 5. 2014; 09:00–16:00

2. BROUŠENÍ PILY ANEB TRVALE UDRŽITELNÉ BYTÍ MANAŽERA – STRESS MANAGEMENT v Praze 24. – 25. 6. 2014; 09:00–16:00

3. Individuální protistresový plán


Změřte si zdarma svou stresovou zátěž (vyplnění dotazníku Vám zabere 5 minut).

Více informací o programech naleznete na www.kouc.eu, https://www.facebook.com/

Seznamte se se mnou na YOUTUBE:

O tom, co je podstatné (Transformační koučování)

O zvládání pracovní zátěže

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace