Je rozdílnost povah zdrojem výkonnosti?

Průzkum prováděný jednou z amerických obchodních škol dochází ke zjištění, že vzájemná odlišnost a rozdíly mezi jednotlivými pracovníky (diverzita) mohou přinést zvýšení výkonnosti a zlepšení rozhodování při řešení méně obvyklých úkolů. Dnešní společnosti pracují s týmy, jejichž členové mají odlišné zázemí, osobnostní rysy a ideje. Pokud se hovoří o rozdílech, lidé si většinou představí odlišnou v barvu pleti nebo věk, ale v tomto případě jde o rozdíly například v zaměření vzdělání, postojích či hodnotách.

Přímý dopad rozdílnosti osobností na výkonnost zřídkakdy vnímáme – odlišné povahy vyvolávají určité konfrontace, které ovlivňují způsob, jakým přistupují tým ke zvládání problémů. Právě výsledný přístup k jejich řešení určuje, zda diverzita produktivitu zvyšuje, či snižuje. Odlišné informační zázemí a využívání různých úhlů má většinou pozitivní dopad, na druhou stranu demografické odlišnosti vyvolávají obavu z neshod, ty však bývají zaviněny neschopností akceptovat odlišný názor.

Třetím typem je jinakost cílů a hodnot, která by v kolektivu, který se snaží dosáhnout společného výsledku, měla být co nejmenší. Z výzkumu vyplynulo, že vzájemné rozdíly se projevily více v komplikovaných úkolech vyžadujících spolupráci mezi několika skupinami. Čím více týmů muselo spolupracovat, tím většího efektu bylo dosaženo.
Zdroj: HR-next - portál pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-next