Červen, měsíc bezpečnosti

V roce 2003 utrpělo jen v USA 3,4 milionu lidí vážný pracovní úraz a 4500 z nich mu podlehlo. Ve snaze snížit počet takových případů, jmenovalo NSC (National Safety Council) červen jako měsíc bezpečnosti.

„Bezpečí tam, kde žijeme a pracujeme“ je téma pro červen. NSC podporuje společnosti a podnikatele v zapojování zaměstnanců do programů zvýšení bezpečnosti na pracovišti i mimo něj.
„Úrazy se mohou stát kdekoli a kdykoli. Lidé v každém průmyslu, nejen dělníci, mohou být v práci vážně zraněni.“

Některé z preventivních zásad podle NSC:

-Zabránit případům uklouznutí či pádu udržováním uliček a chodníků čistými, instalací pořádného osvětlení, okamžitým úklidem jakékoliv rozlité kapaliny a striktním vyžadováním správné pracovní obuvi u zaměstnanců.

-Dostatečně zaučit zaměstnance pro práci s každým zařízením, se kterým přijdou na pracovišti do styku. Zaměstnanci by také měli umět poskytnout první pomoc, případně být schopni asistovat v tomto směru zkušenějším kolegům.

-Jestliže je pracovní náplní zaměstnance opakovaný pohyb jako psaní na PC, nebo práce na lince, měl by zaměstnavatel stanovit krátké přestávky a zvýšit různorodost úkolů.

Bezpečné pracoviště by mělo být součástí filozofie každé společnosti. Vedoucí by měli také uznávat a odměňovat zaměstnance za úspěšné absolvování bezpečnostních školení. Investice do takových školení se každé firmě mnohonásobně vrátí.

-ds-
Zdroj: OHS Online - server zabývající se tématem provozní bezpečnosti a bezpečnosti práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje OHS Online