Jak si udržet zaměstnance - Poslouchejte, odměňujte, rozvíjejte

V současné době již neplatí, že lidé setrvávají v jednom zaměstnání po celý život, zaměstnavatelé by však přesto neměli podceňovat důležitost udržení svých lidí, aby dosahovali nižší fluktuace, vyšší produktivity a dlouhodobého úspěchu. Článek proto shrnuje deset doporučení, jak si udržet zaměstnance.

- Přijímejte správné lidi. Vypadá to jednoduše, řada firem však s tím má stále problémy. Začněte vytvořením popisu práce a klíčových ukazatelů výkonnosti, než začnete inzerovat volné pozice. Promyslete si otázky pro přijímací pohovory a pokládejte všem uchazečům tytéž, abyste neporovnávali „jablka s hruškami". Ujasněte si, jaký typ člověka hledáte, co od něj chcete a jaké pracovní podmínky můžete nabídnout.

- Zajistěte příznivé pracovní podmínky a kulturu. Nabídněte pružné a podporující pracovní prostředí, kde se zaměstnanci budou cítit příjemně. Uvědomte si, že v práci trávíme třetinu svého času. Zaveďte systém, jehož prostřednictvím budou zaměstnanci moci volně vyjadřovat své názory a myšlenky a jednat na základě těch, které budou dobré pro váš byznys.

- Zajistěte školení, rozvoj kariéry a zpětnou vazbu. Je velmi důležité, aby se zaměstnanci cítili vítaní, chtění a s možností uspět ve své práci. Vytvořte strukturovaný program, který umožní novým lidem rychlé zapojení a pokračování v rozvoji. Poskytujte také pravidelnou zpětnou vazbu.

- Nabídněte lepší rovnováhu. Iniciativy pro lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců mohou být finanční i nefinanční povahy. Mohou zahrnovat dárkové certifikáty, pružné pracovní rozvrhy, dovolené apod. Měly by vycházet z výkonnosti.

- Pokračujte ve vzdělávání zaměstnanců. Dobré systémy řízení výkonnosti pomohou s vytvářením plánů rozvoje jednotlivých zaměstnanců. Využívejte proto různé aktivity ke zlepšení výkonnosti jednotlivců, které se následně promítnou i do výkonnosti týmů a celé firmy.

- Udržujte informovanost zaměstnanců. Pravidelně je informujte o aktuálních změnách v rámci firmy a její vize. Zaměstnanci jsou rádi spojováni s firmou, která někam směřuje. Když jim vyjasníte své vize, cíle a plány, mohou se pro ně nadchnout a získají pocit, že má smysl pro vás pracovat.

- Řiďte očekávání. Zaměstnanci potřebují jasně rozumět tomu, co se od nich očekává. Nemůžete předpokládat, že budou podávat nejlepší výkony, když nevědí, co chcete. Sepište proto svá očekávání spolu s jasnými základy měření.

- Nabídněte odpovídající mzdy a odměny. Ujistěte se, že vaši lidé vidí svou hodnotu prostřednictvím bonusů založených na výkonnosti a dalších atraktivních pobídek. Ukažte jim, jak vypočítáváte jejich mzdy a odměny na základě transparentních a logických kritérií. Provádějte pravidelné revize odměn.

- Poskytujte efektivní řízení. Dobrý systém řízení pomáhá zaměstnancům dosahovat jejich osobních i profesionálních cílů a zároveň propagovat vaše vize a cíle. Zvláštní pozornost věnujte řízení nejmladší generace zaměstnanců, která potřebuje okamžité uznání, žádá si zábavu a odpovědi na své otázky.

- Naslouchejte a projevujte empatii. Zajistěte příjemné pracovní prostředí tím, že budete pravidelně mluvit se svými lidmi a naučíte se naslouchat. Ptejte se na jejich názory a jednejte podle nich. Pokud neukážete zájem o své zaměstnance, vysíláte signál, že je vám lhostejné, co mohou říci.

-kk-

Zdroj: HR Resource - americký portál a diskusní komunita o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Resource