10 kroků k uznání ženských talentů

10 kroků k uznání ženských talentů

Vzhledem k tomu, že ženy dosud vydělávají v průměru méně peněz než muži na stejných pozicích, je otázka potřeby motivace a uznání práce žen stále ožehavější. Měly by však firmy uznávat ženy jinak než muže? A jak konkrétně? Na tyto otázky odpověděla pro server incentivemag.com Thomasina Tafurová - někdejší seniorní manažerka zásilkové společnosti FedEx, která se nyní jakožto konzultantka dělí o své dvacetileté zkušenosti z postupu kariérním žebříčkem s další generací žen ve vůdcovských rolích.

1. Zajistěte mentoring. Propojte ženské vůdcovské talenty s firemními vůdci, kteří je budou dále rozvíjet.

2. Zkuste osobní patrony. Ženským talentům – a potažmo celým firmám – mohou pomoci patroni, kteří budou prosazovat jejich postup ve firmě.

3. Zapojte do kreativitu do odměňování. Ženy nemusí vždy potěšit jen peněžní bonus za dobrou práci. Zvažte, zda by více neuvítaly například dovolenou navíc.

4. Dejte ženám samostatné projekty. V pracovních týmech s převahou mužů se často k vedení projektů nedostanou.

5. Investujte do celoživotního vzdělávání. Formální dlouhodobé vzdělávací programy nemusejí ženám vyhovovat z časových důvodů. Zkuste jim proto nabízet jednodenní nebo dvoudenní školení.

6. Vyzdvihněte ženské talenty bez formálních titulů. Najděte si čas na veřejný projev uznání ženám, které zajišťují každodenní chod firmy v administrativních rolích.

7. Pozorně vyjadřujte uznání. Ženy obecně raději slyší či čtou pochvalu za dobře odvedenou práci než muži. Najděte si na to čas a pochvalte konkrétní přínosy.

8. Naučte se poslouchat. Ženy mnohdy chtějí pouze vyjádřit svou frustraci z problémů, aby se cítily lépe. Když se tudíž podělí o svůj problém, nemusí to nutně znamenat, že jej nevyřeší samy.

9. Ukazujte respekt a zdvořilost. Nejde o jednorázové pochvaly či květiny. Manažeři by měli projevovat uznání a respekt na každodenní bázi.

10. Odměňujte spravedlivě. Každá firma by měla mít jasná kritéria pro měření výkonnosti a rozdávání odměn bez ohledu na pohlaví zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine