Angažovanost není o penězích

Řada zaměstnavatelů stále považuje peníze za hlavní předpoklad udržení angažovanosti zaměstnanců. V době ekonomické krize tak mají pocit, že si nemohou investici do angažovanosti dovolit. Ve skutečnosti si však nemohou dovolit ji ignorovat. Článek proto přichází s několika tipy, jak si dlouhodobě udržet angažované pracovníky.

- Naslouchejte svým zaměstnancům.

- Poskytujte jasná, konzistentní očekávání.

- Dopřejte zaměstnancům pocit důležitosti.

- Vytvářejte příležitosti k rozvoji.

- Vytvářejte dobré vztahy s ostatními na pracovištích.

- Nabízejte pravidelnou zpětnou vazbu.

- Oslavujte a odměňujte úspěch.

- Posuňte se od „firmy“ k „naší firmě“.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher