Británie chystá genderové audity platů

Velká Británie se v současné době intenzivně zabývá otázkou rovného odměňování mužů a žen. Ministryně pro rovnoprávnost Lynne Featherstoneová právě oznámila, že pracovní soudy dostanou novou pravomoc vyžadovat po firmách genderové audity odměňování. Zaměstnavatelům, kteří budou pracovními soudy shledáni vinnými z nerovného odměňování na základě pohlaví, bude nařízeno provedení genderového auditu platů k zabezpečení toho, aby k diskriminaci již nadále nedocházelo.

Audit nebude nařízen pouze v případě, že ve firmě již proběhl v období minulých třech let nebo firma zaměstnává méně než pět lidí. Detaily o tom, jak budou audity probíhat a co budou firmy muset předložit, budou ještě diskutovány v rámci vládní konzultace, oznámeny však budou do konce letošního roku. Informoval o tom britský server People Management.

Rozdíl v platech mužů a žen činí nyní v Británii 20 % ve prospěch mužů (přestože zákon o rovných příležitostech platí již 40 let). V minulém roce proto britská vláda spustila iniciativu s názvem Think, Act, Report, jejímž cílem je motivovat firmy k dobrovolným auditům odměňování mužů a žen. Uvažovalo se také o zavedení povinných genderových auditu platů, na to však vláda dosud nekývla.

-kk-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management